Abone Ol

Dikkat! Bakan uyardı: Yeniden yapılandırmayı kaçırmamak için...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresinin 31 Ekim'de sona ereceğini belirterek, "Mükelleflerimiz, bu tarihi fırsatı kaçırmamak için başvurularını son güne bırakmasın." dedi.

Dikkat! Bakan uyardı: Yeniden yapılandırma için...

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan getiren kanunla esnaftan sanayicilere, işletmecilerden öğrencilere kadar çok geniş bir kesime önemli kolaylıklar getirdiklerini söyledi.

Söz konusu düzenleme ile vatandaşlara, kamuya olan borçlarını daha az tutarda ve kolay bir şekilde ödeme imkanı tanıdıklarını aktaran Ağbal, "Mükelleflerimiz, bu tarihi fırsatı kaçırmamak için başvurularını son güne bırakmasın." dedi. Yeniden yapılandırmada başvuru süresinin 31 Ekim'de sona ereceğine dikkati çeken Ağbal, Maliye Bakanlığı olarak borcu olan herkesin, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmasını istediklerini ifade etti.

Bunun için birçok alanda tanıtım faaliyeti yürüteceklerini anlatan Ağbal, şunları kaydetti:

"Burada bazı kalemlerde yıllardır birikmiş sorunlar var. Biz bunların hepsinin çözülmesini istiyoruz. İmkanı olanlar, borçlarını peşin ödemeleri halinde çok ciddi indirimlerden yararlanabilecek. Borcunu taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımızın ise haklarını kaybetmemeleri için özellikle ilk iki taksitini mutlaka aksatmadan ödemesi gerekiyor."

- Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, söz konusu kanun çerçevesinde, milyonlarca mükellefi ilgilendiren vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları gibi birçok alacak ile bunların her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak.

Yasanın çıktığı dönem itibarıyla vergi dairelerine 6,3 milyon vatandaş borçlu konumunda bulunurken, vergi alacağının büyüklüğü ise 90 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda 4,2 milyon seviyesinde mükellefin 6,5 milyar lira trafik cezası, 158 bin kişinin 1,1 milyar lira tutarında ecrimisil borcu, 581 bin kişinin 2,1 milyar lira Yurt-Kur Öğrenim ve Harç Kredileri borcu bulunuyor.

Ayrıca, 8,9 milyon kişi ve işverenin de SGK'ya 68 milyar lira seviyesinde kesinleşmiş prim borcu bulunuyor.

- Yüzde 80'e varan indirim imkanı

Uygulama kapsamında mükellefler, 30 Haziran 2016'dan önceki dönemlere ait vergi ve cezaları ic¸in bas¸vurabilecek. Bu tarih itibarıyla gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında yapılandırmaya gidilecek, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim de yapılacak. Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması durumunda ise mükellefler yüzde 80'e varan indirimden yararlanabilecek.

Ayrıca belediyelerin idari para cezaları hariç, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar beyana dayanan vergiler de yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak. Düzenleme ile spor kulüplerine de borçlarını 36 taksitte yapılandırma imkanı sağlanıyor.

- 50 liranın altındaki borçlar siliniyor

Yapılandırma ile vadesi 31 Aralık 2011'den önce olan ve 50 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Devlette bu kapsama giren 29 milyon dosya bulunurken, düzenleme ile 1,2 milyar liralık kamu alacağından vazgeçilmiş oluyor.

Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere vergi incelemesinden muafiyet olanağı getirilirken, yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenebilmesine imkan tanınıyor.

- Başvurular ne zamana kadar ve nasıl yapılacak?

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler, başvurularını Gelir İdaresi Baskanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) uzerinden ya da bağlı oldukları vergi dairelerine yapabilecekler. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların, her bir vergi dairesine ayrı ayrı bas¸vurmaları gerekiyor. Basvuruların en gec 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Yapılandırılan borclar, tercihe gore pes¸in veya taksitler halinde odenebilecek. Pesİn odemeler, ilk taksit odeme suresinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılacak. Pesin odemelerde, yapılandırılan borclara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacak.

Yapılandırılan borc¸ların taksitle odenmek istenmesi halinde, 6, 9, 12 veya 18 esit taksitte odeme sec¸eneklerinden biri sec¸ilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalan taksitler de ikiser aylık donemler halinde odenecek.

Yapılandırmanın devam edebilmesi icin ilk iki taksitin zamanında odenmesi gerekiyor. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin su¨resinde o¨denmemesi veya eksik odenmesi hali, kanunun ihlal nedeni sayılmayacak, bu durumda, diger taksitler ilgili donemlerinde odenebilecek.

akşam