Abone Ol

Adalet Bakanı Gül: Kadına Şiddeti Önlemek için Tüm Çabayı Göstereceğiz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırması Komisyonu’na katılarak bir sunum yaptı.

Adalet Bakanı Gül: Kadına Şiddeti Önlemek için Tüm Çabayı Göstereceğiz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına rağmen, "Kanunsa kanun. Bir kadının daha şiddete uğramaması için gerekirse Anayasa'yı da değiştirmek dahil her türlü çabayı göstereceğiz" dedi. Elektronik kelepçe uygulamasının 81 ile yayıldığını belirten Gül, kadına şiddet suçlarına karşı alınan tedbir kararlarındaki artışa vurgu yaparak "Mahkemeler tarafından 2020 yılında 244 bin 985 önleyici tedbir kararı, 7 bin 293 koruyucu tedbir kararı alındı" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırması Komisyonu’na katılarak bir sunum yaptı. Kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğunu belirten Gül, "Biz yaptık bitti bu kadardı' diyen bir yaklaşım içinde değiliz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ne gerekiyorsa... Kanunsa kanun. Bir kadının daha şiddete uğramaması için gerekirse Anayasa'yı da değiştirmek dahil her türlü çabayı göstereceğiz. Yeter ki kadına yönelik şiddeti önleyici netice alalım" diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül: Kadına Şiddeti Önlemek için Tüm Çabayı Göstereceğiz - Resim: 1

"Öncelikli mesele, şiddetin nedenlerin ortadan kaldırmak"

Kadına yönelik şiddetle 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ettiklerini söyleyen Bakan Gül, şiddeti doğuran nedenlerin ortadan kaldırılmasının öncelikli mesele olması gerektiğini söyledi. Şiddetle, şiddet doğmadan mücadele edilmesi ve önleyici uygulamalarla başarılı sonuçlar alınabileceğini söyledi. "Şiddeti önlemenin yolu önleyici faaliyetlerdir" diyen Gül, sonraki aşamada cezalandırma ve onarıcı faaliyetlerin önemine işaret etti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için topyekun mücadele gerektiğini ve şiddeti doğran nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini anlatan Bakan Gül, kadına yönelik şiddetle mücadelede adli süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"4 bin 820 kişiye zorlama hapis cezası verildi"

- 2020’de şiddet gören veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan kadınlar hakkında tedbir taleplerinin, yüzde 73’ü kolluk birimleri tarafından, yüzde 19,9’u ilgilinin talebi üzerine mehkeme tarafından, yüzde 4,7’si savcılıklar tarafından, yüzde 1,5’i Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) tarafından, yüzde 0,9’u ise resen verildi.

- Bu taleplerden yüzde 70’i kabul edildi, yüzde 10’u reddedildi, yüzde 20’si ise kısmen kabul/ret edildi.

- 6284 sayılı kanun uyarınca toplam 81 ilde 805 hakim görevlendirildi.

- Aile içi ve kadına yönelik suçların araştırılması için uzmanlaşma/soruşturma büroları kuruldu, İstanbul’da 38, Ankara’da 11 İzmir’de 7 Bursa’da 7 Antalya’da 5 Gaziantep’te 4, Adana’da da 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

- Kadına yönelik şiddet suçları ile ilgili tedbir uygulamaları kapsamında, daha önce elektronik kelepçe uygulanan iller daha önce 15’ken 1 Ocak 2021’den itibaren bu uygulama tüm illere yayıldı. 400 olan kapasite yıl sonunda 1000’e çıkarılacak.

- Mahkemeler tarafından 2020 yılında 244 bin 985 önleyici tedbir kararı, 7 bin 293 koruyucu tedbir kararı alındı.

- 2020’de 4 bin 820 kişiye bu suçlar kapsamında zorlama hapsi cezası verildi.

Özel müdahale programı

Bakan Gül, kadına şiddetle mücadele kapsamında planlanan faaliyetleri ise şöyle sıraladı:

-Israrlı takip eylemleri için nitelikli cezalar öngörülmesi
-Şiddet mağduru kadınlara sağlanan adli yardım hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi
- Tekrarlanan şiddet vakalarına özel müdahale programları geliştirilmesi
- Kolluğa yapılacak bildirimlerin kapsamının genişletilmesi
- Yeni atanan tedbir mahkemesi hakimlerine yönelik meslek içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
- Kadına yönelik şiddet soruşturma bürolarında görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına yönelik eğitimler düzenlenmesi
- Türkiye Barolar Birliğiyle işbirliği halinde pilot barolarda yürütülen ve kadına yönelik şiddet konusunda eğitim alan avukatlardan özel CMK listeleri oluşturulması uygulamasının yaygınlaştırılması
- 20 farklı ilde kadına yönelik şiddet konusunda mücadele eden kolluk, ŞÖNİM, Cumhuriyet savcısı, hakim ve STK’larla işbirliğinin artırılmasına yönelik koordinasyon toplantıları düzenlenmesi
- ADM’lerin bilgilendirme ve yönlendirme bürolarında görevli yardımcı yargı personelinin eğitimlerinin tamamlanması
- Boşanma aşamasında psiko-sosyal destek mekanizmaları uygulamaya konulması
- Sağlık tedbirlerinin etkinliğinin artırılması ve uygulamasının takip edilmesi
- Sağlık tedbirlerinin uygulanması konusunda failin sağlık kurumlarına daveti, sevki ve işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili uygulama geliştirilmesi
- Sağlık tedbirlerinin ihlal edilmesi, tedavi ve muayene işlemlerinin yerine getirilmemesi hallerinde sağlık kurumlarınca sistem üzerinden ilgili mahkemeye ve ŞÖNİM’e bildirim yapılması.