Abone Ol

Davutoğlu'ndan koronavirüse karşı 14 maddelik çözüm paketi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla Koronavirüs kriziyle ilgili partisinin yeni önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Davutoğlu'ndan koronavirüse karşı 14 maddelik çözüm paketi

Medyafaresi.com (Ankara)

Meselenin artık sadece bir sağlık sorunu olmaktan çıktığını vurgulayan Davutoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kriz yönetimi toplantısını da eleştirdi.

Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya muhalefet partilerinin ve sağlıkla ilgili meslek kuruluşlarının çağrılmamasının hata olduğunu belirten Davutoğlu, “Gün evlerimize sığınma, dünyaya açılma günü” dedi.

Bilim Kurulu’na ve kurulu oluşturan Sağlık Bakanı’na teşekkür eden Ahmet Davutoğlu, sağlık çalışanlarının korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Hem sağlık çalışanlarına hem de onların ailelerine bakmalıyız. Sağlık çalışanlarının koruma malzemeleri eksiksiz temin edilmelidir.” dedi.

İşte o video...

HAKLARINDA CEZAİ İŞLEM OLMAYAN KHK’LILAR GÖREVE ÇAĞRILMALI

Bilim Kurulu’nun altında görev yapmak üzere bir alt komite kurulmasını ve bu komitenin dünyadaki gelişmeleri takip ederek güncel senaryolar çalışmasını öneren Gelecek Partisi Genel Başkanı, haklarında cezai müeyyide olmayan KHK’lı sağlık çalışanlarının da göreve çağrılmasını istedi.

SOKAKLARI TATİL ETMELİYİZ

“İşyerleri tatil, okullar tatil, sokakları da tatil etmeliyiz” diyen Davutoğlu gerekirse sokağa çıkma yasağı ilan etmekte tereddüt edilmemesi gerektiğini söyledi. 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağının iyi anlatılması gerektiğini belirten Ahmet Davutoğlu; “Bu 65 yaş üstünün virüs yayma riskine değil, onları virüsten koruma amaçlı. Bunu iyi anlatmalıyız. Hepimiz koruyucu tedbirlere özen göstermeliyiz.” dedi.

EVDE KALAN EVE EKMEĞİ NASIL GÖTÜRECEK?

Gelecek Partisi Genel Başkanı “Evde Kal” çağrısının doğru ama eksik olduğunu söyleyerek “Evde kal dedikten sonra, evde kal dediğiniz kişiye aşı ekmeği temin etmek devletin görevidir.” dedi. Davutoğlu, 100 milyarlık İstikrar Kalkanı paketinin gerçek bir nakit akışa dayanmadığını paketteki gerçek nakit akışın 25-30 milyar lirayla sınırlı olduğunu belirterek paket içeriğini eleştirdi “Pakete konut kredisi girmişse bu paketle yeni rant alanı mı oluşturulmakta mıdır? sorusu akla gelmektedir.”

KORONAVİRÜS TAHVİLİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu kriz ortamında kaynak oluşturmak için Koronavirüs Tahvili önerdi: “Hazine, sermayesinin tamamı kamuya ait özel amaçlı bir finansman şirketi kurmalı, sadece Covid-19 salgın önlemleri için kullanılmak kaydıyla ikrazen enflasyona endeksli, sıfır reel faizli 100 Milyar TL özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç ederek bu şirkete vermelidir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu tahvilleri gerektiğinde bu şirketten veya bu şirketin ödünç vereceği finansal kuruluşlardan doğrudan satın alması yoluyla önlemlere ilişkin harcamalar finanse edilmeli, bütün harcamalar ve aktarımlar bu şirketten şeffaf bir biçimde yapılmalı.” Davutoğlu burdan elde edilecek kaynakla, 14 maddelik çözüm önerilenin finansmanının sağlanabileceğini söyleyerek somut çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

3 AY BOYUNCA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

1) Bu kaynaktan öncelikle çalıştıkları işyerleri etkilenen kayıtlı çalışanlara “kısa çalışma ödeneği” sağlanmalıdır. Türkiye’de 15 Milyona yakın SGK’lı çalışanın, asgari ücretle çalışan yarısına, 3 ay boyunca verilecek 1.752 TL kısa çalışma ödeneğinin tutarı 40 Milyar TL civarında olacaktır.

KAYITSIZ ÇALIŞANLARA DA DESTEK

2) Bu kaynak kayıtsız çalışanları da kapsamalıdır. İşverenlere, kayıtsız çalışanları beyan etmeleri şartıyla, bir defaya mahsus geriye dönük inceleme yapılmayacağı kanunla garanti edilmelidir. Beyan edilen bu çalışanlara da kısa çalışma ödeneği ödenmelidir. Kayıtsız çalışanını bildirmeyen ve bundan sonrasında kayıtsız işçi çalıştıranlara verilecek cezalar derhal ağırlaştırılmalıdır.

İŞSİZLİK FONU ŞARTLARI ESNETİLMELİ

3) Yaşanmakta olan süreç nedeniyle alınan önlemlere rağmen işini kaybedecek çalışanlar için, işsizlik fonu hakediş ve yararlanma şartları esnetilmeli, gerekirse ödeme süreleri uzatılmalıdır.

