MedyaFaresi MedyaFaresi

Madem erkek çokeşli, Hz. Adem neden tekeşli yaratıldı?

Madem erkek doğuştan çokeşli ve Allah buna izin veriyor, ilk erkek Adem niye tekeşli yaratıldı? Beyza Bilgin'in '4 eş' teorisini yıkan tezi tartışılıyor.

Eklenme: 30 Kasım 2010 11:24 - Güncelleme: 07 Nisan 2016 03:20
"Erkek genetik olarak çokeşli yaratılmıştır"! "İslamiyet de çokeşliliğe izin veriyor çünkü erkeğin genlerinde var"! Yüzyıllardır bu söylemlerle savunulan, bilimsel ve dini gerekçelere oturtulmaya çalışılan beyefendilerin birden fazla kadınla birlikte olma arzusu, Türkiye'nin ilk kadın vaizi ilahiyatçı Prof. Dr. Beyza Bilgin tarafından şu karşı tezle çürütüldü:

"Madem öyle, niye ilk erkek Âdem çokeşli yaratılmadı?" Doğru ya, dünya kurulduğunda bir Âdem bir de Havva vardı (elmaları saymazsak...)

Bilgin HT Pazar'dan Elif Key'e verdiği röportajda "Erkekler doğuştan çokeşli olsaydı, Kuran'ın buna işaret etmesi gerekirdi. Daha önemlisi Allah, Âdem'e tek değil çok eş verirdi. 4'e kadar kadınla evlenme izni, meşru olmayan ilişkileri önlemek için değil bazı
özel durumların iznidir".

Bugünkü polemik sayfamızı bu konuya ayırdık ve ilahiyatçılara sorduk. Beyza Bilgin haklı mı?

İşte farklı görüşler...

'İslam'da tekeşlilik esas, Allah Âdem için tek eş Havva'yı yarattı'
İlahiyatçı Yazar ALİ RIZA DEMİRCAN:

İslam'da tekeşlilik asıldır. Bunun içindir ki yüce yaratıcı, ilk insan Âdem için tek eş Havva'yı yarattı. Ancak erkekler çokeşli olacak bir kıvamda yaratılmışlardır. Cinsel
gereksinimler dahil ferdi, sosyal nedenlerle çokeşlilik vardır. İslam dışı dünya bu gereksinimi, nafaka ve miras gibi hukuki ve ahlaki görevler üstlenmeksizin kadınlardan zina olarak karşılıyor. Özel şartları içinde verilen çokeşlilik izni, ruhsatı zinanın alternatifidir.

Özellikle bekârlarla evlenemeyecek ileri yaşlardaki kızların ve dulların, kadınlık ve annelik ihtiyaçlarının karşılanması için yasallaştırılması, eşcinselliği, seviciliği, fuhuş sektörünü meşrulaştırıcı ahlaki kaygılardan yoksun yerler için buna gerek yok. Mesela Fransa'da erkeklerin kadın cinsel partnerlerinin sayısı 12- 14 arası. Kadınların cinselliğinin sömürülmemesi ve bütün kadınların hukukun güvencesi altında kadınlık ve analık nimetlerinden yararlanılması için bütün kadınların çokeşliliğe onay vermesi akli ve bilimsel bir zorunluluktur. Çokeşlilik yapılması için belirlenen özel durumlar ise şunlardır:

İleri derecede tedavi edilemeyecek nitelikteki çeşitli hastalıklar, kısırlık, cinsel arzu ve ihtiyaçlar bakımından farklılık ve savaşlar sonucu kadın sayısındaki artış vs.

'Kardeş evlilikleri yasak, Âdem ve Havva tek ise nasıl çoğaldı?'
İlahiyatçı Yazar İSMAİL NACAR:

Hz. Peygamber, Hz. Fatma belirli bir yaşa geldiğinde "Kızım evlenme yaşına geldi. Kim talip?" diye soruyor. Hz. Fatma, Hz. Ali'yi kabul ediyor. Hz. Peygamber de Hz. Ali'ye, "Hz. Fatma bir tek sana onay verdi. Sana veririm ama bir şartla. Üzerine başka kadınla evlenmeyeceksin" diyor.

