MedyaFaresi MedyaFaresi

Sağlık çalışanına dokunan yandı!

Sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen suçlarda verilecek cezaların yarı oranında artırılacağı önerge kabul edildi.

Eklenme: 15 Nisan 2020 16:09 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 16:26

Sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında tayin edilecek cezalar, Meclis’ten geçen önergeyle yarı oranında artırılacak.

Meclis Genel Kurulu’nda Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine yeni madde ihdasına dair beş partinin verdiği önerge kabul edildi.

CEZALAR YARI ORANINDA ARTIRILACAK

Kabul edilen önergeye göre, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama (Madde 86), tehdit (Madde 106), hakaret (Madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (Madde 265) suçlarında; tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

HAPİS CEZASI ERTELENMEYECEK

Türk Ceza Kanunu’nun 51’inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması hâlinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek