Abone Ol

Koruma Alanlarına Yapılaşma İzni: Santral, İskele...

Zeytinlik alanlarda madenciliğe izin veren düzenlemeden sonra şimdi de koruma altındaki alanlarda yapılaşmanın önü açıldı.

Koruma Alanlarına Yapılaşma İzni: Santral...

Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine imkan tanıyan bir düzenleme çıkarılmıştı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir değişiklikse kesin koruma altındaki alanlarda çeşitli yapılara izin verilmesinin yolunu açtı.

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te bazı değişikliklere gidildi.

Kesin koruma altındaki alanlar

Buna göre, kesin koruma altındaki alanlarda ‘kesin yapı yasağı olmakla birlikte faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin bölge komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre’ şunlar yapılabilecek:

– Kamu menfaati gereği zorunluluk arz eden hallerde mevcut yol güzergâhı kullanılması koşuluyla atıksu, içme suyu, doğalgaz ve elektrik hatları.

– Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler.

– Orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakım ve onarımına, biyotik zararlılarla ve abiyotik (yangın, sel, fırtına) etkenlerle mücadele edilmesine yönelik çalışmalar.

– Dalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetleri.

Nitelikli koruma alanları

Nitelikli doğal koruma alanlarınaysa, ‘bölgenin doğal yapısı, ekolojik değerleri, silueti, doğal peyzajı ve benzeri ayırt edici özellikleri göz önünde bulundurularak faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin Bölge Komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre’ şunlar yapılabilecek:

– Entegre tesis içermeyen tarım faaliyetleri.

– Geleneksel yaşam biçiminin gerektirdiği nitelikte, entegre tesis içermeyen hayvanların barınması ve beslenmesi için gerekli olan yapılar.

– Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği.

– Rekreatif amaçlı iskeleyle imar planı kararıyla yapılan ve yüzer sistem kullanılan iskele.

– Doğal kaynak suyunun çıkarılmasına yönelik uygulamalar.

– Geleneksel balıkçılık faaliyetleriyle sulama amaçlı göletlerde olmak ve üretim kapasitesi alt sınırı aşmamak kaydıyla kültür balıkçılığı faaliyetleri.

– Ulaşım hatlarıyla bunların zorunlu yapıları, elektrik iletim hattı/tesisi, içme ve kullanma suyu hattı, atık su hattı, trafo, haberleşme servisleri, açık otopark ve alanın korunmasına katkı sağlayacak arıtma tesisleriyle faaliyetlerinin özelliği ve alanın coğrafi yapısı gereği başka güzergâhtan geçirilmesi kamu menfaatiyle bağdaşmayan enerji iletim hatları.

– Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler.

– Yöre halkının ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmak ve toplam yapılaşması kara alanın yüzde 2’sini geçmemek kaydıyla balıkçı barınakları.

– Kanunen belirlenen üretim kapasitesiyle sınırlı kalmak kaydıyla hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerji santralleri.

– İçme suyu amaçlı baraj ve göletlerle tarımsal sulama amaçlı göletler.

– Alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı açık spor alanları, çadırlı kamp ve karavanla günübirlik faaliyetler.

Değişiklikte “Bu alanların doğal özelliklerin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır” dendi.

Diken