Abone Ol

MEB Kitaplarına Giyim Tarzı Gerçekliğe Uygun Olmalı Maddesi

MEB, ders kitaplarının incelenmesine yönelik kriterlerine “Giyim ve hayat tarzı, gerçekliğe uygun yansıtılmalı” maddesini ekledi.

MEB Kitaplarına Giyim Tarzı Gerçekliğe Uygun Olmalı Maddesi

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yazım hataları, cinsiyetçi ve ayrımcı ifadeler nedeniyle hemen her yıl tartışılan ders kitapları ve eğitim araçlarına yönelik incelemelere esasa olacak kriterler güncellendi.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan, "Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği" doğrultusunda güncellenen kriterlerde dikkati çeken maddeler yer aldı.

MANEVİ DEĞER VURGUSU

Düzenleme ile birlikte, ders kitaplarının hazırlanması sürecinde dikkat edilecek bazı noktalar şöyle sıralandı:

• Taslak ders kitabı ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik içerikler, "Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri" esas alınarak hazırlanacak.

• İçerik, öğretim programlarında yer alan milli ve manevi değerlere uygun, kök değerleri yansıtacak nitelikte olacak.

• Konuların işlenişinde veya örneklerde, insanların betimlenmesi ve olayların sunulmasında, toplumsal eşitlik ilkesi gözetilecek.

• Verilen örneklerde ve kullanılan karakterlerde, kadın ve erkek dağılımı açısından “makul bir denge” gözetilecek.

• Başı açık kadınların kötü, başı kapalı kadınların ise şefkatli resmedildiği kitaba yönelik, “İddialar sübuta ermedi” diyerek herhangi bir yaptırım uygulamayan MEB, ders kitaplarının incelenmesi kriterlerine “Toplumun giyim ve hayat tarzının gerçekliğe uygun olarak” yansıtılması gerektiği maddesini de ekledi.

***

Örtülü mesaj

“Türkiye’nin dünyanın tüm evrensel değerlerini taşıyan zenginlikte bir ülke” olduğunu kaydeden Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz ise “Tek bir çocuğumuza dahi kendini öteki hissettirecek içerikte öğretim programlarının, ders içeriklerinin dayatılmasını kabul etmiyoruz. ‘Milli ve manevi değerler gözetilmeli ve toplumun giyim ve hayat tarzı gerçekliğe uygun yansıtılmalı’ maddesi ile yazarlara ve yayınevlerine dolaylı mesaj verilmeye çalışılıyor. Çok açık bir şekilde evrensel değerlerin esas alınmaması aksi takdirde bu kitapların onaylanmayacağı açıkça belirtilmektedir” dedi.

***

Kriterler evrensel normlara uygun olmalı

SOL Parti MYK Üyesi ve Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü Esen Karaküçük, değişiklik ile yayınevlerinin ve ders kitabı yazarlarının baskı altına alındığını söyledi. Çocukların özgür iradeleri ve taleplerini ile gelişim ihtiyaçlarının yok sayıldığını belirten Karaküçük, şunları söyledi:

“Siyasi iktidarın kendi tercihleri mutlak kabul edilerek ders kitapları bilimsellikten, laiklikten, kamusallıktan ve evrensel değerlerden uzak hale getirilmektedir. Eğitim evrensel gerçekliklerle yolunu çizen temel bir insan hakkıdır. Bugün ülkemizde toplumsal yaşamda ve eğitim kurumlarında uygulanan dinsel dayatmalar toplumun genelinde tepkileri arttırmakta ve iktidarın zaten zayıflamış olan kitlelerle bağını iyice koparmaktadır. İktidarın görevi dindar ve kindar nesil yetiştirmek, toplumu Ortaçağ karanlığına mahkum etmek değil, cumhuriyet kazanımlarındaki tahribatlara son vererek laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkının önünü açmaktır. Ders kitapları evrensel normlara ve liyakat ilkesine uygun şekilde hazırlanmak zorundadır.”