Hz. Ali, Hz. Fatma vefat edene kadar kimseyle evlenmiyor. Çokeşlilik konusu istismar ediliyor. İnsanlar imam nikâhı adı altında gayrimeşru yaşıyor. İslam'da gizli nikâh olmaz, tek evliliğe izin verilir. Çok önemli bir toplumsal olayda, erkekler ölüyorsa, kadınlar çocuklarıyla dul kalıyorsa ikinci evlilik gerçekleşebilir. Bunda da erkeğin ilk eşinden onay alması gerekir.

Âdem Kuran-ı Kerim'de hem peygamberi hem de bir türü ifade eder. Yaratılışta birkaç erkek, birkaç dişi mi yaratıldı yoksa tek erkek ve tek kadın mı yaratıldı, tartışmalı. 3 erkek, 3 dişi mi vardı, bilgimiz yok. Hz. Âdem yaratıldığı zaman Havva tekmiş. Allah tek bir eş yarattı bundan çocukları oldu. Bunların çoğalması nasıl oldu?

Hz. Âdem'den itibaren yaratılışla birlikte kardeşler arası evlilik yasaktır kesinlikle. Çapraz evlilik ne Kuran'da var, ne de böyle bir hadis var. Âdem bu yasağı nasıl çiğniyor? Beyza Hanım, Âdem ve Havva'nın tek olduğunu kabul ediyor. O mantıkta kardeşler arası evliliğe de izin vermiş olursunuz. Bu yanlış.

'Beyza Bilgin haklı Nisa Suresi'nde anlatılıyor'
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. SAİM YEPREM:

Nisa Suresi'nin ilk ayetine bakarsanız İslamiyet'te çokeşliliğin değil, tekeşliliğin esas olduğu açıkça görülmektedir. Çokeşlilik toplumda din dışında çeşitli sebeplerle yayılmış bir uygulamadır.

İslam dini çokeşliliği değil, tekeşliliği seven bir anlayışa sahiptir ve bu anlayış da Kuran-ı Kerim'de çok açık bir şekilde yer almaktadır.

Çokeşlilik, toplumun alışkanlıkları ve yaşanmışlıklarının bir sonucu olarak İslamiyet'le ilişkilendirilmiştir, bir temeli yoktur. Bu konunun cevabı Nisa Suresi'nde çok açık bir dille verilmiştir. Tam da bu yüzden Âdem tekeşli yaratılmıştır, Bilgin'in sözlerine katılıyorum.

'Adem ve Havva'nın çocukları farklı batından yaratıldı, öyle çoğalındı'
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. İLYAS ÇELEBİ:

İnsan fıtratı açısından da, hayatın seyri açısından da İslamiyet'te de normal olan tekeşliliktir. Çokeşlilik tarihte değişik kültürlerde gözlemlenen özel bir durumdur. İslam'da çok olağanüstü durumlarda çokeşlilik cevaz verilmiştir. Nisa Suresi'nde çokeş ve bu eşlerin çocuklarına adaleti sağlamaktan bahsediyor. Zaten bir insanın içindeki sevgiyi tam olarak eşit dağıtması bana göre mümkün değildir. Çokeşliliğin savunulmasının tam tersine bence bu surede tekeşlilik savunuluyor, çünkü surede herkese eşit davranmak şartı var ki bu şartı yerine getirmek çok zor. İnsan sevgisini herkese eşit dağıtamaz, eşlerden birine daha az sevgi veriyorsan ya da adaletinde bir şaşma varsa demek ki tekeşli evlenmen gerekiyor.

Allah, Hz. Âdem'i ve ona eş olarak Havva'yı yaratıyor, Âdem ve Havva'nın çocukları oluyor, çocukların nasıl türediği ile ilgili Kuran'da kesin bir bilgi yok ama tarih kitaplarında aynı batından değil de farklı batından olan kardeşlerin birbirleriyle evlenmesine cevaz verilmiş. Zaman içerisinde insanlar çoğaldıkça, uzak akrabalar arttıkça kardeş kardeşe evlenmek yasaklanmıştır. Nesillerin devamı kardeş kardeşe evlilikle, çokeşlilikle değil bu bahsettiğimiz farklı batından kardeşlerin evlenmesiyle gelmiştir. Farklı batından olanların evlenmesi konusu Kuran'da değil, "Peygamberler Tarihi" denilen kitaplarda geçen bir bilgidir. Dolayısıyla Âdem'den beri süren tekeşliliği savunmak kardeş kardeşe evliliği onaylamak demek değil.

Gülin YILDIRIMKAYA