Abone Ol

AYM'den şok tecavüz kararı

ANAYASA Mahkemesi’nin (AYM) çocuğa tecavüz suçunda en az 16 yıl hapis cezası verilmesini düzenleyen TCK 103/2. fıkrasını iptal edip, 1 yıl süre vermesi uygulamayı karıştırdı.

AYM'den şok tecavüz kararı

Bu gelişme üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatı üzerine bir yıl beklenmeden, AYM kararı ışığında, TCK’nın 103/2 maddesindeki “Çocukların cinsel istismarı” suçunda yeni düzenleme yapılacak. Bakanlıkta yürütülen çalışmaya göre, “failin de mağdur gibi küçük olması”, “birlikteliğin rıza ile gerçekleşmesi” ve “fiili birlikteliğin resmi evliliğe dönüşmesi” kriterleri dikkate alınacak. 103/2’deki iptal edilen, “Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur” düzenlemesindeki ceza miktarı bu kriterler ışığında, “ölçülü” ve “orantılı” olarak yeniden belirlenecek. AYM’nin iptal ettiği en az 16 yıl hapis cezası yerine çocuğu tecavüz suçunda kademeli bir cezalandırma modeli getirilmesi planlanıyor.

İLK CEZA YASASINDA YER ALACAK

Bozdağ dün gazetecilerin TCK’daki yeni düzenlemenin ne zaman yapılacağı sorusu üzerine, “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı biz de biliyoruz. Onun tayin ettiği süre 1 yıl, ancak bu konu 1 yıl gündemde kalacak bir konu değil. Talimat verdik, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Mümkün olan en kısa sürede bu konudaki düzenlemeyi Meclis’e sevk edeceğiz, herhangi bir gecikmeye, sıkıntıya meydan vermeyeceğiz. Meclise sevk edeceğimiz ilk ceza yasasında yer alacaktır” dedi.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

Doç. Dr. Devrim Güngör, AYM 1 yıl süre verdiği için iptal edilen hükmün hala yürürlükte olduğunu, mahkemelerin tecavüz davalarında durma kararı vermelerinin hukuka uygun olmadığını savunarak, “Kanun koyucuyu, bir yıl içinde yeni bir düzenleme yapmaya zorlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemeler halen yürürlükte olan mevcut düzenlemeye göre bir karar vermelidir. Bu arada söz konusu suçun alt sınırını düşüren bir yasa değişikliği yapılırsa, hangi aşamada olursa olsun, daha önce verilmiş olan mahkumiyet kararlarının yeni yasaya göre uyarlanması mümkündür” dedi.

TCK 103

Türk Ceza Kanunu’nun çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarını düzenleyen 103’üncü maddesi şöyle:
Çocukların cinsel istismarı(Değişik : 6545 - 18.6.2014 / m.59) (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.