MedyaFaresi MedyaFaresi

AİHM Ahmet Altan İçin Hak İhlali Kararı Verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ahmet Altan için hak ihlali kararı verdi.

Eklenme: 13 Nisan 2021 14:25 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 14:29

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu gazeteci-yazar Ahmet Altan’ın başvurusunu karara bağladı.

AİHM, Mahkeme, Altan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış, "emniyet ve güvenlik", "adil yargılanma" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme,  AİHM’e taraf olan ülkelerin olağanüstü hal dönemlerindeki hak kısıtlamalarına ilişkin hükümlerin bulunduğu 18. madde ile ilgili başvuru konusunda hak ihlali kararı vermedi.

18. madde, Sözleşme'deki hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamaların, Sözleşme'de öngörülmeyen amaçlara hizmet etmemesini öngörüyor. AİHM, daha önce Demirtaş ve Kavala kararlarında 18. Maddenin ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştı.

AİHM, Türkiye'nin Ahmet Altan'a 16 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi.