Abone Ol

Devlet Personeline Daha Fazla Basın Kartı Veriliyor

Basın Kartlarına ilşkin yeni yönetmelikte devlet görevinde bulunan personele verilen basın kartı arttırılırken aktif gazeteciler için güçleştiriliyor.

Devlet Personeline Daha Fazla Basın Kartı Veriliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin, “Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi. Görevde olduğumuz müddetçe ‘gazetecilik’ adı altında ‘terörizm propagandası’ yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler” dedi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) açtığı davada Basın Kartı Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin yürütmesini durdurmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yapıldı. Sadece Danıştay’ın kararına konu olan maddeler değil, başka maddelerde de değişiklikler oldu.

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER
- Basın kartı için “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek” suçlarından hüküm giymemiş olmak şartı aranacak.

- Eski yönetmelikte basın kartı başvurusu için “sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun yatırılmış olması” şartı aranıyordu. Değişiklikle kişinin “mücbir sebepler dışında bir aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışmış olması” şartı getirildi.

- RTÜK’te “basın başdanışmanına, daire başkanlarına, daire başkan yardımcalarına ve üst kurul uzmanlarına” da basın kartı verilebilecek.

- Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında basın-yayın faaliyeti yürüten kişiler ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı başkanlıklarda ve ofislerde basın ve halkla ilişkiler birimi amirine ve bu birimde basın-yayın faaliyeti yürüten personel basın kartı alabilecek.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda “özel kalem müdürü” de basın kartı alabilecek. İletişim Başkanlığı’nda merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerinde devlet enformasyon hizmetlerinde fiilen görev yapan personele basın kartı verilebilecek.

- TBMM İdari Teşkilatı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’nda basın, yayın ve halkla ilişkiler başkanı ve TV biriminden sorumlu başkan yardımcısı ile RTÜK’teki kamu personeli basın kartı alırken bekleme süresi aranmayacak.

- Danıştay, “basın meslek onurunu zedeleyecek işler yaptığı ve davranışlarda bulunduğu veya alışkanlıklar edindiği” gerekçesiyle sürekli nitelikteki basın kartının iptalinde yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Değişiklik ile kapsam genişletildi. Buna göre, sürekli basın kartı sahibinin “taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması; milli güvenliğe ve kamu düzenine açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması veya bu faaliyetlere açıkça destek vermesi; şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması; suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması” hallerinde bu kişilerin sürekli basın kartları iptal edilebilecek. Basın kartı sahipleri için de aynı şartlar geçerli olacak.