Abone Ol

Mecliste iki günde 14 yoklama yapıldı

Medyafaresi.com Özel haber: 48 gün sonra yasa çalışmalarına başlayan Meclis Genel Kurulu’nun ilk iki günlük mesaisinde CHP, HDP ve İYİ Parti’nin Toplantı Yeter Sayısı talebi üzerine 14 kez yoklama yapıldı.

Mecliste iki günde 14 yoklama yapıldı

Hülya Karabağlı / Medyafaresi Özel haber

TBMM Genel Kurulu’nun yasama çalışmalarına başladığı ilk iki günde toplam 14 kez yoklama yapılarak Toplantı Yeter Sayısı olan 200 milletvekili sayısı arandı. Oturumlara ara verilerek 200 milletvekilinin Genel Kurul’da hazır olmaları sağlandı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Çarşı Mahalle Bekçileri teklifinin ilk günkü görüşmelerinde AKP sıralarında yaklaşık 20 milletvekili olduğunu söylemişti.

Tartışmalı Çarşı ve Mahalle Bekçileri yasa teklifine dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Böyle corona tedbirleri içinde münakaşaya muhtaç bir teklifi getiriyorsunuz yol alamıyoruz ama biz yoklama isteyince vallahi billahi üzülüyorum.

AK PARTİ'li sayın milletvekillerimizin, orada, 200 kişinin aynı anda dar bir alana gelip yoklama vermesinde bile sosyal mesafeyi ortadan kaldırıyoruz” dedi. Altay,  söz konusu teklifin 6ay ötelendiğini de belirterek, Genel Kurulun çalışma saatlerinin makul bir sürede tutulması önerisinde bulundu.

Meclis iç tüzüğünde  ‘Yoklama’ şöyle düzenleniyor:

Genel Kurul birleşimini açtıktan sonra Başkan’ın, tereddüde düşmesi hâlinde resen, tezkerelerin oylanması ile kanunların oylanması esnasında ise işaretle oylamaya geçilirken yirmi milletvekilinin ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle istemi üzerine toplantı yetersayısının var olup olmadığını belirlemesidir. Toplantı yetersayısı bulunamazsa birleşime en fazla bir saat ara verilir. Yeni oturumda da toplantı yetersayısı yoksa birleşim kapatılır. Yoklama, kural olarak elektronik cihazla yapılır; ancak, oturumu yöneten başkan gerekli görürse ad okuma şeklinde de yapılabilir.

TBMM Genel Kurulu’nun son iki günde yoklama taleplerine ilişkin bilgiler şöyle:

2Haziran 2020 Salı

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan, yoklama talep ediyoruz.

BAŞKAN – Bir yoklama talebi var. Yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini tespit edeceğim: Sayın Altay, Sayın Karadeniz, Sayın Öztunç, Sayın Kaya, Sayın Kayışoğlu, Sayın Sümer, Sayın Karabat, Sayın Gürer, Sayın Aytekin, Sayın Karasu, Sayın Arslan, Sayın Emir, Sayın Beko, Sayın İlhan, Sayın Sarıbal, Sayın Başevirgen, Sayın Barut, Sayın Ceylan, Sayın Ünlü, Sayın Durmaz, Sayın Tanrıkulu.

Yoklama için üç dakika süre vereceğim.

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime yirmi dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.12

Açılma Saati: 17.33

BAŞKAN – İYİ PARTİ grup önerisinin oylamasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır.

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan, yoklama talebimiz var.

BAŞKAN – Bir yoklama talebi vardır, yoklamak talebini yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Aydın, Sayın Kaya, Sayın Karabat, Sayın Kaya, Sayın Kayışoğlu, Sayın Aydoğan, Sayın Antmen, Sayın Özer, Sayın Polat, Sayın Sümer, Sayın Barut, Sayın Çelebi, Sayın Özel, Sayın Demirtaş, Sayın Tığlı, Sayın Emecan, Sayın Özcan, Sayın Ceylan, Sayın Kılınç…

Başkan – Toplantı yeter sayısı vardır.

3 Haziran 2020 oturumu

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Yoklama talep ediyoruz.

BAŞKAN - İYİ PARTİ grup önerisini oylarınıza sunacağım ama öncesinde bir yoklama talebi var.

Sayın Altay, Sayın Aydın, Sayın Sancar, Sayın Gürer, Sayın Kaya, Sayın Hancıoğlu, Sayın Taşcıer, Sayın Emir, Sayın Keven, Sayın Aygun, Sayın Bankoğlu, Sayın Girgin, Sayın Alban, Sayın Özer, Sayın Özkan, Sayın Beko, Sayın Kayhan, Sayın Tokdemir, Sayın Serter, Sayın Sertel.

