Abone Ol

AKP Sosyal Medyaya Ceza ve Sansürde Israrlı

Sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışan ve “cezai yaptırımlar” ile ilgili düzenleme için Anayasa'nın 26. maddesindeki “ifade özgürlüğü” kriterine takılan AKP, bu kriteri Türk Ceza Yasası’nın (TCK) 125. maddesindeki “kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçlarıyla” aşmayı hedefllediği öğrenildi.

AKP Sosyal Medyaya Ceza ve Sansürde Israrlı

Sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışan ve “cezai yaptırımlar” ile ilgili düzenleme için Anayasa'nın 26. maddesindeki “ifade özgürlüğü” kriterine takılan AKP, bu kriteri Türk Ceza Yasası’nın (TCK) 125. maddesindeki “kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçlarıyla” aşmayı hedefliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, TCK’nın 26. Maddesindeki “ifade özgürlüğü” kriterini “hakaret ve kişilik haklarına saldırı” bağlığı ile aşmak planlanırken; bu nedenle sosyal medya düzenlemesinde “eleştirel” nitelikteki paylaşımların “hiçbirinin cezai yükümlülüğünün olmayacağı” belirtiliyor. Bunun için de TCK’nin 125. maddesinde yer alan “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikteki somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır” hükmüne “sosyal medyada yapılan hakaret suçunun” da eklenebileceği kaydediliyor.

"AKP, '2 yıla kadar hapis cezası'nın oranını artırmak istiyor"

Ancak AKP’nin, TCK’nin ilgili maddeleri uyarınca “hakaret” suçunda öngörülen “2 yıla kadar hapis cezasının oranını artırmak istediği” de belirtiliyor. Bu sürenin ne kadar olacağı ile ilgili “henüz bir görüş birliğinin sağlanamadığı” belirtilirken, AKP’nin söz konusu cezada, “hafifletici nedenin olmamasını istediği” de kaydediliyor. Bununla birlikte, söz konusu “ağır hakaretler içeren içeriklerin de şirket temsilcileriyle yapılan görüşmelerle, içeriğin 24 saat içinde kaldırılmasının talep edilebileceği” vurgulanıyor.

TCK’deki 125 ve ilgili maddelerce, sosyal medya üzerinden kişilere yönelik ancak “ağır hakaretlerde bulunan, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan” paylaşımlar için “cezai yaptırımların uygulanabilmesinde anayasaya aykırılık olmayacağı” ifade ediliyor. İşte 125. madde:

TCK Madde 125

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.