Abone Ol

CHP'li Tanal'dan Deniz Gezmiş için iade-i itibar teklifi

Medyafaresi.com- CHP'li Mahmut Tanal, “Deniz Gezmiş’lerin idam kararı siyasi ve konjonktüreldi. Normal bir mahkemede yargılanmış olsalardı az bir ceza alırlar ve ilk af düzenlemesinden yararlanıp çıkmış olurlardı. Tam bağımsız Türkiye idealleri vardı, biz de bugün aynı ideali söylüyoruz” dedi.

CHP'li Tanal'dan Deniz Gezmiş için iade-i itibar teklifi

Hülya Karabağlı - Medyafaresi.com Özel Haber

Tanal, “Deniz Gezmiş’lerin idam kararı siyasi ve konjonktüreldi. Normal bir mahkemede yargılanmış olsalardı az bir ceza alırlar ve ilk af düzenlemesinden yararlanıp çıkmış olurlardı. Tam bağımsız Türkiye  idealleri vardı,  biz de bugün aynı ideali söylüyoruz”. Tanal, Grup Yorum’un seslendirdiği ‘Deniz mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım’ şarkısının hayatının yönünü belirlediğini ve bu nedenle Hukuk Fakültesi’ne gittiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, avukat Mahmut Tanal, 6 Mayıs 1972 gecesi şafak sökmeden idam edilen 68 kuşağının önemli ismi devrimci, sosyalist Deniz Gezmiş, arkadaşları Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın hukuki itibarlarının sağlanması ve isimlerinin uygun görülen bir kamusal alanlarda verilmesini öngören iki ayrı kanun teklifi hazırladı. Kanun tekliflerinin amacının Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının fiilen zaten var olan itibarlarının hukuki olarak da tescil edilmesi olarak anlatan Tanal, "Bu teklif Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun’un yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor. Diğer teklifimiz ise, uygun görülecek kamusal alanlara isimlerinin verilmesine ilişkin. Bu teklif de, bağımsız Türkiye için canları pahasına verdikleri mücadelenin nesilden nesile aktarılacak olmasını ve isimlerinin ölümsüzleşmesini öngörüyor” dedi.

“Deniz’ler normal mahkemede yargılanmış olsalardı az bir ceza alırdı”

Deniz Gezmiş’lerin tam bağımsız bir Türkiye ideali taşıdıklarını ifade eden Tanal, “Deniz Gezmiş’ler tam bağımsız bir Türkiye için, emperyalizme, sömürgeciliğe karşı, herkesin eşit, özgür ve adaletli liyakata dayalı bir Türkiye özlemi özlemindeydiler. Onların o dönemdeki özlemini biz bugün yine söylüyoruz. Tam bağımsız şiarıyla her dönemde her siyasetçi tarafından söylenen söz olmuştur.”

O dönem verilen kararların siyasi ve konjonktürel olduğuna dikkat çeken Tanal, “O üç, buradan üç dediler.  Rejim değiştirmek, devrim yapmak suçlamaları yapıldı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için araç-gereçlerinizin bu amaca uygun olması lazım. Ama, buna uygun ve yeterli değilse siz kalkıp o suçtan ceza veremezsiniz. Deniz’lerin ne tankı ne topu ne de uçağı vardı. Bu nedenle karar siyasidir. Deniz’ler normal bir mahkemede yargılanmış olsalardı az bir ceza alır ve ilk af düzenlemesinden yararlanıp çıkmış olurlardı” dedi.

“ Deniz mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım”

78 kuşağı olduğunu  belirten Tanal, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına ilişkin gelişmelerin yönünü belirlemesinde etkili olduğunu anlattı ve “Deniz Gezmiş’in hayatındaki yeri nedir? Ne kadar etkilenmiştir bu çok anlamlı bir soru benim için. 78 kuşağıyız,  bizim dönemimizde ‘Deniz mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım’ diye parça vardı. Ben o dönem öğretmen okuldaydım o parçanın çok etkisinde kaldım ve beni Hukuk Fakültesine, avukat olmama sevk eden bir parçadır ve hayatımı yönlendirmiştir”.

Tanal’ın Deniz Gezmiş’lere ilişkin kanun teklifleri şöyle.

02.05.1972 tarih ve 1586 sayılı "Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun'un” yürürlükten kaldırılması kanun teklifim ve gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

GENEL GEREKÇE

Kimseyi öldürmemiş, yaralamamış, kimsenin bununu kanatmamış olan Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN'ın "Anayasayı zorla değiştirme suçlaması” ile Meclis tarafından yanlış ve son derece siyasi bir kararla kendilerine verilen idam cezaları 06.05.1972 tarihinde infaz edilmiştir.

Deniz GEZMİŞ ve arkadaşları "Bu Anayasayla memleket yönetilmez” diyen dönemin Başbakanına karşı, Anayasaya sahip çıkmak için, Samsun'dan Ankara'ya tam bağımsızlık için Mustafa Kemal yürüyüşü düzenlemişlerdir. Mamak Cezaevinde, 12 Mart Muhtırası sonrası özgürlükçü 1961 Anayasasının değiştirilmemesi için ölüm orucuna girmişlerdir. Tam bağımsız Türkiye talebiyle, Türkiye'nin üslerinin kullanılmasına karşı çıkmışlar, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını savunmuşlardır. Onlar bu talepleri ve bu özlemleri için idam edildiler. Türkiye bu idam cezalarının infazı ile bir kuşağı ve iddialarını ülke sevgilerini idam etti, yok etti. Türkiye geçen süreye rağmen hala bu kuşağın yok edilmesinin yaralarını sarmaya çalışmaktadır.

