Abone Ol

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Eğitimini Vakıflara Bıraktı

MEB, “hizmetiçi eğitim yönetmeliği”ni değiştirdi. Buna göre, cemaat ve tarikat ya da iktidara yakınlığıyla bilinen vakıf ve dernekler, personele eğitim verebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Eğitimini Vakıflara Bıraktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), personeline yönelik 1995 yılında yayımlanan “hizmetiçi eğitim yönetmeliği”ni kaldırdı ve dün yeni bir yönetmelik yayımladı.

‘HEDEF’ YOK!

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Eski yönetmelik yalnızca bakanlığın merkez, taşra ve yurtdışı personelini kapsarken, yeni yönetmeliğe özel okul personeli de eklendi. Böylece, eğer talep edilirse özel okul personeli de bu yönetmelik kapsamında hizmetiçi eğitim alabilecek. Salgının ardından geçilen uzaktan eğitim de yeni yönetmelikte kendine yer buldu. Buna göre, hizmetiçi eğitimde uzaktan eğitim teknikleri ve Öğretmen Bilişim Ağı da kullanılabilecek. Yeni yönetmelik ile hizmetiçi eğitime ilişkin “hedefler” kısmı ise kaldırıldı. Kaldırılan hedefler arasında “personele Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini bir bütünlük içinde kavrama ve yorumlamada ortak görüş sağlamak ve uygulamada birlik kazandırmak, Türk milli eğitim politikasını yorumlamada bütünlük kazandırmak” da yer alıyordu.

‘UZMANLIĞI OLANLAR’

Hizmetiçi eğitime ilişkin görev ve yetkilerin ayrıntılı şekilde aktarıldığı yönetmelikte, eğitimcilere ilişkin kısım ise dikkat çekti. Protokoller ve yönetmelik değişiklikleri ile çeşitli cemaat ve tarikatlar ya da iktidara yakınlığıyla bilinen vakıf ve derneklere bakanlığın kapısını açan MEB, bu yönetmelik ile kapıyı daha da araladı.

Buna göre, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde görev alacak eğitim görevlisi, “bakanlık personeli, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışanları ile sanat ve mesleğinde temayüz etmiş kişilerden eğitim programının içeriğine uygun uzmanlığa sahip olanlar” arasından seçilebilecek. Başka bir ifadeyle, vakıf ve dernek temsilcileri, MEB personeline eğitim verebilecek.