Abone Ol

CHP'li Bekaroğlu Fuat Oktay’ı Erdoğan'a şikayet etti: Bu utanmazı..

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye Varlık Fonu hakkında yanıtlaması istemiyle verdiği iki adet soru önergesine yanıt vermeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şikayet etti.

CHP'li Bekaroğlu Fuat Oktay’ı Erdoğan'a şikayet etti: Bu utanmazı..

(Hülya Karabağlı - Turkiyegundemi.com Özel Haber)

Bir milletvekilin Anayasa ve İçtüzük gereği vermiş olduğu yazılı soru önergesine Anayasanın öngördüğü sürede cevap verilmemesi, verilen cevabın talep edilenlerle ilgisiz cümlelerden ibaret olması ilk değildir; ben ve birçok milletvekili, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar tarafından bu şekilde defalarca istiskal edilmiş bulunmaktayız.

Anayasa ve Meclis İçtüzüğünde belirtilen esaslar dikkate alınarak cevap verilmekten imtina edildiğine dikkat çeken Bekaroğlu, Cumhurbaşkanına gönderdiği mektupta, “Muhterem Yardımcınız bu cesareti nereden almaktadır; nasıl oluyor da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay Bey pervasızca Anayasayı çiğnemektedir?” dedi. Bekaroğlu, Meclis’te mektuba ilişkin düzenlediği basın toplantısında,” Bu utanmaza, had bilmeze had bildirecek misiniz?” diye seslendi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Bekaroğlu, önergelerine yanıt vermeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısının tutumunu ‘darbe alışkanlıkları’ diye nitelendirdi ve ‘Kenan Evren de böyle davrandı. Evren gibi davranıyor” dedi.

Bekaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektup şöyle:

Sayın Recep Tayip Erdoğan

Cumhurbaşkanı

ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. maddesi, milletvekillerinin bilgi edinme hakkı ve denetim görevi çerçevesinde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sorabileceklerini, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların bu sorulara en geç onbeş gün içinde cevap vermek zorunda olduğu hükme bağlamıştır. T.B.M.M. İçtüzüğünün 96-100. maddeleri ile de yazılı soru önergelerinin nasıl verileceği ve cevaplandırılacağı hususları düzenlenmiştir.

12.02.2019 tarih ve (7/9134) esas numaralı yazılı soru önergesi ile, bazı yayın organlarında; Türkiye Varlık Fonunun Citigroup Inc ve Industrial Commercial Bank of China Ltd’yi 1 milyar Euro borç bulmak için yetkilendirdiğine dair haberlerin yer aldığından bahisle, aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın cevaplandırmasını talep ettim. (Ek:1)

1-Basında çıkan söz konusu haberler doğru mudur?

2-Türkiye Varlık Fonunun döviz cinsi borçlanmaya gitmesinin nedeni nedir?

3-Bir milyar Euro’luk borç için teminat olarak hangi varlıklar gösterilmiştir?

4-Hangi vade ve faiz oranlarıyla borç alınmaktadır?

5-Alınacak bu borç hangi yatırımların finansmanında kullanılacaktır?

6-Hazine ve Maliye Bakanlığının da Euro cinsinden tahvil borçlanmasının da söz konusu olduğu dönemde Varlık Fonunun söz konusu borçlanma hamlesi dış piyasalar açısından bir nevi crowding-out etkisi yaratmayacak mıdır?”

Söz konusu yazılı soru önergeme Anayasanın 98. maddesinde yazılı sürede cevap verilmemesi üzerine 17.04.2019 tarih ve (7/11011) esas numarası ile yeni bir soru önergesi verdim ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay’dan yukarıdaki sorularıma ilaveten aşağıdaki sorulara cevap vermesini talep ettim. (Ek:2)

“7-Yukarıda içeriğine yer verilen yazılı soru önergesinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn Fuat OKTAY tarafından şu ana kadar cevaplandırılmamasının nedeni nedir?