Evet, yoklama işlemi için üç dakika süre veriyorum, yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime yirmi dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati:15.32

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.56

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94'üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

İYİ PARTİ grup önerisinin oylamasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, yoklama işlemini tekrarlayacağım.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum, yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere devam ediyoruz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Söz istemiştim, ayaktayım.

BAŞKAN - Yoklama mı istiyorsunuz?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Karar yeter sayısı isteyecektim sanırım yoklama var ama cevap vereceğim önce.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Yoklama öne geçer.

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı arayacağım, yoklama yapacağız.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, oylamaya geçmeden önce yoklama yapılmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN - Yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini tespit edeceğim: Sayın Altay, Sayın Aydın, Sayın Akın, Sayın Tanal, Sayın Gökçel, Sayın Gürer, Sayın Kaya, Sayın Aydın Özer, Sayın Taşcıer, Sayın Arı, Sayın Sındır, Sayın Polat, Sayın Çelebi, Sayın Kılıç, Sayın Özkan, Sayın Özel, Sayın Kayışoğlu, Sayın Kadıgil, Sayın Bankoğlu, Sayın Özdemir.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime yirmi dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati:16.27

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.52

BAŞKAN - Halkların Demokratik Partisi grup önerisinin oylamasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, yoklama işlemini tekrarlayacağım.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum, yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri bir yoklama talebi vardır, o işlemi yapacağız.

Yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini tespit edeceğim: Sayın Altay, Sayın Aydın, Sayın Sancar, Sayın Gökçel, Sayın Gürer, Sayın Tanal, Sayın Aygun, Sayın Özkan, Sayın Durmaz, Sayın Hancıoğlu, Sayın Gaytancıoğlu, Sayın Aytekin, Sayın Yılmazkaya, Sayın Ünlü, Sayın Özdemir, Sayın Arslan, Sayın Karasu, Sayın Ünver, Sayın Keven, Sayın Bankoğlu…

Değerli Milletvekilleri yoklama işlemini başlatıyorum.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Başkan yoklama istiyoruz.

BAŞKAN - Madde de mi, önergede mi?

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Maddede.

BAŞKAN - 2'nci madde oylaması öncesinde bir yoklama talebi vardır, onu gerçekleştireceğiz.

Sayın Türkkan, Sayın Öztürk, Sayın Beyaz, Sayın Sunat, Sayın Ataş, Sayın Örs, Sayın Yokuş, Sayın Koncuk, Sayın Nuhoğlu, Sayın Çakırlar, Sayın Bahşi, Sayın Kaplan, Sayın Cinisli, Sayın Çulhaoğlu, Sayın Çelik, Sayın Kabukçuoğlu, Sayın Cesur, Sayın Subaşı, Sayın Eren, Sayın Tatlıoğlu.

Değerli milletvekilleri, pusula veren arkadaşlarımız lütfen Genel Kuruldan ayrılmasınlar.

Yoklama için 3 dakika süre veriyor, yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime onbeş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.23

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 20.40

BAŞKAN: Başkan Vekili Süreyya Sadi BİLGİÇ

BAŞKAN - 174 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesinin oylanmasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, yoklama işlemini tekrarlayacağım.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, yoklama yapılmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım ama öncesinde bir yoklama talebi vardır, onu yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Aydın, Sayın Tüzün, Sayın Sarıaslan, Sayın Karabat, Sayın Bülbül, Sayın Kaya, Sayın Aydoğan, Sayın Hancıoğlu, Sayın Yeşil, Sayın Aygun, Sayın Sancar, Sayın Çelebi, Sayın Emre, Sayın Şevkin, Sayın Tığlı, Sayın Özkan, Sayın Şahin, Sayın Özel, Sayın Kılınç.

Yoklama işlemi için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur, birleşime on beş dakika ara veriyoruz.

Kapanma Saati: 21.12

Açılma Saati: 21.30

BAŞKAN: Başkan Vekili Süreyya Sadi BİLGİÇ

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94'üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

BAŞKAN - 174 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesinde Nihat Yeşil ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır.

BAŞKAN - Peki.

Bir yoklama talebi vardır, yoklama işlemini yapacağım.

Sayın Türkkan, Sayın Sunat, Sayın Örs, Sayın Ataş, Sayın Koncuk, Sayın Nuhoğlu, Sayın Çakırlar, Sayın Oral, Sayın Yokuş, Sayın Bahşi, Sayın Çulhaoğlu, Sayın Cesur, Sayın Kabukcuoğlu, Sayın Erozan, Sayın Çelik, Sayın Yaşar, Sayın Öztürk, Sayın Altıntaş, Sayın Kaplan, Sayın Sıdalı.

Evet, yoklama işlemini başlatıyorum, iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 22.21

YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 22.31

BAŞKAN - 174 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinde Haşim Teoman Sancar ve arkadaşlarının önergesinin oylamasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Evet toplantı yeter sayısı vardır önergeyi oylarınıza sunuyorum.