Abone Ol

Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu

Edirne'de bir alışveriş merkezinin yiyecek-içecek bölümünde çalışan 4 işçinin, artan yemekleri sokak köpeklerine vermesinin ardından işten atılması "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Habertürk yazarı Yasemin Güneri, yaşanan bu olayı köşesine taşıdı.

Yemek artıklarını köpeklere götüren 4 çalışan kovuldu

İŞVEREN UYARMADAN İŞTEN KOVDU

2013 yılından beri aynı iş yerinde çalışan işçiler, yemekhanede artan ve çöpe atılacak yiyecekleri poşetlere koyup, akşam evlerine dönerken sokak köpeklerine veya kümes hayvanlarına vermek için yanlarında götürdü. Her tarafı kameralarla çevrili iş yerinde, yemek artıklarını götürmemeleri konusunda uyarılmadan, yemek artıklarından gelir elde etmedikleri halde işveren tarafından tazminatsız bir şekilde işten atıldılar. Tek yaptıkları çöpe atılacak yiyecekleri poşetlerle sokak köpeklerine götürmek olan çalışanlardan A.I iş sözleşmesinin fesih edilmesinin ardından dava açtı.

Mahkeme, iş yeri kurallarına aykırı hareket ederek, iş yerine ait yiyecekleri işverenden izinsiz olarak evine götürdüğü gerekçesiyle davayı reddetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de kararı onadı. Aynı gerekçeyle işten atılan Mehtap M.'nin açtığı dava ise Edirne İş Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, Mehtap M.'nin, kamera kayıtlarına göre; diğer işçilerin de bulunduğu bir ortamda, herhangi bir şekilde gizlemeksizin kalan yiyeceklerden aldığını, artan yemeklerin alınmasının işverenin izniyle olduğunu ve işçilerin uzun bir süredir bunu yaptıklarını, işverenin bu olaydan dolayı adli mercilere şikayette bulunmadığını, bu durumda davacının eyleminin güveni kötüye kullanma ya da hırsızlık olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığını, davacı işçiye bu yemek artıklarını evine götürmemesi yönünde bir uyarıda bulunulmadığı, daha önceden bu konuda bir disiplin işlemi yapılmadığı, davacının artan yiyecekleri işverenin bilgisi dahilinde aldığı kanaatinin oluştuğu, bu durumda davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verdi.

YARGITAY MAHKEME KARARINI BOZDU

Dava, işveren tarafından temyiz edildi. Dosya, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, mahkemenin verdiği kararı bozdu. Gerekçe olarak da şu görüşleri dile getirdi:

"Davalı işyerinin bir restoran işletmesi olup, davacının işverenden izin almadan evine götürerek menfaat sağladığı, işyeri müdürlerinin işyerinden yemek götürülmesi eylemlerinden haberdar olduğunu belirtmişlerse de, davacının bu eylemini amiri konumundaki işletme müdürünün izni dahilinde yapmasının, işverene karşı olan doğruluk ve bağlılığa uymama sonucunu değiştirmeyeceği, davacının bu eylemlerinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin 2. bendinde düzenlenen doğruluk ve bağlılığa uyma kuralının ihlali niteliğinde olduğu, işçinin işverene karşı olan sadakat borcuna aykırı bu davranışı sebebiyle davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiği, mahkemece iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği belirtilerek kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesinin hatalı olduğu gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir."

YEREL MAHKEME İŞÇİNİN YANINDA DURDU

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası dosya yeniden yerel mahkemeye geldi. Mahkeme verdiği kararda direndi. Direnme kararında şu görüşler dile getirildi: "İşçilerin uzun süre iş yerinde işveren vekilinin bilgisi dahilinde artık gıdaları aleni bir şekilde aldıkları, suç teşkil eden bir adli soruşturma olmadığı gibi herhangi bir disiplin soruşturması veya ihtarın da yapılmadığı, bu durumda eylemlerinin doğruluk ve bağlılık ilkesini ihlal edecek bir şekilde bulunmadığı kanaati ile, işveren vekilinin bilgisi dahilindeki eylemden dolayı bazı işçilerin iş akitlerinin feshedilmesi yanında, aynı eylemi yapan diğer işçilerin muaf tutulmasının eşitlik ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğu, hayatın olağan akışına göre işverene ait yetkileri kullanan işveren vekilinin bilgisi ve izni dahilinde yapılan bu eylemin işveren tarafından bilinmemesinin kabulünün mümkün olmadığı gerekçesiyle direnilmiştir."

Yerel Mahkeme, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin bozma kararına direnince dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine geldi. Geçtiğimiz hafta dosyayı görüşen Genel Kurul, işten atılan işçiler lehine görüş bildirdi. Yerel Mahkeme'nin kararının onanmasına karar verildi.

EMSAL NİTELİĞİNİ TAŞIYAN BİR KARAR

Yemek artıklarını evlerine götüren diğer iki işçi ile ilgili karar da halen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nde bekliyor. Genel Kurul'un kararının ardından Daire, bu işçilerin de lehine karar verecek.

Emsal olan bu kararın ardından, işverenin bilgisi dahilinde yemek artıklarını evine götürüp sokak köpeklerine veren işçiler kıdem ve ihbar tazminatını alabilecek.