Abone Ol

İşverene Asgari Ücret Şoku

Asgari ücrette Damga Vergisi ile Gelir Vergisi'nin kaldırılmasını öngören 13 maddelik yasa teklifi, AKP milletvekillerince TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

İşverene Asgari Ücret Şoku

Asgari ücret 2022 için net 4 bin 253, brüt 5 bin 4 TL’ye çıkarılırken, her yıl gündeme gelen asgari ücretin vergi dışı bırakılması talebi, tırmanan enflasyon koşullarında yüksek oranlı artış talebi karşısında bu yıl yerine getirildi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret ilk açıklandığında, asgari ücretin üzerinde gelir elde edenler için ödenen ücretin, brüt asgari ücret kadar kısmının da (yani 5004 liralık kısmının)  gelir vergisinden muaf olduğu bildirilmişti.

VERGİ CEZASI
Dünya Gazetesi'nden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, asgari ücretin üzerindeki gelirlerin asgari ücret kadar kısmının vergi dışı bırakılmasının, çok sayıda işverenin, çalışanları asgari ücret üzerinden göstermesinin önüne geçmek amacıyla getirildiği bildirilmişti. Ancak bu hüküm teklifte yer almadığı gibi, bu istisnadan yararlanmak için asgari ücret ödenmediği halde asgari ücret almış gibi gösterilen çalışanların tespit edilmesi halinde, bunlar için vergi ziyaı cezası kesileceği hükmü de kanun teklifinde yer alıyor.

Teklifin asgari ücreti vergi dışı bırakan 2’inci maddesine parantez içinde eklenen ifade şöyle:

“Şu kadar ki asgari ücretle çalışmadığı veya asgari ücret üzerinde ücret aldığı halde anılan istisnadan yararlanıldığının tespiti halinde, istisna nedeniyle ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil olunur.”

BAKAN BİLGİN MUAF OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 16 Ocak’ta yaptığı açıklamada, asgari ücretin, çalışma hayatının üçlü sacayağı olan işçi, işveren ve devletin ortak mutabakatıyla belirlendiğini belirterek, “Net asgari ücrette bir önceki yıla göre % 50’nin üzerinde artış yapıldı. Tarihi bir mutabakat ile sosyal devlet olmanın gereği olarak yapısal bir dönüşüm sağlandı” demişti. Bakan Bilgin, “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı” ifadelerini kullanmıştı.