8-Söz konusu haberlerin basında yayınlanmasından yaklaşık iki ay geçmesine rağmen Türkiye Varlık Fonu yönetimi tarafından yalanlanmamasının nedeni nedir?

9-Türkiye Varlık Fonu Yönetimi bu tür haberlere karşı neden kayıtsız kalmaktadır?

10-Söz konusu borçlanma işlemi kesinleştirilmiş midir? Nihai borç işlemine için şartlar nelerdir? Alınan borcun faiz oranı ve vadesi nedir?

11- Söz konusu tutar Türkiye Varlık Fonu hesaplarına intikal ettirilmiş midir?

12-Söz konusu borç alma işlemi gerçekleşmemiş ise nedeni nedir?”

Türkiye Varlık Fonu ile ilgili olarak verilen ikinci yazılı soru önergemi müteakiben cevaplama süresi geçen (7/9134) esas numaralı ilk yazılı soru önergeme, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığının 29.04.2019 tarih ve 48360949-610-E.75504 sayılı yazıları ile; 9/08/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, stratejik yatırım planında belirtilen hedefler ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak; her türlü proje geliştirme, projeye dayalı kaynak oluşturma, dış proje kredisi sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemlerini, ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Türkiye Varlık Fonu bu kapsamda faaliyetlerini sürdürmektedir. “ şeklinde cevap verilmiştir. (Ek:3)

Söz konusu cevap yazısının içeriğinden anlaşılacağı üzere; Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamına yöneltilen 6 adet sorunun hiçbirine cevap verilmemiş, sadece 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesinin üçüncü fıkrası içeriğindeki bazı hükümler aynen yazılmıştır.

Bundan bir süre sonra da 12 soru içeren ikinci yazılı soru önergeme harfi harfine birinci cevapla aynı olan 26.06.2019 tarih ve 48360949-610-E.107102 sayılı bir yazı ile cevap verilmiştir. (Ek:4)

Türkiye Varlık Fonu hakkında Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamına yanıtlanması istemiyle verilen 6 ve 12 maddeden oluşan iki adet yazılı soru önergesine Anayasa ve T.B.M.M. İçtüzüğünde belirtilen esaslar dikkate alınarak cevap verilmekten imtina edilmiş, yazılı soru önergelerinin içeriğinde tarafımızca belirtilen ve öğrenilmek istenilen konulara cevap verilmekten özellikle kaçınılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bir milletvekilin Anayasa ve İçtüzük gereği vermiş olduğu yazılı soru önergesine Anayasanın öngördüğü sürede cevap verilmemesi, verilen cevabın talep edilenlerle ilgisiz cümlelerden ibaret olması ilk değildir; ben ve birçok milletvekili, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar tarafından bu şekilde defalarca istiskal edilmiş bulunmaktayız.

Bu yapılan, hiç kuşku yok ki; Anayasanın 98. maddesinin yok sayılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyerek Anayasayı yok saymakla kalmamış, siz kanunu bilmiyorsunuz biz kanunla Varlık Fonu ile şunları şunları yapabiliyoruz” diyerek bendenize hakaret etmiştir, bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de küçük düşürmüştür.

6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun esas komisyon olarak görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim ve ilgili kanunun tüm maddelerinden haberdarım.

Hal böyleyken Sayın Oktay, Varlık Fonu’nun borçlanma konusunda yürüttüğü bir faaliyeti ile ilgili kendisine yönelttiğim 12 sorudan hiç birine cevap vermemiş, bunun yerine bana 6741 sayılı kanununun ikinci maddesinin 3 numaralı fıkrasında yazılı olan Varlık Fonu’nun borçlanma ve kaynak bulmaya ilişkin bazı yetkilerini saymıştır.

