MedyaFaresi MedyaFaresi

Sabancı’da miras kavgasında flaş gelişme

İhsan Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden olduğunu iddia eden Sevilay Çınar'ın açtığı belirsiz alacak davasında, mahkeme Hacı Ömer Sabancı'nın mal varlığının araştırılmasına karar verdi.

Eklenme: 26 Aralık 2020 12:59 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 13:54

Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın ölmeden önce mirasından düşürdüğü en büyük oğlu İhsan Sabancı’nın resmi olmayan ikinci evliliğinden olan kızı Sevilay Çınar'ın 2017’de mirasçılık belgesini almasından sonra mirastan eşit payını alabilmek için başlattığı hukuk mücadelesi devam ediyor.

Sevilay Çınar'ın, Hacı Ömer Sabancı’nın ölmeden önce mirasını çocukları arasında bölüştürdüğü için babasının mirastan mahrum olması nedeniyle açtığı belirsiz alacak davasında, mahkeme Hacı Ömer Sabancı’nın mal varlığının araştırılmasına karar verdi.

Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı 1966'da hayatını kaybettiğinde arkasında İhsan, Sakıp, Hacı, Şevket, Erol ve Özdemir olmak üzere 6 çocuğu kaldı.

İhsan Sabancı babası sağ iken resmi nikahlı eşinden 3 çocuğu bulunmasına rağmen Nevin Tetik ile resmi olmayan ikinci evliliğini yaptığı bu evlilikten de 3 çocuk sahibi olduğu için Hacı Ömer Sabancı, 1963’te mirasından düşürdü.  

İhsan Sabancı’nın ikinci eşinden olan kızı Sevilay Çınar açtığı davalar sonucu 2017'de mirasçılık belgesi alarak Sabancıların mirasından kendisine de eşit pay verilmesi için davalar açtı.

Hacı Ömer Sabancı’nın ölmeden önce tüm mal varlığını çocukları arasında paylaştırdığını ileri süren Sevilay Çınar, babası İhsan Sabancı'nın mirastan mahrum edildiği için kendisinin de hak kaybına uğradığını ileri sürdü.

Sevilay Çınar,  Hacı Ömer Sabancı'nın ölmeden evvel ve ölüme bağlı olarak babası İhsan Sabancı'nın ilk eşinden olan çocukları Güler, Yakup ve Nur Sabancı ile Sakıp Sabancı, Özdemir Sabancı, Hacı sabancı ve Mehmet Sabancı mirasçılarına bazı kazandırmalar yaptığını, ancak bunların denkleştirmeye, mümkün olmaması halinde tenkise tabi olduğunu ileri sürerek kazandırmaya konu malların terekeye iadesini, aksi halde tazminini talep ederek belirsiz alacak davası açtı.

Sevilay Çınar avukatı Çağrı Batur aracılığıyla açtığı belirsiz alacak davasının dilekçesinde, Hacı Ömer Sabancı’nın mal kaçırma amacıyla malvarlığının büyük kısmını sağlığında İhsan Sabancı dışındaki 5 çocuğuna ve şirket hisselerinin bir bölümünü de üvey kardeşlerine devrettiği ileri sürüldü.

Dilekçede, Hacı Ömer Sabancı’nın sağlığında sahip olduğu mal varlığının 5 çocuğu ve üvey kardeşleri olan Güler, Nur ve Yakup’un doğrudan üzerine geçirdiği denkleştirme ve tenkise tabi malvarlıklarının doğru tespit ve değerlendirmesinin yapılması için tüm mirasçıların mal varlıklarının hangi şart ve şekilde nasıl edindiklerinin araştırılması istendi. 

Mirasçılara yapılan bu denkleştirmeye tabi karşılıksız kazandırmaların miras hukuku ve hakkaniyet kuralları gereğince denkleştirmeye tabi tutularak Sevilay Çınar’ın haklarının ödenmesi de talep edildi.

Merhum Sakıp Sabancı’nın 1985'te yazdığı İşte Hayatım ve Bıraktığım Yerde Hayatım kitaplarında Hacı Ömer Sabancı’nın sağlığında mallarını paylaştırdığı ve İhsan Sabancı’nın aileden dışlanışı şöyle anlatıldı:

“Ağabeyim İhsan’ın Adana’da bir başka hanımla ilişkisi olmuştur. Bu ilişkiye başta babam ve annem olmak üzere hepimiz tepki gösterdi. Üzüldük. Fakat ağabeyim bu ilişkiyi sürdürdü.

Ağabeyimin ilişkisi olan hanımın ismi Nevin Tetik’ti. Bu hanımdan Sevgi, Sevilay ve Murat isimli çocukları dünyaya gelmiş. Biz bu ilişkiyi tasvip etmediğimizden İhsan ağabeyim hayattayken de onun ölümünden sonra da Nevin Tetik hanımı ve çocukları görmedik.

"Babam daha hayatta iken varlığı arttıkça çocukları arasında hakça bölüştürmüş. Mesela Akbank’a ortak mı oluyor, ortaklık payını hemen kardeşler arasında dağıtmış. Akbank’tan yeni bir ortaklık payımı almış hemen onu da çocuklarına dağıtırmış. Babamın kardeşler arasında daha önce dağıttığı varlıklarda hesaplar o kadar ince yapılmış ki kimsenin hakkı kimseye geçmiyormuş.

Menkul, gayrimenkul dağılımı, hisse senetleri dağılımı, değişik yörelerdeki malların taksimi, tarla çiftlik bölüşümü, bağ bahçe apartman tahsisi en bilinçli ve adil şekilde yapılmış. Babam hiç vasiyet bırakmamıştı. Sahip olduklarını zaten ölümünden önce bize eşit olarak taksim etmişti.”

Davalı Sabancı Ailesi’nin avukatları ise Sevilay Çınar'ın taleplerinin, 'Kolunu bile kaldırmadan', tek bir emek vermeden mirasçılarla aynı ekonomik durumda olmaya çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.