Abone Ol

Meclis’te İsmail Kahraman’a 6. Filo şoku!

TBMM Genel Kurulu, ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e büyükelçilik taşımasının ardından Gazze'de yaşanan 'katliamları' görüşmek ve ortak bildiri yayımlamak üzere toplandı.

Meclis’te İsmail Kahraman’a 6. Filo şoku!

Görüşmeler sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal  ile TBMM Başkanı İsmail Kahramanarasında 6. Filo atışması yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a  “Sayın Başkan, 6. Filo'ya karşı 'Kahrolsun Amerika!' denildiği zaman, Amerika'ya karşı alkış tutan kişisiniz” dedi.

Bu ifadelere sinirlenen TBMM Başkanı Kahraman, Tanal'a “Dinle. Enselerinde nefesimi hisseden komünistlerin uydurduğu yalanlara kanmayın” sözleriyle yanıt verdi.

Kahraman, Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı döneminde binanın önüne iki bayrak koyduğunu belirterek, “Biri orak çekiç, çarpı çektim; biri Amerikan Bayrağı, çarpı çektim. Ne Amerika ne Rusya dedim” diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu’ndaki Kudüs oturumunda yaşanan 6. Filo atışması tutanaklara şöyle yansıdı:

"BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99'uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, insanlık adına utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. Dün, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü, vicdanları kara insanların günüydü. Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi telakki edildiği bir inancın mensuplarıyız. Dün, bütün insanlığın öldürüldüğü bir güne daha şahit olduk. Filistin topraklarında vücut bulduğu tarihten itibaren kan döküp katliam yapmayı alışkanlık hâline getiren İsrail Devleti bu katliamlarına bir yenisini ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, yangına benzin döktüğünü bile bile, Tel Aviv'de bulunan büyükelçilik binalarını Kudüs'e taşınmasına karar vermesiyle başlayan gerilim şu an için 61 Filistinli kardeşimizin şehadetine, 3 bine yakın kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.

1967 yılından beri Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail, bu haksız eylemini giderek genişletmektedir. İsrail'in Orta Doğu'da barış ve huzuru bozmaya dönük bu eylemleri Amerika Birleşik Devletleri'nden himaye görmektedir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ama Amerika'yı siz destekliyordunuz 68'de.

BAŞKAN - Amerika'nın desteğiyle Kudüs'ün tamamını ilhak etmeye dönük girişim başlatan İsrail'e dün en geniş şekilde tepki gösterilmiştir. Filistinli kardeşlerimiz, bir avuç topraklarını korumak gayesiyle Beytüllahim, Ramallah, El Halil, Nablus, Eriha ve Gazze'de demokratik bir tepki göstermişlerdir. Silahsız bir şekilde yaptıkları gösteriler İsrail tarafından en şedit, en vahşi yöntemlerle bastırılmak istenmiştir. Keskin nişancılar tarafından öldürülmek kastıyla açılan son ateş sonucu 61 Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur, 3 bine yakın yaralı kardeşimiz de vardır. Sayının kaça, kaç şehide yükseleceği şu anda belli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Devlet Başkanları Donald Trump'tan daha sorumlu siyaset takip etmelerini beklemekteyiz. 3 semavi din için kutsal kabul edilen bir şehirdir Kudüs. Bunu İsrail'in başkenti olarak tanıyıp oraya elçilik taşınması Filistin meselesinin çözümüne katkıda bulunmayacak, tam tersine kördüğüm hâline getirecektir. Bu noktada sorumlu bir devlet gibi hareket etmelerini beklerdik fakat Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde bir akıl tutulması yaşandığını görüyoruz. Dünyanın ve bölgemizin huzura ihtiyacı var, Amerika Birleşik Devletleri'nin barış, huzur ve güven bozucu girişimlerden kaçınmasını burada tekraren tavsiye ediyoruz. İzlerken içimizi yakan İsrail katliamını en sert şekilde lanetliyoruz. Böylesine insanlık dışı katliamların yapılmasına sebep olan Amerika Birleşik Devletleri'ni daha aklıselim davranmaya tekrar davet ediyoruz.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Pek kibarsınız bakıyorum da!

BAŞKAN - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Şubat 2009 tarihinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e gösterdiği "…"(x) tepkisine sebep olan hadiselerin tekrar edilmemesini bizler beklerken İsrail'in birkaç yıl arayla Filistinlilere karşı katliam yapmayı itiyat hâline getirdiklerini görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının tarihten ibret almadıkları görülüyor. İsrail devletini yönetenlerden daha sorumlu siyaset etmelerini ve Filistinlilerin üzerine ateş edilmesi emri verirken Nazi Almanyası'nda atalarının katledildikleri gaz odalarını, sabunlukları düşünmelerini tavsiye ederiz.

Değerli milletvekilleri, bu yıl kuruluşunun 70'inci yılına giren İsrail devletinin tarihi katliam ve soykırım tarihi olmaktadır. Filistin haritasına bakıldığında, gelişmeler gösteriyor ki bu, apaçık ortadadır. 11 Mayıs 1948 tarihinde bağımsızlığını ilan eden bu terör devleti Filistinli kardeşlerimizi kendi topraklarında parya durumuna düşürmüş ve dün de katliamlarına bir yenisini eklemiştir.

