MedyaFaresi MedyaFaresi

Orucu unutarak yapılan cinsel birleşme orucu bozmaz!

İlahiyatçı Prof. Hayrettin Karaman orucu bozmayan şeyleri listeledi. Oruçlu olduğu unutularak yaşanan cinsel birleşmenin orucu bozmayacağını savunan Karaman, “Bir cinsel objeye dokunmadan bakarken veya düşünürken boşalmak orucu bozmaz” görüşünü savundu.

Eklenme: 28 Haziran 2015 15:09 - Güncelleme: 09 Nisan 2016 07:46

Hayrettin Karaman’ın Yeni Şafak gazetesinde “Orucu bozmayan şeyler” başlığıyla yayımlanan (28 Haziran 2015) yazısı şöyle:

Şunlar orucu bozmaz;

1— Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek ve cinsel birleşme.

2— Oruçlu iken uykuda ihtilâm olmak.

3— Bir cinsel objeye dokunmadan bakarken veya düşünürken boşalmak.

4— Krem, sürme, koku vb. kullanmak.

5— Eşini öpmek.

6— Gıybet etmek.

7— İstemeden az veya çok kusmak.

8— Boğazına toz vb. kaçmak.

9— Geceleyin (oruçlu değil iken) cünüb olup yıkanmadan imsak vaktini geçirmek.

10— Dişlerinin arasında kalan ve nohut tanesi kadar olmayan bir şeyi yutmak.

11— Denizde, nehirde, banyoda ve benzeri yerlerde yıkanmak, banyo yapmak.

12— Deri altına, adaleye veya damara iğne yaptırmak.

İğne yaptırmanın orucu bozacağı görüşünde olanlar da vardır.

Osmanlı döneminde, Ebû Yusuf ve Muhammed'in ictihadlarına uygun olarak fetvahanede ve 1948 yılında Ezher Üniversitesi'nin Fetva Komisyonu'nda iğnenin orucu bozmayacağı yolunda fetva verilmiştir.

Bu meseleye bir şekil olarak, dış görünüşü itibarıyla, bir de mânâ ve maksadı bakımından yaklaşmak mümkündür. Dıştan bakıldığında “orucu ancak normal, tabîî deliklerden içeriye giren nesneler bozar” diyen müctehidlere göre iğne ile deriyi, adaleyi, damarı delerek içeriye verilen şey ister ilâç olsun, ister serum olsun orucu bozmaz; çünkü bu ictihad, içeri giren nesneye değil, girdiği yere bakmaktadır. Ancak iğne ile vücûduna bir şeyler alan kişinin maksadına baktığımız zaman hüküm değişir. Eğer maksat tedâvî ise oruç bozulmaz. Serumu almaktan maksat tedâvî değil de açlığı, susuzluğu gidermek, orucun eksilttiğini tamamlamak olursa, bu davranış oruç kavramına ve hikmetine ters düşer. Giriş yoluna göre hüküm veren müçtehidler bakımından oruç bozulmaz dense bile, böyle bir davranışın caiz olduğu söylenemez.

"Lavman da içeriye bir şey sokmak değil, bağırsaktakini boşaltmak için yapıldığından orucu bozmaz“ diyen fıkıhçılara katılıyorum. Ancak bana göre gerekçe, lavmanın yeme ve içme sayılamayacağıdır.

Rahatsızlığı sebebiyle iğne vb. yaptırma durumunda olup bunu gece yaptırmakta güçlüğe maruz kalanlar bu fetvadan istifade ederek bunları gündüz, oruçlu iken yaptırabilirler. Hasta olmayan, yahut gece kolayca yaptırabilenler oruçlu iken bunu yaptırmamayı tercih etmelidirler.

En Çok Okunan Haberler