Abone Ol

Bilgisayar oyunlarına dikkat: Çocuklara ölüm görevi..

TBMM Rabia Naz Başta Olmak Üzere Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporda, çocukların bilgisayar oyunları başta olmak üzere sosyal medya uygulamaları aracılığıyla “ölüm grupları” kurduğu tespiti yapıldı.

Bilgisayar oyunlarına dikkat: Çocuklara ölüm görevi..

TBMM Rabia Naz Başta Olmak Üzere Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporda, çocukların bilgisayar oyunları başta olmak üzere sosyal medya uygulamaları aracılığıyla “ölüm grupları” kurduğu tespiti yapıldı. Taslak raporda, sosyal medya siteleri ve çocuk oyunlarına sıkı denetim getirilmesi tavsiyesi yapıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre;

TBMM'de İntiharın özellikle çocukluk çağının önemli problemi olduğu vurgulanan taslak raporda, intihar nedenleri için şu değerlendirmeler yapıldı:

“İntihar nedenleri incelendiğinde çocuğa ait olanlar; kendini beğenmeme, cinsel kimlik arayışı, alışkanlıklar (madde kullanımı, bağımlılık vb.), geçmişte yaşanmış travmatik olaylar, fiziksel ve ruhsal bozukluklar ve kişilik özellikleri (stresle baş edememe, aşırı duygusal veya aşırı öfkeli olma vb.) olarak sayılabilir.

Ailenin sosyoekonomik seviyesi, okul ve iş arkadaşları ile sorunları, tecavüz veya şiddete maruz kalma, istenmeyen gebelik, derslerin kötülüğü, sınav kaygısı, gelecek kaygısı, başarısızlık, ailenin veya kendisinin mükemmel hayat beklentileri, akran zorbalığı veya siber zorbalık diğer nedenler olarak sıralanabilir.

Ayrıca intihar düşüncesinin kişiler arasında bulaşıcı olma özelliği kabul edildiğinde çocuğun çevresinde intihar girişimi veya intihar eden birinin varlığı herhangi bir stres ile karşılaştığında aklına intihar düşüncesini getirmesine ve intihar etmesine sebep olabilmektedir.”

Sanal zorbalık

Metinde baskın karakterli çocukların içine kapanık çocuklara “akran zorbalığı” uyguladığı vurgulanırken, sosyal medya aracılığıyla “sanal zorbalık” yapıldığı tespiti yer aldı. Taslak raporda şöyle denildi:

“Sosyal medyanın gençler arasında yaygınlaşması ile akran zorbalığı sosyal medya aracılığı ile sanal âlemde gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalarda zorbalığa uğrayan ve zorbalığı yapan çocuklarda ruhsal bozuklukların daha fazla görüldüğü ve intihara eğilimlerinin daha fazla olduğu görülmüştür.

Sosyal medya zorbalığına uğrayan çocukların, geleneksel zorbalığa uğrayanlardan daha fazla intihar düşüncesi olduğu yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Ailelerin ve öğretmenlerin bu soruna eğilmeleri gerektiğinin altı çizilmelidir.”

Oyunlara dikkat

Bilgisayar oyunlarının çocukları şiddete özendirerek başkalarına zarar verme hatta intihar etmelerine neden olduğu da vurgulanan taslakta son dönemde Türkiye’de intihar eden çocuk sayısının 114 olduğu belirtildi.

Sonuç ve öneriler bölümünde ise “Çocukların kullandığı sosyal medya siteleri ve çocuk oyunları uzman ekipler tarafından incelenmeli ve denetlenmelidir. Uyuşturucu ve çocuk pornografisi açısından sanal alanda gerekli takipler yapılmalıdır.

Sanal ortamda çocukları olumsuz yönde etkileyen zararlı içerikler konusunda ebeveynlere ve çocuklara yönelik medya okur-yazarlığı ve güvenli internet kullanımı konularında eğitimler düzenlenmeli” tavsiyesine yer verildi.