Katliam karşısında sessiz kalmayan devletimiz, dün üç günlük yas ilan etmiştir, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı ilan etmiştir ve önümüzdeki cuma günü de İstanbul yenikapı'da mitingde buluşacağız.

İsrail devletinin katliamları karşısında sözde medeni ülkelerin sessizliği son derece manidardır. İsrail'in işlediği vahşet karşısında sessiz kalanlar da bu vahşetin ortakları durumuna düşmüşlerdir. Zulm ile abat olacaklarını zannedenlerin sonlarının berbat olacak olduğu ve masumların, mazlumların gözyaşlarının bir gün zalimleri mutlaka boğacakları unutulmamalıdır.

Sayın milletvekilleri…

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - …Hükûmet adına Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ'ın, İç Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre Kudüs konusuyla ilgili gündem dışı söz talebi vardır…

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - …gündeme geçmeden önce bu talebi yerine getireceğim.

Sayın Bakanın açıklamasından sonra, istemleri hâlinde siyasi parti gruplarına onar dakika ve grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beş dakika söz hakkı tanınacaktır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Şimdi Hükûmetin gündem dışı konuşma talebini yerine getireceğim.

Konuşma süreleri Hükûmet için yirmi, siyasi parti grupları için on, grubu bulunmayan milletvekilleri için beşer dakikadır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Mahmut Bey, buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hayır, sizin beyanınız grup adına mıdır?

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bir beyanım var, ben size iletmiş olayım…

BAŞKAN - Müsaade ediniz de biz gündemi devam ettirelim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Gündeme devam edeceksiniz zaten, ben talebimi ileteyim de ondan sonra Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Bilahare dinleyeceğim efendim.

Şimdi Hükûmet adına…

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Efendim, talebim şu…

BAŞKAN - …Sayın Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuşacaklardır.

Bekir Bey, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, 6. Filo'ya karşı "Kahrolsun Amerika!" denildiği zaman, Amerika'ya karşı alkış tutan kişisiniz…

BAŞKAN - Olmaz efendim, olmaz… Öyle her isteyen her istediğini…

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ya özür dileyeceksiniz…

BAŞKAN - Mahmut Bey, bunu bir adet hâline getirdiniz, her oturumda konuşmak zorunda değilsiniz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - …ya da orada oturamazsınız!

BAŞKAN - Lütfen İç Tüzük'ü biliniz, yerinize oturunuz, söz vermiyorum.

Buyurun Sayın Bakan.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bakın, ya özür dileyeceksiniz… Amerika'ya alkış tutan insansınız!

BAŞKAN - Buyurun, duymuyorum sözlerinizi, buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - "Kahrolsun 6. Filo!" denildiği zaman Filistin Kurtuluş Ordu'sunun yanında duran Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına karşı, siz onlara saldıran insansınız. Amerika'ya karşı "Yaşasın Amerika!" diyen insansınız. Ya orada oturmayacaksınız veyahut da özür dileyeceksiniz siz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ERTUĞRUL SOYSAL (Yozgat) - Otur aşağıya be! Terbiyesiz!

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan.

Sayın Tanal, sizin yaşınız o günleri bilmez.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Siz Amerika'yı destekleyen insansınız.

BAŞKAN - Siz, siz… Bir dakika… Oturun. Anladım, oturun. Söylediniz. Oturun ve dinleyin.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Siz Amerika bürosuna alkış tutansınız.

BAŞKAN - Konuştunuz ve dinleyin. O günleri siz bilmezsiniz. O günlerde benim, bu dediğiniz 6. Filo hadisesiyle hiçbir ilgim yoktur.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Tamamı sizin Başkanlığınız döneminde olmuştur.

BAŞKAN - Söyleyenler tamamen cahildir, tamamen karalayıcıdır, tamamen ruhsuzdur, vicdansızdır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Tüm tarih kitapları onu yazıyor.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Hepsi kayıtlı.

BAŞKAN - Sizi ikaz ediyorum. Lütfen yerinize oturun, bir.

İkincisi, ben Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı yaptım ve binamın önüne iki tane bayrak koydum, biri orak çekiç, çarpı çektim; biri Amerikan Bayrağı, çarpı çektim. "Ne Amerika ne Rusya!" dedim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Gerçek dışı söylüyorsunuz, gerçek dışı söylüyorsunuz.

BAŞKAN - Ben "millî yol" dedim, ben böyle bir insanım. Benim enselerinde sesimi…

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Amerika'yı desteklediniz o dönem.

BAŞKAN - Dinle. Enselerinde nefesimi hisseden komünistlerin uydurduğu yalanlara kanmayın. Lütfen mehabeti de bozmayın.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Siz o dönemde Amerika'yı destekleyensiniz.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - O döneme gerek yok, daha geçen ay destekliyordunuz Amerika'yı. Beraber çok iyi anlaşıyorsunuz. O kadar geriye gitmeye gerek yok."

(T24)