2014 Akrep burcu, yıllık burç yorumları

8-28 Şubat merkur geri gidiyor. Bu dönemde sosyal hayatlarına, okuma yazma gibi zevklerine vakit ayıramayabilirler. 

2014 BURCLAR *  AKREP VE AKREP YÜKSELEN

Akrep burçları hayatlarının yönünü istedikleri yaşam biçimine doğru çevirmeye, değiştirmeye devam ediyorlar. Bunu yapmak onlar için sancılı ancak 2014’te de devam edecekler. Hayatlarını değiştirmek için hayat görüşlerini, hayata bakış açılarını, yakın çevrelerinde olan bitenle ilgili rahatsızlıklarını, korkularını da irdeleyecekler. Yakın çevre, akraba, kardeşler günlük davranış biçimlerini sorguluyorlar. Şimdiye kadar hep sustukları içlerine attıkları konular su yüzüne çıkıyor, bazen krizlerle beraber kabullenmeyi öğreniyorlar. Yeni konularla yeniden doğuyorlar. Onlara hayata dair yeni bilgiler veren, inandıklarını değil isteklerinin neler olduğunu fark ettiren guruları da olabilir. İş ortamlarında rutinden çok sıkıldılar ve sorumluluklarını farklı yöntemlerle yapmaya çalışıyorlar. Bir ortama bağlı kalmak, aynı methodlarla, aynı kişilerle çalışmak onları sıkıyor, daha hareketli, teknolojiyi kullanarak yeni iş yapış şekilleri keşfetmiş olabilirler. Bu psikolojik ruh halleri 2014’te de devam ediyor. 2014 İlk yarısında hayatlarında daha fazla uzak yolculuklar, yabancılarla bağlantılar, hayata bakış açılarında değişim onları bekliyor. Kendileriyle ilgili istemedikleri şartları, kişileri sorgulama ve eleme yoluna gitmeye devam ediyorlar. İçsel savaşları onları zaman zaman zorlayabilir. İkinci yarısında ise daha mücadeleci, güçlü, toplum içersinde, kariyer hayatlarında gözününde olacaklar. Ün gelebilir. Kazandıkları hayat görüşlerini uygulamaya koyabilirler. Kısaca akreplerin 2014 yılında eski hayatlarından geriye sadece dirayetleri kalacak. Kalanlar ve gidenleri belirleyerek kendilerini bir yere konumlandıracaklar.

Ocak ayı yakın çevrelerinde, iletişimde oldukları kişiler ve ortamlarla ilgili zorlanacakları durumlar ortaya çıkabilir. Ona ters gelen düşünceler, haberler ikilem içinde kalmalarına sebep olabilir. Kurdukları bağlantılarla ilgili zorlanacakları bir aya giriyorlar. 31 Aralığa kadar da iletişim içersinde oldukları kişilere, yakın çevrelerine, girdikleri ortamlardaki kişilere dertlerini anlatmakta, zevk aldıkları konuları gerçekleştirmede zorluklar, ertlemeler gecikmeler yaşayabilirler. Zevk aldıkları çevre ve ilişkileri kendi içlerinde sorgulama yapmaları bu dönem içinde yapması gerekenler.

8-28 Şubat merkur geri gidiyor. Bu dönemde sosyal hayatlarına, okuma yazma gibi zevklerine vakit ayıramayabilirler. Yaptıkları şakalar ters karşılanabilir. Aileleriyle, yaşam alanlarında bulunan kişilerle anlaşmaları zor olabilir. Fikirlerini söylemekte zorlanabilirler. Yanlış anlamalar olabilir. Ay sonunda çevrelerindekilere karşı yapıcı davranışlar içersine girecekler ancak iş için, çalıştıkları kişilerle plan yaptıkları konularda gerilim yaşamaları mümkün.

Mart ayında kendilerini iyi hissetmenin yöntemlerini keşfedecekleri bir döneme giriyorlar. İkili ilişkilerde krizler, zorluklar yaşadılar. Ancak zihinleri ve bedenleri arasındaki bağı kurmayı öğrenmeye başlayacaklar. Şimdiye kadar fiziksel ve beyinsel olarak sorumluluklarına bağlı kalmak, kendilerini çok çalışarak yararlı olduklarına inandırmak, günlük rutin içersinde kaybolmak akreplerin bildikleri alışkanlıklardı. Fiziksel bedenlerinin sağlıklı olmasına odaklanmışlardı. Artık biraz ruhlarını tatmin edecek, olgunlaştıracak, ruh ve bedenlerini bütün olarak sağlık kazandıracak bilinci öğrenmeye başlıyorlar. Başkalarına yardım etme faaliyetleri ruhlarına iyi gelebilir. Zihinsel tatminlerden çok deneyimleriyle hareket etmeyi öğrenmeye başlıyorlar. Kendi içlerine dönmeliler. Mart ayında mayısa kadar içsel istekleri, arzularıyla ilgili problemler yaşayabilirler. Ortaya koymak istediklerini konularda zamanı gelene dek çalışmalarına devam edebilirler. Ne istediklerini, arzularını net ortaya koymakta zorlanacak olan akrepler kendilerini dış dünyada meşgul tutmaya çalışsa da tatmin olamayabilirler. İşlerini başkalarına yaptırmaya çalışmaları, öfkelerini ortaya çıkaramamaları, kendi çıkarlarını düşünerek hareket etmeleri sorun yaratabilir. Yardım etmeyi, başkalarına yardım, diğerleriyle beraber uyumu deneyimlemek onlara iyi gelebilir. Kendilerini bu anlamda mayısa kadar sorunlar yaşayarak sorgulayacaklar ancak tam istedikleri çözümü temmuz ayında bulacaklar. Sadece fiziksel meşguliyetin hayatlarına anlam katmadığını idrak edecekler. Yakın çevreleriyle ilişkilerinde tavır ve tarzlarını değiştirecekler.

15 nisan ay tutulması akrepler için ilişkilerindeki problemleri çözmek için, gündelik hayatlarına giren sorunları yaşamalarına sebep olan bireysel davranışlarını değiştirme yönünde kararlar almalarına sebep olabilir. 29 Nisanda yaşayacakları güneş tutulması yeni bir ilişki, ortaklık, ilişkilerinde yeni bir durum ortaya koyabilir. Sonuçların ise onların hayata bakışını etkileyecek, yabancılar, uzak yolculuklar, yeni kültürlere bilgiye, yüksek eğitime dair yaşadıkları konulara yansımaları olabilir. Nisanın ilk yarısında kurdukları ilişkilerin her türlüsünde çabaları olumlu olacaktır. İkinci yarısında ise yakın çevre, iş ortamları, yaşama bakış açılarıyla ilgili sorgulama ve bu konularda yapmak istedikleri, arzuları konusunda mücadeleler yaşacaklarını bilmeliler.

Mayıs ayında içsel olarak arzu ve isteklerini netleştirmeye başlıyorlar ancak dış dünyaya gösteremeyebilirler. 16 Nisanda beraber çalıştıkları kişilerden ummadıkları bir destek görebilirler. İş ortamlarında onlara fırsat sağlayan ani bir değişiklik olabilir. Mayıs ayında sağlıkları konusunda problem yaşamayacaklar. İlişkilerinde yeni bir adım yeni bir soluk alabilecekleri duruma geliyorlar. Yeni bir aşk onları tekrar heyecanlandıracak. Bu aşk yabancı birisiyle veya ona hayata bakış açısı kazandıran birisi olabilir, uzun dönemli bağlantılar kuracaklar. Mayıs sonu ve haziran ayında kurdukları bağlantılar onlara çeşitli kapılar açacaktır. Ortaklıklar kurabilirler. Mayıs sonu bu açıdan çok verimli.

7 haziran-1 temmuz döneminde Merkür geri gidiyor. Kurdukları bağlantılarda ortaklıklar, ortaklaşa işler, eşlerinden gelen kısmetler açısından şanslılar ancak kurdukları ortaklıklarla ilgili konularda gecikmeler, güven problemleri, aksamalar yaşamaları mümkün. Yolculuklarında aksaklıklar olabilir. Birilerine bağımlı kalmak akrepleri sıkabilir. Haziran sonunda isteklerini arzularını harekete geçirme ve rutin işleri konusunda kendilerini açma, içlerini dökme ruh hali içinde olacaklar.

Temmuz ayında son mücadelelerini veriyorlar ve şikayet ettikleri konular azalıyor, güçleniyorlar ve iş hayatlarıyla ilgili konular gündeme gelmeye başlıyor. Yüksek eğitim alan akrepler başarılarını kutlayabilirler. Zevk alacakları uzak yolculuklara çıkmaya hazırlanabilirler.

Ağustosta toplumsal hayatları, iş hayatları tam istedikleri hale gelecek. Kariyerlerinde 18 ağustos önemli bir gün olabilir. Herkes onlardan bahsedebilir. Kendilerini gösterecekleri muhteşem birgün yaşayabilir ve parlayabilirler. 25 ağustosta bir anlamda çok kararlı oldukları ancak bir o kadar da kendilerini dizginlemek durumunda kaldıkları ilginç birgün olabilir. Yaşamlarını çevirdikleri yöne ait bu karar onların ayakları yere basan bir mücadele vermeleri için bir sınav günü gibi olabilir.

