Abone Ol

Kamusal Alanda Polisin Ses ve Görüntüsünün Alınmasını Engelleyen Genelge Kaldırıldı

Kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesinin kesin olarak durdurulduğu açıklandı.

Kamusal Alanda Polisin Ses ve Görüntüsünün Alınmasını Engelleyen Genelge Kaldırıldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), "Kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesinin kesin olarak durdurulduğunu" açıkladı.

TGS’nin açtığı davada; İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olaylarda ‘yurttaşların cep telefonuyla video çekmesini engelleyen genelgeye’ ilişkin, Danıştay’ın 15 Eylül 2021 tarihinde verdiği “yürütmeyi durdurma kararına” karşı yaptığı itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.

"Gazetecilik engellenemez"

TGS sosyal medya hesabından Danıştay kararını şöyle duyurdu:

“Kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesi kesin olarak durduruldu. Danıştay, açtığımız davada İçişleri Bakanlığı ve EGM’nin itirazlarını reddetti. Basın hürdür sansür edilemez! Gazetecilik Engellenemez”

"Yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından"

TGS'nin paylaştığı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı şöyle:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 27/04/2021 tarih ve 2021/19 sayılı ‘Ses ve görüntü kaydı alınması’ konulu Genelge'nin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay 10. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin 15/09/2021  tarih ve E:2021/2775 sayılı karara, davalı idareler itiraz etmekte ve kararın kaldırılmasını istemektedirler.

İtiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından, davalı idarelerce öne sürülen hususların kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır

Nitekim, aynı Genelge'nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan başka bir davada Danıştay 10. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin 15/09/2021 tarih ve E:2021/2769 sayılı karara, davalı idarelerce itiraz edilmesi üzerine Kurulumuzun 27/02/2022 tarih ve YD: İtiraz  No: 2021/822 sayılı kararıyla itirazların reddine karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla 27 Nisan 2021’de yayınlanan 2021/19 sayılı genelge; kamusal alanda, ‘polislerin görevlerini yaparken’ vatandaşlar tarafından ses ve görüntü kaydının alınmasının engellenmesini içeriyordu.

Bu genelgeye karşı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik CHP, çok sayıda baro ve sivil toplum örgütleri ve TGS tarafından Danıştay'da dava açılmıştı.

Bunun üzerine, Danıştay 10. Dairesi oybirliğiyle aldığı; “Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasama organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa’ya uyarlılık bulunmamaktadır” kararla genelgenin yürütmesini durdurmuştu. Yapılan itirazın da reddedilmesiyle birlikte yürütmeyi durdurma kararı kesinleşmiş oldu.

Kamusal Alanda Polisin Ses ve Görüntüsünün Alınmasını Engelleyen Genelge Kaldırıldı - Resim: 1