Abone Ol

Erdoğan Kaldırdık Demişti: Gelir Vergisi Nedir, Kimler Gelir Vergisi Öder?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti 4 bin 250 TL açıkladı. Asgari ücretliden alınan gelir ve damga vergisini kaldırdıklarını belirten Erdoğan'ın açıklamalarından sonra 'vergi' konusu gündem oldu.

Erdoğan Kaldırdık Demişti: Gelir Vergisi Nedir, Kimler Gelir Vergisi Öder?

İşçi ve işverenin merak ettiği gelir vergisi, gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilmesi söz konusu olan ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış durumdaki bireylerin gelirleri üzerinden alınan vergi türü.  Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu kazanç ve iratların safi tutarı anlamına geliyor.

Gelirin kendi içinde bazı unsurları söz konusu. HaberTürk'ün derlemesine göre; gelir vergisine tabi olan gelirler “Gelir Vergisi Kanununda tanımlanmış halde.

Bu kapsamda gelire giren kazanç ve iratlar şunlar:

- Serbest meslek kazançları

- Ticari kazançlar

- Ücretler

- Zirai kazançlar

- Menkul sermaye iratları

Gayrimenkul sermaye iratları

- Diğer kazanç ve iratlar.

Gelir vergisini kimler öder?
- İkametgahı Türkiye’de bulunmakta olanlar.

- Bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de sürekli olarak altı aydan fazla oturumu olanlar.

- Resmi daire ve müesseselere yahut merkezi Türkiye'de bulunmakta olan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olmakla birlikte adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri nedeniyle yabancı memleketlerde ikamet eden Türk vatandaşları.

Bu vergi mükelleflerinin Türkiye içerisinde ve dışında elde etmiş oldukları kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilmeleri söz konusu. Türkiye’de yerleşmiş durumda olmayan gerçek şahıslar dar mükellef olarak nitelendirilmekte olup yalnızca Türkiye'de elde etmiş oldukları kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilmekte.

Gelir vergisinde bir başka önemli unsuru gelir vergisi dilimleri oluşturmaktadır. Çünkü gelir vergisi hesaplamalarında gelir vergisi dilimlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Buna göre gelir vergisi dilimleri şu şekilde belirlenmiş durumdadır. (2021 yılı için)

Miktar vergi oranı
24.000 Türk lirasına kadar oranında

53.000 Türk lirasının 24.000 Türk lirası için 3.600 TL, fazlasına %20 oranında

190.000 Türk lirasının 53.000 Türk lirası için 9.400 TL, fazlasına %27 oranında

650.000 Türk lirasının 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlasına %35 oranında

650.000 Türk lirasından fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL fazlasına %40 oranında

gelir vergisi uygulanır.