MedyaFaresi MedyaFaresi

Cihan Paçacı’dan Berat Albayrak’a 9 maddelik tavsiye: Hayali projelerden vazgeçin

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, düzenlendiği basın toplantısında ekonomide 2020 yılına taşınan temel problemleri açıklarken Cumhurbaşkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a 9 maddelik çözüm reçetesi tavsiyesinde bulundu.

Eklenme: 10 Ocak 2020 08:58 - Güncelleme: 10 Ocak 2020 09:02

Ekonomide 2020 yılına taşınan temel problemler de şöyle: Varlık fonu adı altında ikinci bir “Örtülü Ödeneğin” oluşturulmuş olması ve kamuya ait kurumların bütçe ve denetim dışına çıkarılmış olması,  Suriyeli geçici sığınmacılara harcanan 50 Milyar doların üzerindeki kaynak ve gelmesi muhtemel olan yeni sığınmacıların ekonomide yaratacağı ek maliyet.

Medyafaresi.com (Ankara)

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, düzenlendiği basın toplantısında ekonomide 2020 yılına taşınan temel problemleri açıklarken Cumhurbaşkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a 9 maddelik çözüm reçetesi tavsiyesinde bulundu.

Sadece büyüme yaratan ancak kalkınma yaratmayan projelerden ve iş anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Paçacı, “Varlık fonunu derhal kapatın, bünyesindeki kurumları bütçeye dahil edip kamu denetimine açık hale getirin, Kanal İstanbul gibi rant yaratacak ve rantı da yurt dışına transfer edilecek hayali projelerden vazgeçin. Önceliğiniz açlık sınırında yaşamaya mahkum olan halkımızın refah düzeyini artıracak ve istihdam yaratacak üretim modeline geçmek olmalıdır” önerilerini açıkladı.

 Paçacı’nın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

Ekonomide 2020 yılına taşınan temel problemler ise :

1- Şirketlerin bilançolarında yaşanan bozulma, ödenemeyen krediler ve vergi borçları,

2- Bankaların bilançolarında gizli tutulan olumsuzluklar ve yüzdürülmeye çalışılan sorunlu krediler,

3- Tarımda ve sanayide üretim artışının ve teknolojik dönüşümün başlamamış olması ve halen inşaat projeleri yani rant ekonomisi yaratma hevesinin devam etmesi,

4- 454 Milyar dolar kamu ve özel dış borç stokunun varlığı,

5- 2019’da bir defalık 80 Milyar TL gelire rağmen, 130 Milyar TL bütçenin açık vermesi ve 2020 yılında bütçe için en küçük iyileşme çabası olmaması,

6- Varlık fonu adı altında ikinci bir “Örtülü Ödeneğin” oluşturulmuş olması ve kamuya ait kurumların bütçe ve denetim dışına çıkarılmış olması,

7- ABD tarafından S400 ve Halkbank yaptırımları ile ülke yöneticilerine varlık soruşturmaları yolu ile yükselen ekonomik risk,

8- Suriyeli geçici sığınmacılara harcanan 50 Milyar doların üzerindeki kaynak ve gelmesi muhtemel olan yeni sığınmacıların ekonomide yaratacağı ek maliyet,

9- Halen inşaat ile büyümeyi ekonomik kalkınma zanneden ve kalkınma kavramından haberi olmayan ekonomi yönetimi,

10- Kötüleşen makroekonomik verilerin iyileşmemesi ve ekonomik veri açıklayan TÜİK ile diğer ekonomi kurumlarına karşı olan güvensizlik,

11- Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin bütçeye her yıl giderek artan oranda olan maddi yükü, bu projelerinin tamamının finansal hesaplarının hatalı olduğunun anlaşılması ama gizlilik kararından dolayı proje şartnamelerinin ve hesaplama yönteminin bilinmiyor olması, diğer bir deyimle KÖİ projelerinin bütçe için adeta bir borç bataklığı haline gelme riski,

2020 yılına taşınan bu ekonomik riskleri çözecek bir ekonomi yönetimi maalesef yoktur. Ekonomiyi talimatla dizayn etmeye çalışan Damat-Kayınpeder ikilisinin sağlıklı ve gerçekçi bir ekonomi yönetim anlayışı olmadığı gibi risk yönetim algılaması da maalesef yoktur.

İYİ Parti olarak, öncelikle ekonomimizi krizden çıkaracak ve sonrasında güçlendirecek programımız ve projelerimiz hazırdır. Devleti yönetenler, muhalefetin önerilerini dikkate almamaktadır. Ancak biz İYİ Parti olarak, yine de hükümete ekonomiyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı ve Damat Berat ALBAYRAK’a bazı tavsiyelerde bulanacağız:

- Sadece büyüme yaratan ancak kalkınma yaratmayan projelerden ve iş anlayışından vazgeçiniz,

- Sadece rant yaratan konut ve inşaat sektörü yerine ihracata yönelik tarım ve sanayi üretimini destekleyin,

- Varlık fonunu derhal kapatın, bünyesindeki kurumları bütçeye dahil edip kamu denetimine açık hale getirin,

- KÖİ projelerini durdurun ve tüm projeler için finansal hesaplarını yeniden yapıp müzakere yolu ile tüm projelerin finansal hesap iyileştirmelerini gerçekleştirin,

- Kanal İstanbul gibi rant yaratacak ve rantı da yurt dışına transfer edilecek hayali projelerden vazgeçin. Önceliğiniz açlık sınırında yaşamaya mahkum olan halkımızın refah düzeyini artıracak ve istihdam yaratacak üretim modeline geçmek olmalıdır.

- Ekonomimizde kara deliğe dönüşen Suriyeli geçici sığınmacıların yurtlarına dönmeleri için gereken müzakereleri başlatın,

- Dünyada sermayenin yerini artık bilgi almıştır. Artık parası olan değil, bilgisi olan başarıya ulaşmaktadır. Klasik ekonomik sektörler artık yavaş yavaş yerini katma değer artışı yaracak şekilde belirlenen stratejik sektörlere bırakacaktır. Dünyadaki bu değişim ülkemizde mevcut sektörleri yok etmeden zamana yayılmış bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

- Ülkelerin gelecek 10 ile 20 yıldaki sorunu endüstrileşme değil, bilgi ve yeni teknolojiler yaratan sektörlere sahip olup olamayacağıdır. Derhal bilgi ve teknoloji yaratan sektörler ve ar-ge yatırımlarını teşvik ediniz.

- Her vatandaşın global Pazar ve piyasalara erişimi sağlanmalıdır. Bu kapsamda devlet, her kişi için internet erişimi, laptop ve pc sağlanması da dahil her türlü uluslararası erişim hizmeti ve aracını ücretsiz olarak sağlamayı hedefleyen bir program uygulamalıdır.

Tahmin etmiyoruz ama temenni ederiz ki, bu tavsiyelerimiz dikkate alınıp uygulama için gereken çaba gösterilir.

Halkımız, özellikle gençlerimiz umutsuzluğa kapılmamalıdır. İYİ Parti, başta ekonomi olmak üzere ülkemizin tüm problemlerini çözecek kadrolara sahip ve projeleri hazırdır.

Herkes emin olmalıdır ki, milletimiz bize ülke yönetimini emanet ettiği gün karanlıklar aydınlığa dönüşecektir.