Abone Ol

AKP’li vekilden LGBT yorumu: Onursuzluk yürüyüşü

CHP’li İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun Onur Yürüyüşü'ne dair sözlerine dair Anayasa’nın 10. Maddesine aykırı sözlerine ceza verilmesi talebinde bulundu.

AKP’li vekilden LGBT yorumu: Onursuzluk..

TürkiyeGündemi'nden Hülya Karabağlı'nın haberine göre; TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye’nin LGBTİ bireylerinin her sene düzenledikleri ‘Onur Yürüyüşü’ hakkında, ‘Cinsiyet eşitliği, özgürlük, onur gibi süslü kavramlarla servis edilen bazı kişi ve kurumlarca da desteklenen, teşvik edilen bu onursuzluğu şiddetle kınıyoruz” deyince CHP’li İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Anayasa uyarısında bulundu.

Tanal, Anayasa’nın 10. Maddesine aykırı bu sözler nedeniyle AKP’li vekile Meclis’ten geçici çıkarma cezası gerektirdiğini söyledi.

Tanal’ın bu konuşmasının ardından yeniden söz alan Kavuncu, onur yürüyüşü sözlerinden geri adım atmadı.

Genel Kurul’da onur yürüyüşü tartışmaları tutanaklara şöyle geçti:

EROL KAVUNCU (Çorum) - Teşekkür ederim Başkanım.

Toplumları ayakta tutan en önemli unsur güçlü aile yapılarıdır. Nesli korumak aileyi korumakla mümkündür. Güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum da güçlü Türkiye'yi doğurur.

Tarih boyunca kadına ana olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştırmak fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlık olarak kabul edilmiş, bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş hem de lanetlenmiştir.

Her türlü hastalıklı davranışlardan neslimizi korumak ise en başta biz milletvekillerinin asli ve öncelikli görevimizdir. Aileyi tahrip etmek için bütün insani ve ahlaki değerleri hiçe sayarak "cinsiyet eşitliği", "özgürlük", "onur" gibi süslü kavramlarla servis edilen bazı kişi ve kurumlarca da desteklenen, teşvik edilen bu onursuzluğu şiddetle kınıyoruz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, cinsiyet eşitliğini sağlamak ne zaman onursuzluk oldu? Sayın hatibin bu lafı hakikaten çok ağır bir laf. Cinsiyet eşitliğini savunmak onursuzlukmuş!

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli Başkanım, biraz önce AK PARTİ milletvekili arkadaşımız şöyle bir cümle sarf etti: "Cinsiyet eşitliğini istemek onursuzluktur." Anayasa'mızın 10'uncu maddesi kanun önünde eşitliği düzenler, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." der.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 161'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasının son cümlesi: "Anayasa hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek Meclisten geçici çıkarma cezasını gerektirmektedir."

Sayın vekil arkadaşımızın burada sarf ettiği bu cümleler, Anayasa hükümlerini bozmaya, teşvik etmeye ve tahrik etmeye ve aynı zamanda, eşitliği, cinsiyet eşitliğini…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Özür dilerim, bitiriyorum tek cümleyle.

BAŞKAN - Buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Anayasa'nın eşitlik hükmü emredici olan bir hükümdür ve vekil arkadaşımızın bu açıklamaları Anayasa'yı bozmaya teşvik ve aynı zamanda bozacak olan kişilerin iradesini güçlendirmeye ve cesaretlendirmeye bir açıklamadır. Bu anlamda, Meclisten geçici çıkarma cezasının uygulanmasını talep ediyorum.

Saygılarımı sunarım.

BAŞKAN - Sayın Grup Başkan Vekilim…

EROL KAVUNCU (Çorum) - Teşekkür ediyorum Başkanım.

Az önce bendenizi ifadelerim dolayısıyla Anayasa'ya aykırı hareket ettiğimden dolayı dışarı çıkarma cezasını teklif etti veya tehdit etti arkadaşımız.

Okuduğumu tekrar ediyorum: "Cinsiyet eşitliği, özgürlük, onur" gibi süslü kavramlarla servis edilen ve bazı kişi ve kurumlarca da desteklenen bu onursuzluğu şiddetle kınıyorum.

Kim yapıyor bunu? Bu onursuzluğu yapanlar -adını telaffuz etmek istiyorum o grubun- onlar yapıyor. Örneğin bunlar ne diyor biliyor musunuz? "Onur yürüyüşü"ymüş, adı "onur yürüyüşü." "Onur yürüyüşü" demekle bunların yaptığı "onur yürüyüşü" mü olmuş oluyor?

Turkiyegundemi.com / Hülya Karabağlı