Eylülde zevk için yapacağınız harcamaların bütçelerine zarar verebileceğini unutmamalılar.  Gruplarla, arkadaşlarla güzel vakit geçirecekler. Güzel günler sonrasında harcamalar onları sarsabilir. Gelir kaynakları peşinde koşmaya başlayabilirler. 25 eylül yine gündelik hayatlarındaki rutini değiştiren, iş hayatlarında beklemedikleri farklı kişilerle aynı ortamlara girmelerini sağlayan fırsatlar olabilir. Bugünün getirileri de yine onların kariyerlerine yansıyacaktır.

4 – 25 Ekim arasında Merkür geri gidiyor. Ekim ayında kendi başlarına kalma ihtiyacı duyacak olan akrepler için kendi başlarına çalışma dönemi olabilir. Zihinsel olarak kendilerini geri çekme, başkalarının fikirlerini dinleme, araştırmalar yapma dönemi olarak geçebilir. İddacı olmamalılar. Bazı konularda planlarını yanlış fikirler üzerine oturtmamaya dikkat etmeleri gerekecek. 8 Ekim ay tutulması ani bir girişimle iş ortamlarıyla, ofislerindeki değişimle, çalışma şekilleriyle ilgili değişimle akreplerin bir bitiş yaşama, bir karar alma durumunu gündeme getirebilir. Bu tutulmanın sonuçları onların yakın çevrelerine, iletişim tarzlarına yansımaları olacaktır. 23 Ekimde güneş tutulmasında ise kendileri hakkında yeni bir değişiklik gündeme gelebilir. Bu durum onların iş hayatı, kariyer hayatları veya toplumsal yaşamlarındaki pozisyonlarına yansıyabilir.  Ekim ayında geri giden Merkür olsa da hayatlarında istedikleri konuma, maddi duruma kavuşma konusunda çok olumlu bir ay yaşayacaklar.

Kasım ayında çok önem verdikleri bir proje sunmaları için 11 kasım çok uygun. Dışadönük, bol görüşmeler, konuşmalar, faaliyetlerle geçecek bir ay yaşacaklar. Yeni kalıcı ilişkiler kurabilirler. İlişkilerinde ne istediklerini anlayarak, karşılarındakilerden beklentilerini ifade edebilecekler. Kasım sonunda maddi konularda çeşitli fırsat kapıları açılacak. Kendi yaptıkları ekstra işler onlar para kazandırabilir.

Aralık ayında akrepler yakın çevreleriyle faaliyetlere katılabilirler. Oldukça fazla kısa yolculuklar yapabilirler. Toplum içersinde onlara destek olacak ilişkiler kuracaklar. 2014 te hayatlarında ne yapmak istiyorlarsa o şekilde yön verecekler ve 2015 e doğru maddi konularla ilgili konuların gelmeye başladığını görecekler. 

Diğer Yazıları

En Çok Okunan Haberler
Yarışma boyunca partnerinin bacağını okşayınca dünyada olay oldu1Yarışma boyunca partnerinin bacağını okşadı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya acı haberle yıkıldı2Ünlü oyuncu Hazal Kaya acı haberle yıkıldı
11 Aralık Pazartesi reyting sonuçları: Söz mü, Çukur mu, Fatih Portakal mı?311 Aralık reyting sonuçları: Söz mü, Çukur mu?
Acun Ilıcalı'nın yıllar önceki Bayern Münih videosu olay oldu4Acun Ilıcalı'nın yıllar önceki Bayern Münih videosu olay oldu
Aleyna Tilki'den Altın Kelebek'te sürpriz performans5Aleyna Tilki'den Altın Kelebek'te sürpriz performans
Zarrab davasında eski polis ifade veriyor: Bir numara Erdoğan...6Zarrab davasında eski polis ifade veriyor: Bir numara Erdoğan...
Reza’nın sıkıntısı mı zayıflattı? Ebru Gündeş'in aşırı makyajı7Reza’nın sıkıntısı mı zayıflattı? Ebru Gündeş'in aşırı makyajı
Ünlüler temiz bir deniz için her şeyi çıkardı balıklara sarıldı8Ünlüler temiz bir deniz için her şeyi çıkardı balıklara sarıldı
Eski Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok FETÖ'nün suikast yapacağı tarihi açıkladı9Eski Askeri Savcı Üçok FETÖ'nün suikast yapacağı tarihi açıkladı
Karnı acıkan köpek marketin camına vurarak yemek istedi10Karnı acıkan köpek marketin camına vurarak yemek istedi