ETKİLENEN TÜM SEKTÖRLERİN KREDİ BORÇLARI ERTELENSİN

4) Hazine, TCMB ve BDDK tarafından hazırlanacak yeniden yapılandırma düzenlemeleri çerçevesinde, yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenen -lokanta, restoran, kafeterya, kahvehane, çay bahçesi, berber, SPA ve spor merkezi vb- hizmetler sektörü, turizm, dış ticaret, ulaştırma ve taşımacılık, özel okullar ve daha sonra ihtiyaç olabilecek sektörlerde vadesi gelen tüm kredilerin faizleri ve anaparaları bankalar tarafından 6 ay faizsiz olarak ertelenmelidir. Burda oluşacak maliyet gerekirse bu fondan karşılanmalıdır.

FATURALAR 6 AY ERTELENSİN, SONRA 18 AY TAKSİTLE ÖDENSİN

5) Doğalgaz, elektrik ve su faturaları hane halklarımız, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için 6 ay ertelenmeli ve 6.ay sonunda 18 aylık taksitlendirme imkanı verilmelidir. Bu nedenle nakit akışı bozulacak; elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine ilgili bankalarca kısa vadeli ve makul faizli kredi kullandırmalıdır. Ayrıca, üretiminde enerji girdi maliyeti yüksek yer tutan ve halihazırda ödeyemediği faturaları sebebiyle sıkıntı yaşayan sanayicilerimize de borç erteleme ve taksitlendirme imkanı sunulmalıdır.

İŞLETMELERE KİRA YARDIMI

6) İktisadi yansımaları hakkında tüm dünyada derin endişelerin hâkim olduğu bu süreçte, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan veya gelirleri önemli ölçüde azalan birçok işverenimiz kira yardımına ihtiyaç duymaktadır. Sorun yaşayan işverenlerimiz için 6 ay boyunca kira ödemelerinin üçte biri oranında kira desteği, üçte biri oranında ise kredi desteği sağlanmalıdır.

ÇİFTÇİYE İLAVE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

7) Yaşanan süreç güçlü bir gıda ve tarım politikasının ne denli önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle tüm çiftçilerimize ilave mazot ve gübre desteği sağlanmalı, stratejik tarım ürünlerinin üretimi teşvik edilmeli, Ziraat Banka’sına olan borçlarının anapara ve faiz ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmeli ve 6’ıncı ayın sonunda taksitlendirme imkanı sağlanmalıdır.

GIDA SEKTÖRÜNE ACİL FİNANSAL DESTEK

8) Gıda tedarik zincirinde aksama yaşanmamasını sağlamak için; kuru ve soğuk hava depoları ve hallere acil finansal destek sağlanmalı, buna ek olarak gıda taşımacılığı ile uğraşan nakliyecilerimizin akaryakıt kullanımları süreç boyunca KDV ve ÖTV’den muaf tutulmalıdır.

TÜM KREDİ KARTI BORÇLARI 6 AY ERTELENSİN

9) Bankalar, borçlunun gelirinin Covid-19 salgını sebebiyle doğrudan veya dolaylı şekilde olumsuz etkilendiği hallerde, 10.000 TL ye kadar olan tüm kredi kartı ve tüketici kredisi ödemelerini 6 ay boyunca fazisiz ertelemelidir. Böylece kart sahipleri ve tüketici kredisi borçluları geçmiş borçlarını 6 aylığına ertelerken, yeni iktisadi koşullara uyum sağlama süresi kazanacaklardır.

SAĞLIK PERSONELİNE 3 AY İKRAMİYE

10) Tüm sağlık personeline 3 ay boyunca ikramiye ödemesi yapılmalıdır.

GELİRİ OLMAYAN HERKESE DESTEK

11) Herhangi bir geliri olmayan ve sosyal yardım alanlar dışında sosyal yardıma başvuru koşulları kolaylaştırılmalı ve 2 Milyar TL olarak belirlenen kaynak acilen 10 Milyar TL’ye yükseltilmelidir.

VERGİLER ERTELENSİN, TAKSİK İMKANI GETİRİLSİN

12) Açıklanan önlemler kapsamında, Muhtasar (İşyeri kira, serbest meslek ve ücret ödemelerinden yapılan vergi kesintileri) ve KDV beyannameleri ile SGK prim hizmet belgelerine ait Nisan, Mayıs, Haziran ödemelerinin ertelenmesinden yararlanan sektörler için gerektiğinde taksitlendirme imkânı sağlanmalıdır. Ayrıca gelişmelere bağlı olarak olumsuz etkilenebilecek diğer iş kolları da kapsama alınmalıdır. Vergi barışı çerçevesinde taksitlendirilmiş ve vadesi gelmiş ödemeler de bu çerçevede ertelenmelidir.

6 AY E-HACİZ UYGULANMASIN

13) Maliye e-haciz işlemini en az 6 ay uygulamamalıdır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin icra takipleri de durdurulmalıdır.

BANKALARA YENİ LİKİDİTE İMKANLARI SUNULSUN

14) Yukarıda bahsettiğimiz kaynağın dışında, bankacılık sektörünün likidite ihtiyacının karşılanması için TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle ve gerektiğinde Bankalar Arası Para Piyasasında depo işlemleri ile ilave likidite sağlanması kararı son derece yerinde olmuştur. Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen, bankaların reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile orantılı yeni likidite imkânlarından yararlanmaları kolaylaştırılmalıdır.