Yargılamayı yapan mahkeme savcısının "Onlar mahkemeye iyi davransalardı indirim uygulanır, cezaları müebbete çevrilirdi” ifadesiyle yıllar sonra söylediği sözler de yargılana sürecinin ne kadar önyargılı, hukuk dışı ve bağımsız olmayan bir mahkeme tarafından yapıldığım gözler önüne sermektedir. Bu karar toplum vicdanında yıllardır kapanamayan yaralar açmış ve telafisi imkansız sonuçlar meydana getirmiştir. Bu kanun teklifi ile itibarlarının iadesi amaçlanmamaktadır. Deniz GEZMİŞ ve arkadaşları Anayasaya tam bağımlılık ve tam bağımsız Türkiye için mücadele etmiştir. Onların zaten bu toplumda çok iyi bir itibarları vardır.

Kanun teklifindeki amaç, Deniz GEZMİŞ ve arkadaşlarının fiilen zaten varolan itibarlarının hukuki olarak da tescil edilmesidir. Bu kanunun yürürlükten kaldırılması ile bu sağlanacağı gibi, Deniz Gezmiş, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN'ın idam cezalarının infazının toplumsal vicdanda yarattığı tahribatı bir nebze giderecek ve toplumsal barışa katkı sağlanacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE1- 02.05.1972 tarih ve 1586 sayılı "Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun bu kişilere toplumda duyulan büyük itibar ve bu kişilerin bağımsız Türkiye için verdikleri onurlu mücadele de göz önüne alınarak yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

---

02.05.1972 TARİH VE 1586 SAYILI " DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN VE HÜSEYİN İNAN'IN ÖLÜM CEZALARININ YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR KANUNUN” YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE-ı. 02.05.1972 tarih ve 1586 sayılı "Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN'm Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE-2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE-3. Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

---

Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN'ın isimlerinin uygun görülecek kamusal alanlara verilmesine dair kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

GENEL GEREKÇE

Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN'ın "Anayasayı zorla değiştirme suçlaması” ile meclis tarafından yanlış ve son derece siyasi bir kararla kendilerine verilen idam cezaları 06.05.1972 tarihinde infaz edilmiştir.

Deniz GEZMİŞ ve arkadaşları "Bu Anayasayla memleket yönetilmez” diyen dönemin Başbakanına karşı, Anayasaya sahip çıkmak için, Samsun'dan Ankara'ya tam bağımsızlık için Mustafa Kemal yürüyüşü düzenlemişlerdir. Mamak Cezaevinde, 12 Mart Muhtırası sonrası özgürlükçü 1961 Anayasasının değiştirilmemesi için ölüm orucuna girmişlerdir. Tam bağımsız Türkiye talebiyle, Türkiye'nin üslerinin kullanılmasına karşı çıkmışlar, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını savunmuşlardır. Onlar bu talepleri ve bu özlemleri için idam edildiler.

Yargılamayı yapan mahkeme savcısının "Onlar mahkemeye iyi davransalardı indirim uygulanır, cezaları müebbete çevrilirdi” ifadesiyle yıllar sonra söylediği sözler de yargılama sürecinin ne kadar önyargılı, hukuk dışı ve bağımsız olmayan bir mahkeme tarafından yapıldığını gözler önüne sermektedir. Bu karar toplum vicdanında yıllardır kapanamayan yaralar açmış ve telafisi imkansız sonuçlar meydana getirmiştir.

Bu kanun teklifi ile itibarlarının iadesi amaçlanmamaktadır. Onlar son derece itibarlı kimselerdir. Onların toplumdaki itibarlarını bir kanunla oluşturmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bu kanun teklifindeki amaç, Deniz GEZMİŞ ve arkadaşlarının fiilen zaten varolan itibarlarının hukuki olarak da tescil edilmesini sağlamaktır. Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile Deniz GEZMİŞ ve arkadaşlarının bağımsız Türkiye için canları pahasına verdikleri mücadele nesilden nesile aktarılacak ve isimleri devamlı telaffuz edilerek ölümsüzleşecektir. Elbette bu büyük kayıplar geri getirilemeyecek ve telafi sağlanamayacaktır. Ancak bu kanun ile Deniz Gezmiş, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN'ın idam cezalarının infazının toplumsal vicdanda yarattığı tahribatı bir nebze giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE I- Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN'ın isimlerinin uygun görülecek bazı kamusal alanlara verilmesi sağlanacaktır. Bu sayede Deniz GEZMİŞ ve arkadaşlarının bağımsız Türkiye için canları pahasına verdikleri mücadele nesilden nesile aktarılacak ve isimleri devamlı telaffuz edilerek ölümsüzleşecektir.

---

DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN VE HÜSEYİN İNAN'IN İSİMLERİNİN UYGUN GÖRÜLECEK BAZI KAMUSAL ALANLARA VERİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE-ı. Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN'ın isimleri Bakanlar Kurulunun uygun göreceği bazı kamusal alanlara verilir.

MADDE-2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE-3. Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.