Abone Ol

CHP o teklife evet dedi mi? İşte Erdoğan'ı yalanlayan tutanaklar

Medyafaresi.com Özel Haber - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda AKP'li tüm milletvekillerinin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a dava açması çağrısında bulundu.

CHP o teklife evet dedi mi? İşte Erdoğan'ı yalanlayan tutanaklar

Hülya Karabağlı - Medyafaresi.com Özel Haber

Başbuğ'u hedef alan Erdoğan, "Özellikle kendi grubumuza sesleniyorum; burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız" dedi.

İlker Başbuğ, geçen hafta Haber Global'de konuk olduğu programda; 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki "asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması"na ilişkin maddeyi hatırlatmış ve "26 Haziran 2009'da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “ FETÖ konusunda Erdoğan'ı uyaran kişinin Başbuğ olduğunu belirterek, "Heralde FETÖ'yle mücadele konusunda en son söz söylenecek asker kişilerden bir tanesi odur" ifadelerini kullandı”

Teklif böyle geçti

Söz konusu teklif, 5918 sayılı "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" görüşmeleri sırasında gündeme geldi. Bu düzenlemeyle, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 3'üncü maddesine "ek fıkra" eklendi. Ek fıkrayla, CMK’nin 250 inci maddenin (a) bendi ile 3. fıkrasında değişiklik yapıldı. Bir de geçici madde getirildi. Tasarıda ve Adalet Komisyonu raporunda olmayan bu değişiklikler geceyarısı operasyonuyla yasaya konuldu.

26 Haziran gece 00:50’de milletvekilleri Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın, Mehmet Ceylan, Yahya Doğan ve Müfit Yetkin, tasarıda yer almayan yeni madde ihdasına dair önerge verdi. Teklifte, düzenlemeye, “Barış zamanında, asker olmayan kişilerin AskeriCeza Kanununda veya diğer kanunlarda yer alan askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır" ifadesinin eklenmesi talep edildi.

Genel Kurul’da hiçbir tartışma olmadan Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’nın  ve  Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in katılması üzerine  yapılan açık oylamada madde iktidar oylarıyla kabul edildi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP de dahil muhalefet partilerinin desteğiyle bu değişikliğin gerçekleştiğini açıklamasına rağmen, yapılan açık oylamada CHP’liler “hayır” oyu verdiklerini belirttiler. Madde üzerinde Meclis genel kurulunda hiçbir tartışma olmadığı için muhalefetin destek verdiğini kanıtlayan bir açıklamaları bulunmuyor.

Bu iki düzenlemeyle, asker kişilerin barış zamanında, örgütlü suçları düzenleyen 250'nci madde uyarınca kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisine giren bir suçu işlemeleri hâlinde, bu mahkemeler tarafından yargılanması sağlandı. “Halinde” ifadesinin yasaya konulmasıyla askerlerin sivil savcılıklar tarafından soruşturulmasının önü açıldı.

--

Başbuğ ne demişti?

Genelkurmay eski başkanı Başbuğ, Haber Global’de katıldığı programda, 'FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili soruya yanıt verirken, 26 Haziran 2009’da TBMM’ye getirilen kanun teklifini veren siyasilerin araştırılmasını isterken, şunları söylemişti:

“2008-2010 sürecinde Başbakan Erdoğan’a, ben ‘Bugün bizsek hedef yarın siz olacaksınız’ dedim. Daha ne diyebilirim ki daha nasıl uyarıda bulunabilirdim. 2002-2010 dönemi için MİT müsteşarlığından TSK'da şu FETÖ'cüdür diye isim istedim hiçbir istihbarat bilgisi gelmedi. Ordu içindeki isimleri istemem FETÖ'yü rahatsız etti. Biz ekonomik gücü var, siyaseti paylaşmak isteyecek dediğimizde bize denilen ‘Efendim ama bunların silahı yok ki’ diyenler şimdi ‘Yanıldık’ dediler. Türkiye uçurumdan döndü. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur. Bunun yargının çıkarması ve siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım. 26 Haziran 2009'da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran'ı 26'sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok biz bundan 26 Haziran sabahı 2009'daki toplantıda haberimiz oluyor. Bahsedilen yasa teklifi askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Bu bir kere anayasaya aykırı… Bu tamamen ne için Dursun Çiçek için. Bu olay medyada ‘AK Parti ile cemaati bitirme planı’ algısı olarak yapıldı. Sivil şahıslar her durumda askeri yerlerde yargılanmaz Özel yetkili mahkemelerde yargılanır. Bu kanun teklifini kim hazırladı tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın.”

İşte geceyarısı  yapılan düzenlemenin tutanakları?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

110’uncu Birleşim

25 Haziran 2009 Perşembe

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na çerçeve 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve devamındaki maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Bekir Bozdağ

Mustafa Elitaş

Ahmet Aydın

Mehmet Ceylan

Yahya Doğan

A. Müfit Yetkin

MADDE 6- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda yer alan askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda (x) soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Salt çoğunlukla?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Salt çoğunlukla, 87’nci maddeye göre.

BAŞKAN – Evet, Komisyon önergeye salt çoğunlukla katıldığı için yeni bir madde olarak işlem yapacağım.

Madde üzerinde söz talebi? Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Böylece yeni bir madde eklemiş olduk tasarı metnine.

6’ncı maddeyi 7’nci madde olarak okutuyorum:

MADDE 7- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu,”

BAŞKAN – Madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının  çerçeve 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Bekir Bozdağ

Ahmet Aydın

A. Müfit Yetkin

Mustafa Elitaş

Yahya Doğan

Mehmet Ceylan

MADDE 7- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, maddenin üçüncü fıkrasının  son cümlesinde geçen “hâli dahil” ibaresi ise “hâlinde “ şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu,”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılıyoruz efendim.           

(x) Tasarının tümünün oylanmasından önce, “asker kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda” ibaresinden sonra gelmek üzere, “asker olmayan kişilerin” ibaresi, Komisyon Başkanının redaksiyon talebi üzerine, eklenmiştir.

BAŞKAN – Hükûmet?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılıyoruz.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçunun daha etkin bir şekilde soruşturulması ve kovuşturulması amacıyla, bu suçların da Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesine göre görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde görülmesi; ayrıca, asker kişilerin barış zamanında, 250 nci madde uyarınca kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisine giren bir suçu işlemeleri hâlinde, bu mahkemeler tarafından yargılanması amacıyla  bu değişiklik önergesi verilmiştir. Buna karşılık, savaş ve sıkıyönetim hâlinde işlenen suçlarda ise askerî mahkemelerin yargı yetkisi korunmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde 7’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 7’yi 8’inci madde olarak okutuyorum:

MADDE 8- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.”

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Hülya Karabağlı - Medyafaresi.com Özel Haber