Abone Ol

Sosyal Haklar Derneği: Afetlerden Zarar Görenleri Borçlandırmak Hukuksuz

Sosyal Haklar Derneği, iktidarın afet bölgelerindeki zararı karşılamak yerine daha fazla borçlandırmaya gitmesini, hukuka aykırı bir uygulama olarak yorumladı.

Sosyal Haklar Derneği: Afetlerden Zarar Görenleri Borçlandırmak Hukuksuz

Ülkede peş peşe yaşanan, can ve mal kaybına neden olan sel ve yangın felaketleri için iktidar gerekli önlemleri almamakla eleştirilirken, yurttaşların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmeleri için harekete geçildi.

Sosyal Haklar Derneği (SHD) tarafından hazırlanan örnek dilekçede bakanlıkların Anayasa’nın 125. Maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Madde 13 uyarınca  ağır ihmali ve hizmet kusuru bulunduğu belirtilerek yurttaşların tazminat talebinde bulunmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Çağrıya ilişkin konuşan SHD Genel Sekreteri Deniz Özen, “Yaptığımız bu çağrı ile bu ülkede yaşayan yurttaşların, çeşitli kamu görevlilerinin ‘vicdanına’ teslim olmak zorunda olmadıklarını, uğradıkları zararların giderilmesinin Anayasal hakları olduğunu, ‘sosyal devlet’ ilkesinin ancak bu şekilde anlamını bulabileceğini ve ‘sosyal adaletin’ ancak bu şekilde sağlanabileceğini hatırlatmak istedik” dedi.

MÜŞTERİ DEĞİLLER

Cumhhuriyet Yazarı Tuğba Özer'in haberine göre, İktidarın afet bölgelerindeki zararı karşılamak yerine daha fazla borçlandırma yoluna gittiğini belirten Özen,“Kamu idareleri, yurttaşların uğradığı zararların tazmini ile yükümlüdür. Bu yükümlülük karşısında; kamu hizmeti ve sosyal devlet anlayışı yok sayılarak tıpkı bir şirketin müşterisine sunduğu ‘avantajlı kampanyalar’ gibi sunulan kredilendirme, borçlandırma teklifleri, hukuken kabul edilemez niteliktedir” anımsatmasında bulundu.

Özen, tazminat talebinde bulunmak isteyen yurttaşların izlemesi gereken yolu ise şöyle anlattı: “Yurttaşların, örnek dilekçe ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ya da ilgili bakanlıkların, bulundukları illerdeki il müdürlüklerine) başvurmaları gerekmektedir. Başvurunun reddedilmesi ya da başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde herhangi bir yanıt verilmeyerek zımnen reddedilmesi halinde, ret tarihinden itibaren 30 gün içerisinde söz konusu zararların tazmini için dava açılmalıdır.”