Abone Ol

EYT'lilerin Gözü Aydın; Kanun Teklifi Meclisten Geçti

Genel Kurulda EYT iktidar ve muhalefet partilerinin oyuyla kabul edilirken, genel kurulda bulunan 395 Milletvekili de evet oyu verdi

EYT'lilerin Gözü Aydın; Kanun Teklifi Meclisten Geçti

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Emeklilerin beklediği kademeli prim gün sayısının 5000 gün olarak düzenlenmesine yönelik CHP, İyi Parti ve HDP'nin verdiği önergeler ise, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Yasa teklifinin detayları
Genel Kurulda kabul edilen teklif, 4 maddeden oluşuyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.


Kimler faydalanabilecek?
Yapılan düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalı süresini tamamlamış olan emekli olabilecek.

Bunun yanında vatandaşların işe başlama tarihine bağlı olarak 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını sağlamış olmaları gerekiyor.

Yapılan düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkın sahip olması beklenirken kanun teklifinin Resmi Gazete’de yürürlüğe girmesi sonrası şartları yerine getirenler süre sınırı olmaksızın SGK ve e-Devlet’ten başvuru yapabilecek.