Abone Ol

İşte Fatih Sultan Mehmet’in eşleri ve çocukları

Fatih Sultan Mehmet’in annesi, kardeşleri, oğulları ve hayatı gündemdeki Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ile birlikte merak ediliyor. Orta Çağ'ı sonlandıran Yeni Çağ'ı başlatan lider olarak anılan Fatih Sultan Mehmet kimdir? İşte hayatı...

İşte Fatih Sultan Mehmet’in eşleri ve çocukları

Fatih Sultan Mehmet kimdir? Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı olan II. Mehmed yani Fatih Sultan Mehmet'in ailesi, eşi ve çocukları (şehzadeleri) hakkında birçok ayrıntı merak konusu. İşte Fatih Sultan Mehmet’in ailesine dair detaylar ve merak edilenler…

FATİH SULTAN MEHMET'İN AİLESİ

Fatih Sultan Mehmed'in Eşleri: Emine Gül-Bahar Hatun, Helene Hatun, Alexias Hatun, Gülşah Hatun, Sitti Mükrime Hatun, Çiçek Hatun ve Anna Hatun'dur.

Erkek çocukları
II. Bayezid
Mustafa
Cem Sultan
Kız çocukları
Gevherhan Hatun, Akkoyunlu Uzun Hasan’ın oğlu Uğurlu Mehmet Bey ile evlendi.

AİLENİN MERAK EDİLEN İSİMLERİ

SİTTİ MÜKRİME HATUN KİMDİR?

Sitt-î Mükrime Hatûn Dulkadiroğulları Beyliği'nin altıncı hükümdarı olan Zülkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır. 15 Aralık 1449 tarihinde İstanbul'da Fatih Sultan Mehmed ile evlenmiştir. Valide Hâtun olamayacağı varsayımı ölüm tarihinin Hicrî 891 yerine hatalı olarak Hicrî 871 (Milâdî 1466) gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. İşte bu nedenle oğlu II. Beyazid 22 Mayıs 1481 tarihinde tahta cülus ettiğinde Sittî Mükrime Hâtun hâyatta idi. Kimi kaynaklara göre çocuksuzdur ve bu Fransız elçisinin mektuplarına konu olmuştur: “Sultanın üçüncü kadını olan Sitti Hatun kısır olduğundan diğer kadınları tarafından uğursuz olarak hor görülür”.

ÇİÇEK HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam olarak bilinmemektir. Sırp veya Venedikli bir cariye ya da Türkmen bir beyin kızı olduğu yönünde farklı görüşler mevcuttur. 1459'da oğlu Cem Sultan'ı Edirne'de dünyaya getiren Çiçek Hatun, oğlunun yanında, onun sancakbeyliği yaptığı Amasya ve sonrasında Konya'da bulundu. Oğlu Cem'in II. Bayezid ile taht mücadelesini kaybetmesi üzerine onunla birlikte 1481 yılında Kahire'ye gitti. 1498 yılında Kahire'de meydana gelen veba salgınında vefat etmiştir