Abone Ol

Vegan Derneği'nden Danıştay'a Menü Başvurusu

Vegan Derneği Türkiye, Danıştay'a üniversite yemekhanelerinde vegan menü düzenlemesi için başvurdu.

Vegan Derneği'nden Danıştay'a Menü Başvurusu

Vegan Derneği Türkiye (TVD), üniversite yemekhanelerinde vegan menü düzenlemesi için Danıştay'a başvurdu. Dilekçede 'Sağlıklı beslenmenin kamusal bir hak olduğu, devletin bunu yerine getirme yükümlülüğü bulunduğu' vurgulandı.

Vegan Derneği Türkiye (TVD), vegan üniversite öğrencilerinin talep ve şikayetleri nedeniyle, ‘Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme haklarının tanınması ve gerekli düzenlemelerin tüm üniversitelerde yapılması’ amacıyla 7 Nisan’da YÖK Başkanlığına başvurdu. Vegan öğrencilerin yemek hakkına erişebilmesi için yasal düzenleme yapılması talep edildi. YÖK bu talebe “İlgili kurumlara başvuru yapılması” içeriğinde yanıt verdi.

Dernek, YÖK’ten gelen yanıt üzerine Danıştay’a başvurdu. Dava dilekçesinde, YÖK tarafından ülke genelini kapsayan düzenleyici bir işlemle tüm hak ihlallerinin giderilmesi istendi. Dernek, dava dilekçesinde ‘Sağlıklı beslenmenin kamusal bir hak olduğu, devletin bunu yerine getirme yükümlülüğü bulunduğunu’ vurguladı.

"Vegan bireylerin adeta aç kalmalarına sebep olunuyor"

Dilekçede YÖK’ün, bağlı üniversitelerde her öğrencinin yeterli gıda, düzgün beslenme, besleyici ve asgari temel yiyeceklere erişim hakkını korumaktan ve gerekli önlemleri almaktan sorumlu olduğu vurgulandı. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"İlgili kurumlara başvuru önerisi bir çözüm olmayıp tüm ülke genelinde uygulanması gereken bir düzenleme eksikliğinin, böyle bir yöntemle giderilemeyeceği açıktır. Davalı idarenin işbu tutumu Anayasal ve uluslararası sözleşmelerle devlete yüklenen yükümlülüklerin de görmezden gelinmesi anlamına gelmektedir. Ülke genelini ilgilendiren bir sorunun tek tek her üniversitenin inisiyatifine bırakılması çözümden ziyade karmaşaya sebep olacak, öğrenciler arası sağlanması gereken fırsat eşitliği dengesini de yerle bir edecektir.

Ülke genelinde idarece düzenlenen bir genel düzenleyici işlemle sağlıklı beslenme hakkı ve vicdan hürriyeti kapsamında hayvansal ürün tüketmeyi reddeden bireylere vegan alternatif sunulmasının sağlanmıyor oluşu, vegan bireylerin hem yetersiz ve dengesiz beslenerek adeta aç kalmalarına sebep olmakta hem de Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan temel haklarını ihlal etmektedir."

“Vegan yemek haktır"

TVD yöneticisi Öykü Yağcı, vegan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme haklarının tanınmasını amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

" Vegan öğrenci ve öğrenci gruplarının son zamanlarda artan, fakat yıllardır devam eden yemekhanede düzenli ve dengeli vegan menü isteminin asıl adresi, bu talepleri keyfi sebeplerle çoğunlukla görmezden gelen üniversite rektörlükleri değil, YÖK’tür” dedi. Sorunun YÖK’ün üniversitelerin tamamını kapsayacak şekilde gerekli düzenlemeyi yapmasıyla giderilebileceğini belirten Yağcı, “Vegan yemek haktır, Türkiye’deki tüm öğrencilerin bu haklarına kolay ve sürdürülebilir şekilde erişebilmesi bir an önce sağlanmalıdır.

Öte yandan İTÜ, Eskişehir Teknik ve Marmara Üniversitesi dahil çok sayıda üniversite öğrencileri üniversitelerinden vegan menü istemlerinin uygulanması için kampanyalar düzenledi.