Abone Ol

Soylu'dan AKP ve MHP Soruşturmalarına Kaçamak Yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın soruşturma geçiren AKP ve MHP’li belediyelere ilişkin bilgi talebine cevap vermedi.

Soylu'dan AKP ve MHP Soruşturmalarına Kaçamak Yanıt

"4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" uyarınca İçişleri Bakanlığı’na başvuran CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart 2019 tarihinden bu yana müfettiş görevlendirilen belediyelerle ilgili bilgi talep etti.

Tanal, başvuru dilekçesinde, 31 Mart 2019’dan itibaren İçişleri Bakanlığı’nca hakkında idari soruşturma başlatılan belediye başkanlarından kaçının iktidar partisi mensubu, MHP’li, bağımsız veya muhalefet partisi mensubu olduğunu sordu.

BİLGİ TALEP ETTİ

Tanal yine dilekçesinde, denetim, inceleme, soruşturma neticesinde yaptırım uygulanan belediye başkanlıkları arasında iktidardaki AKP ve MHP tarafından yönetilen belediye başkanlıkları olup olmadığı konusunda bilgi talep etti.

Tanal ayrıca AKP yönetimindeki belediyeleri denetlerken, soruştururken görevini kötüye kullandığı, kapsamlı, etkin soruşturma yürütmedikleri gerekçesiyle şikayet edilen müfettiş olup olmadığını, şayet var ise iktidar belediyelerini kayırmakla, usulsüzlükleri görmezden gelmekle suçlanan müfettiş sayısının kaç olduğunu, AKP yönetimindeki belediyeleri denetlerken, soruştururken şikayet edilen İçişleri Bakanlığı müfettişleri hakkında ne tür bir işlem yapıldığını sordu.

SOYLU’DAN KISMİ CEVAP

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla CHP’li Tanal’a verilen cevapta, belediyelerinin denetiminin 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 260’ıncı maddesi uyarınca yapıldığı hatırlatıldı. 31 Mart 2019’dan 2021 yılının başına kadar büyükşehir belediyeleri kapsamında 26, il belediyeleri kapsamında 42, büyükşehir ilçe belediyeleri kapsamında 354, ilçe belediyeleri kapsamında 331, belde belediyeleri kapsamında 268 olmak üzere toplam 1021 denetim faaliyeti gerçekleştirildiğini belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu’dan istediği cevapları tam olarak alamayan Tanal, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itirazda bulundu. Tanal’ın itirazını değerlendiren Kurul, dilekçede parti isimlerinin yer aldığı soruların, İçişleri Bakanlığı’nın kurum içi uygulamalarına ilişkin bilgi ve belgelere yönelik olduğunu savundu.

KURUMLAR HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGEYİ SUNMALI  

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun bir üyesi ise karşı oy kullanarak bakanlığın CHP’li vekilin sorularına eksiksiz cevap verilmesi gerektiğini kaydetti. Söz konusu üye, oy çokluğu ile alınan karara karşı hazırladığı karşı oy yazısında, kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan ve görevleri gereği bulunması gereken, 4982 sayılı yasada belirlenen istisna kapsamında bulunmayan her türlü bilgi ve belgeye erişimi talep edenlerin istifadesine sunmakla yükümlü olduğunun altını çizdi.

Aksi takdirde, yönetimde şeffaflık ve keyfilik ilkelerinin göz ardı edilmiş olacağını vurgulayan söz konusu üye, 4982 sayılı yasanın esasen amacının da idarenin keyfi davranışlarına bu şekilde engel olmak ve yönetimde şeffaflığı sağlamak olduğunu belirterek, “İtiraz edenin (Tanal) bilgi edinme başvurusunun 5-6-7 sırada yer alan talepleri; yasada belirtilen istisnalar kapsamında bulunmadığı, özel bir çalışma gerektirmediği, idarenin görevi gereği nezdinde bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin olduğu göz önünde tutularak, talebinin bu kısmı yönünden de itirazın kabulüne karar verilmesi ve talebin bu doğrultuda karşılanması gerekirken, 4982 sayısı yasanın 25. Maddesi kapsamında kaldığı gerekçesiyle itirazın reddi yönünde oluşan çoğunluğun bu kısma yönelik görüşüne katılmıyorum” ifadelerini kullandı.