MedyaFaresi MedyaFaresi

Bakanlık O Kitabı da Muzır İlan Etti: Çürük Vişne III Viran Emine Tavuz Kimdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu “ÇÜRÜK VİŞNE III VİRAN” isimli kitabı "muzır" ilan etti.

Eklenme: 21 Mart 2022 10:38 - Güncelleme: 21 Mart 2022 22:20

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bir kitabı daha “muzır” ilan etti.

Kamuoyuna duyurulan kararda şu ifadelere yer verildi:

Kurulumuzca Re'sen incelenen “ÇÜRÜK VİŞNE III VİRAN” isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlgililere duyurulur.

ARKA KAPAK: SU YOKTU, GÜNEŞ YOKTU, ÖLÜYORDU, DUYAN YOKTU

Kitabın arka kapağında şu metin yer alıyor:

“Bu bir intihardı, Ölene kadar ikisi de fark etmedi. O gün, Esila Karam kendi gerçeğiyle yüzleştiğinde ve bunu akıl almaz bir acı takip ettiğinde, bir saksının içinde günbegün ölen bir çiçeğe benzemeye başlamıştı.

Su yoktu, Güneş yoktu. Ölüyordu, duyan yoktu.

Elinde bir bıçak tutuyordu, gören yoktu. Zihnindeki hastalığı herkesten saklayabileceğine inanarak elindeki bıçakla Asrın'a koşmaya devam etti ama ne Asrın o bıçağı görecek kadar normaldi ne de Esila bıçağı tuttuğunu farkında olacak kadar sağlıklıydı.

Sırlar ortalığa saçıldığında, Kıyamet koptuğunda, Ve o bıçak, beklenen kanı sızdırdığında, Adına ayrılık verdikleri bir ölüm yaşandı. Oturdu, tüm bulutlar buna ağladı.”

EMİNE TAVUZ KİMDİR? 

Yazar Emine Tavuz 1998’de dünyaya gelmiştir.

İstanbul’da yaşayan yazar, lise eğitimi sonrasında Çanakkale’de üniversite eğitimine başlamış ancak yazarlık hayalinin peşinden giderek eğitimine dondurarak ara vermiştir

Yazmanın hissetmekten geçtiğine inanan yazar, yazarlık serüvenine ilk kitabı olan Çürük Vişne adlı eseriyle başlamıştır.

Yayımlandıktan sonra okur kitlesinden büyük ilgi gören Çürük Vişne romanı, daha sonra seri olarak Çürük Vişne 2 – Veryansın, Çürük Vişne 3 - Viran, Çürük Vişne 4 – Viata kitaplarıyla devam etmiştir.

Emine Tavuz’un ayrıca Yere Yakın Yıldızlara Uzak adında bir kitabı daha bulunmaktadır.

Emine Tavuz alıntıları

"Hayat neyi seçemediklerimizden değil seçtiklerimizden ibaretti." Yere Yakın Yıldızlara Uzak

“Üzülme. Acılar baki değildir, hepsi bir gün diner.” Çürük Vişne 1 – Veca

“Bu nasıl bir cehennemdi. Yangını cennete bile sıçramıştı.” Çürük Vişne 3 - Viran

Kitabın yazarı Emine Tavuz Epsilon Yayınevi’nin web sitesinde şöyle anlatılıyor:

3 Mayıs 1998 doğumlu. İstanbul’da yaşıyor. Lise eğitimi sonrasında kazandığı okulu dondurmuş, hedefleri ve var olduğuna inandığı yeteneğinin peşinden gitmiştir. Yazmanın hissetmekten geçtiğine inanan yazar, yazarlık serüvenine Çürük Vişne adlı eseriyle başlamıştır.

“TEŞHİR EDİLEMEZ”

1117 Sayılı Kanunun 4. Maddesi;

Madde 4 –(21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanunun hükmüdür.) Heyetçe tetkik edilerek küçüklerin maneviyatı için muzır olduğuna karar verilen kitap, mecmua ve mevkut risalelerin isimleri bir liste halinde Maarif Vekaletine tevdi olunur.

Bu listenin bir sureti Maarif Vekaletinden Adliye Vekaletine gönderilir ve bu tarikle müddeiumumiliklere tebliğ edilir. Listeye dahil olan eserlerin sahiplerine en büyük mülkiye makamlarınca tebligat yapılır. Bu tebligat üzerine eser sahiplerinin ellerinde mevcut eserlerinin ilk sahifelerine “tahdidata tabidir” damgasını vurmaları mecburidir. Bu suretle damgalanan eserler:

A) Açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.

B) Dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemez.

C) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadiyle açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz,

D) Gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanlariyle veya diğer suretlerle ilan edilemez,

H) Kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, para mukabilinde ve parasız onlara verilemez ve hiçbir suretle mekteplere ithal olunamaz.