İfade ettiğim gibi, ben Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak bu kanun maddesini zaten bütün detayları ile bilmekteyim; söz konusu kanunun yasalaştırılması çalışmalarında yasama görevimin gereği olarak üyesi olduğum TBMM’de katkı ve eleştirilerde bulunmuş durumdayım.

Şimdi de yine Anayasanın TBMM üyelerine tanıdığı denetim görevinin gereği olarak Cumhurbaşkanını Yardımcısından, yasalaştırılma sürecinde katkıda bulunduğum kanunun nasıl uygulandığını sormaktayım. Demokrasinin temeli olan erkler ayrılığı ilkesi ile denge ve denetim mekanizmasının işleyişi bu değil midir?

Sayın Oktay, aslında bu davranışı ile aynı zamanda demokrasinin en temel kuralı olan erkler ayırımı ilkesine de aykırı davranmıştır.

Elbette insanlar arası ilişkiler önemlidir; Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamına uygun görülen bir kişinin insan ilişkilerinde nazik olması beklenir ama ben işin bu tarafında değilim. Sayın Oktay’ın muhatabına kaba davranması, insan ilişiklerinin asgari nezaket kurallarına uymaması beni ilgilendirmemektedir.

Bendeniz milletvekiliyim, TBMM’nin üyesiyim. Sayın Oktay da tarafınızca atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısıdır. O nedenle Sayın Oktay’ın bana karşı takınmış olduğu tutum, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye büyük Millet Meclisinin üyesi olmam hasebiyle onun TBMM’ne bakışını, milli irade ve demokrasi anlayışını da ortaya koyar.

Kaldı ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Milletvekilinin TBMM’nin bilgi edinme hakkı ve denetim görevi çerçevesinde ilişkilerinin nasıl olacağını Anayasa’nın 98. maddesi açık bir şekilde vaz etmektedir.

Sayın Oktay, Anayasanın 98. Maddesinin bana tanıdığı bilgi edinme hakkımı gasp etmiştir, denetim görevini yapmamı engellemiştir. Tekraren ifade ediyorum, Muhterem Yardımcınız sadece bunlarla kalmamış, sorduğum sorulara cevap vermek yerine kanunun maddesini içeriğini yazarak şahsımla dalga geçmiş, bu şekilde TBMM’yi küçük düşürmüştür.

Muhterem Yardımcınız bu cesareti nereden almaktadır; nasıl oluyor da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay Bey pervasızca Anayasayı çiğnemektedir?

Sayın Cumhurbaşkanı,

“Vesayet sistemini kaldırdık, milli iradeyi egemen kıldık” diyorsunuz ama öyle anlaşılıyor ki Yardımcınız Oktay, kendisini hala bürokratik vesayetin bir tarafında görmekte ve milli iradenin temsilcisi olan milletvekilinin anayasa gereği sorduğu soru önergesi karşısında böylesine incitici ve küçük düşürücü bir tavır takınabilmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı;

Milletvekilini ve TBMM’yi istiskal eden bu davranışa sadece bendeniz maruz kalmamıştır. TBMM Başkanlığından lütfen durumu sorunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanları siz atıyorsunuz. Şimdi size atadığınız Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanları şikayet ediyorum; yardımcınız ve bakanlarınız, milletvekillerinin yazılı soru önergelerinin çoğuna cevap vermemekte ya da geç cevap vermektedir. Ayrıca cevap verdikleri yazılı sorulara da içerik olarak gerekli cevapları vermemekte, bazen de Yardımcınız Oktay gibi yazdıkları cevap yazısında, milletvekillerini, dolayısıyla da TBMM’ni istiskal etmektedirler.

Anayasayı çiğneyen, milli iradenin temsilcilerini küçük düşüren, onlarla alay eden yardımcınız ve bakanlarınız hakkında lütfen gereğini yapınız. 10/07/2019.

Saygılarımla.

Mehmet Bekaroğlu

İstanbul Milletvekili

(Hülya Karabağlı - Turkiyegundemi.com Özel Haber)