MedyaFaresi MedyaFaresi

Türkiye’de 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 431 sağlık emekçisi intihar etti

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, hekimlerin yaşadığı hak kayıpları ve çalışma koşullarında yaşanan zorlukları Meclis gündemine taşıdı.

Eklenme: 17 Ocak 2020 16:33 - Güncelleme: 17 Ocak 2020 16:38

CHP’li Tekin Bingöl, son yıllarda hekim intiharları haberlerinin her geçen gün arttığını vurguladı ve “İntihar eden hekimlerin bir kısmı arkalarında bıraktıkları mektuplarda çalışma koşulları ve çalışma saatlerinin uzunluğundan, nöbet sayılarının fazlalığından şikayet etmektedirler” dedi.

Medyafaresi.com (Ankara)

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, hekimlerin yaşadığı hak kayıpları ve çalışma koşullarında yaşanan zorlukları Meclis gündemine taşıdı.

Son yıllarda hekim intiharları haberlerinin her geçen gün arttığını vurgulayan CHP’li Bingöl; “İntihar eden hekimlerin bir kısmı arkalarında bıraktıkları mektuplarda çalışma koşulları ve çalışma saatlerinin uzunluğundan, nöbet sayılarının fazlalığından şikayet etmektedirler.

Başbakanlık verilerine göre; 2015’te 10’u hekim, 71’i hemşire, 99’u diğer personelden oluşan 180 sağlık çalışanı; 2016’da 11’i hekim, 56’sı hemşire, 62’si diğer personel olmak üzere 129 sağlık çalışanı intihar etmiştir.

2017 yılında ise 3’ü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanı ağır çalışma koşullarını kaldıramamış ve intihar etmiştir. Buna göre Türkiye’de sadece 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 431 sağlık emekçisi intihar etmiştir” dedi

SAĞLIKTA ŞİDDET SÜRÜYOR: SON 6 YILDA 76 BİNDEN FAZLA ŞİDDET VAKASI

İktidarın hem halk hem hekim sağlığını hiçe saydığını belirten CHP’li Bingöl şöyle devam etti:

“AKP iktidarı ile uygulanmaya başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini dönüştürdüğü için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır. Mayıs 2012 itibariyle "Beyaz Kod" uygulamasının başlaması ile şiddet vakalarının kayıtları tutulup istatistikleri yapılmaya başlanmıştır. Son 6 yılda sağlık emekçilerine yönelik toplam 76 bin 157 şiddet vakası gerçekleşmiştir. Bu sağlık emekçilerinin 21 bini fiziki şiddete maruz kalmıştır.

 AKP ile sağlık sisteminde çöküş yaşandığını ve hekimlerin çalışma koşullarındaki güvencesizliğin arttığını vurgulayan CHP’li Bingöl, “Hastaneleri şirket, hastaları ise müşteri haline getiren yanlış sağlık politikaları ile hekimler de güvencesizlik kıskacına itilmiştir. AKP’nin sağlık politikaları hem halk hem hekim sağlığını açıkça hiçe saymaktadır. Sağlık sistemi, bir ülkenin çağdaşlık ölçütünde en önemli unsurlardan biridir. Halk sağlığının hiçe sayıldığı ve yaşam hakkının adeta belli bir kesimin hakkıymış gibi sunulduğu günümüz Türkiye’si ise çağdaş ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, artan güvencesizlik ve sağlık sisteminde yaşanan dönüşüm ile doktorların yaşadığı hak kayıpları ve sorunların arttığını belirterek; hekimlerin yaşadığı hak kayıplarının giderilmesini, Türkiye’de doktorlar üzerindeki baskı, güvencesizlik ve yoğun çalışmaya bağlı yaşanan sorunların araştırılmasını istedi.

Bingöl, “17 yıllık AKP iktidarı ile sağlık sistemi birçok dönüşümden geçmiş, iktidarın yaptığı “sağlıkta reform” gibi iddialı açıklamalar ise sağlık sisteminde yaşanan çöküşün ve hekimlerin yaşadığı zorlukların ve hak ihlallerinin üstünü kapatmaya yetmemiştir. AKP iktidarı süresince doktorlar baskılara maruz kalmış, bilimsel ve akademik bağımsızlıkları zedelenmiştir. Sağlık sisteminde yaşanan ve çözülemeyen sorunlara ek olarak, hekimlerin yaşadığı hak ihlalleri de katlanarak artmıştır” dedi.

1 DOKTORA 539 KİŞİ DÜŞÜYOR

Hekimlerin çalışma koşullarının OECD ülkelerinin çok gerisinde olduğunu söyleyen Bingöl, şöyle devam etti:

“Türkiye'de 149 bin 997 doktor görev yapmaktadır. 80 milyonu aşan Türkiye nüfusu göz önüne alındığında, sadece 1 doktora 539 kişi düştüğü görülecektir. Bu rakam OECD ülkeleri ile kıyaslandığında çok aşağılarda kalmaktadır. Türkiye’de 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakam OECD ülkelerinde 10 bin kişiye 37 hekim civarındadır.”

HEKİM İNTİHARLARI ARTIYOR

Son yıllarda hekim intiharları haberlerinin her geçen gün arttığını vurgulayan CHP’li Bingöl; “İntihar eden hekimlerin bir kısmı arkalarında bıraktıkları mektuplarda çalışma koşulları ve çalışma saatlerinin uzunluğundan, nöbet sayılarının fazlalığından şikayet etmektedirler.

Başbakanlık verilerine göre; 2015’te 10’u hekim, 71’i hemşire, 99’u diğer personelden oluşan 180 sağlık çalışanı; 2016’da 11’i hekim, 56’sı hemşire, 62’si diğer personel olmak üzere 129 sağlık çalışanı intihar etmiştir. 2017 yılında ise 3’ü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanı ağır çalışma koşullarını kaldıramamış ve intihar etmiştir. Buna göre Türkiye’de sadece 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 431 sağlık emekçisi intihar etmiştir” dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET SÜRÜYOR: SON 6 YILDA 76 BİNDEN FAZLA ŞİDDET VAKASI

İktidarın hem halk hem hekim sağlığını hiçe saydığını belirten CHP’li Bingöl şöyle devam etti:

“AKP iktidarı ile uygulanmaya başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini dönüştürdüğü için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır. Mayıs 2012 itibariyle "Beyaz Kod" uygulamasının başlaması ile şiddet vakalarının kayıtları tutulup istatistikleri yapılmaya başlanmıştır. Son 6 yılda sağlık emekçilerine yönelik toplam 76 bin 157 şiddet vakası gerçekleşmiştir. Bu sağlık emekçilerinin 21 bini fiziki şiddete maruz kalmıştır.

Halkın sağlık hakkı ve hekimlerin temel haklarının önündeki engellerin kaldırılması, doktorların çalışma hayatının düzenlenmesi ve tüm bunların yarattığı vahim sonuçların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz