MedyaFaresi MedyaFaresi

2016 Hac kayıtları ne zaman başlıyor? Hac başvurusu nereye yapılır? Hac başvuru nasıl yapılır?

Hacı adaylarının heyecanla beklediği Hac başvurusu başladı mı? Hac Başvurusu ne zaman başlıyor, nereye yapılır, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Eklenme: 18 Ocak 2016 13:16 - Güncelleme: 08 Nisan 2016 23:20

Hacı adaylarının heyecanla beklediği Hac başvurusu başladı mı? Hac Başvurusu ne zaman başlıyor, nereye yapılır, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Suudi Arabistan’ın 2013 yılından beri uyguladığı yüzde 20 kontenjan indirimi nedeniyle kayıt almayan Diyanet, bu sene yeni başvuru alacak. 2016 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18-27 ocak tarihleri arasında yapılacak.

Suudi Arabistan tarafından 2013 ve 2014'te uygulamaya konulan yüzde 20 kontenjan indirimi, 2015 yılında da devam etmiş ve yeni hac müracaatı alınmamıştı. Bu kapsamda, 2007'de kayıtlı olan ve 2014 yılına kadar da kesintisiz kayıt yenileten hacı adaylarına 2014 yılında kura sıra numarasına göre kesin kayıt hakkı verilmişti. Biriken müracaatlar eritildikten sonra kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları yeniden başvuruda bulunabilecek. 2015 yılında kur’aya girip çıkmayan hacı adaylarının kayıtları ise otomatik olarak güncellenecek. Daha önce kayıtlı olan hacı adayları istemeleri halinde hac kategorilerinde (normal-müstakil-otel) ve telefon numaralarında güncellemelerini 18 Ocak -18 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgiye göre Hac için 'ilk defa' kayıt yaptırmak isteyenler 18-27 Ocak tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden ve ya müftülüklere başvurarak kayıt yaptırabilecekler.

Diyanet'in sitesinde yer alan bilgilere göre Hac için ilk defa kayıt yaptıracak olanların takip etmesi gereken adımlar şöyle sıralanıyor:

A) 2016 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler internet sayfamızda yayınlanan Hac ve Umre Tahsilatı yapan bankalardan birine 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaaatlarını Başkanlığımız http://hac.diyanet.gov.tr internet
adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.
B) 2015 yılında kuraya katılanlardan hacca gidemeyenlerin “Kayıt Yenileme” işlemleri Başkanlığımızca elektronik ortamda otomatik olarak yapılacak ve bunlar kayıt yenilemiş sayılacaktır. Ancak; 2015 yılı tercihlerinden; Kayıt il ilçesi, İletişim Bilgileri, Telefon Bilgileri, Hac Konaklama Türleri ve Kur’aya Birlikte Gireceği kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile
müracaatlarından vazgeçenler Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içerisinde yapabileceklerdir.

Hac Kur'a sonuçları ile Kesin kayıt bilgileri SMS yoluyla hacı adaylarına bildirileceğinden özellikle cep telefon bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Değişiklik yaptırmak istemeyenlerin herhangi bir müracaat yapmasına gerek yoktur.

2- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler de kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecektir.

3- İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 20.-TL'yi ilgili banka hesabına yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.

4- Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

5- 2016 yılında çekilecek kura sonrası kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.

6- Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya hiç bir akrabalık bağı olmayanların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde, günlük aktivitelerini kendi başlarına yerine getiremeyecek derecede engelli vatandaşlarımızın ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya girme talepleri kabul edilecektir.

7- Hacca götürülmek istenilen (0 yaş dahil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya internet yolu ile yapılmasına. Bunlardan ilk defa müracaat edenlerin ise ön kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

8- Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yenilemesi diğerinin ise ilk defa kayıt yaptırması istemeleri halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kuraya da tek numara ile katılacaklardır.

9- Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan kadınlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.

10- Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve ön kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

11- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını yukarıda belirtilen internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.
Hac ibadeti nedir?
İbadet; İslam dininde Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramlardan uzaklaşmak manasındadır.
Hac ibadeti; İslamın şartlarından beşincisi, Kameri aylardan Zilhicce ayında islam kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye bürünerek Arafat'da ayakta durmak ve Kabe’yi tavaf etmek için yapılan ibadettir.
Hac ibadeti bir kulluk görevidir. Hicretin dokuzuncu yılında farz olmuştur. Hac hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir.
Hac ibadeti ne zaman başlar ne zaman son bulur?
Hac her yıl Zilhicce ayının 10'unda Arafat meydanında başlayıp, Kabe'de yapılan veda tavafı ile son bulur.
Hac ibadeti niçin yapılır?
1. Allah’ın hoşnutluğunu, rızasını kazanmak,
2. Allah'ın bize verdiği nimetlerden dolayı şükretmek için,
3. İslam’ın beş temel şartından biri olduğu için
Hac ibadeti kimlere farzdır?
1. Hür, ergin ve akıllı olanlara,
2. Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunanlara,
3. Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olanlara,
4. Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olanlara,
5. Sağlıklı olanlara,
6. Yol güvenliği bulunanlara.
Hac ibadetinin geçerlilik şartları
1. Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek,
2. Özel vakit,
3. Özel mekan
İhram nedir?
İhram ilmihal dilinde hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zamanlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre boyunca yani hac veya um-renin rükünlerini tamamlayıncaya kadar kendi nefsine haram kılması anlamındadır.
Özel vakit nedir?
Haccın farzlarını yani "ihrama girme", "Arafat vakfesi" ve "ziyaret tavafı"nı, kendileri için belirlenmiş özel vakitlerinde yapmak haccın geçerlilik şartıdır.
Özel mekan nedir?
Haccın farzlarının özel mekanlarda yerine getirilmesinin anlamı, vakfenin Arafat sınırları içinde ve tavafın Kabe'nin etrafında yapılmasıdır.
Hac ibadetinin türleri
1. Ifrad Haccı
2. Temettü Haccı
3. Kıran Haccı
Ifrad haccı
Umresiz yapılan hac anlamına gelir. Hacı adayı ihrama girerken sadece hacca niyet eder ve hac vazifelerini yerine getirir. Ifrad haccı yapanlara kurban kesmek vacib değildir.
Temettü haccı
Umre ve haccı ayri ayrı ihrama girerek yapmak anlamına gelir. Hacı adayı önce umre için ihrama girip umre vazifelerini yapar ve ihramdan çıkar. Günü gelince yeniden ihrama girerek hac vazifelerini yerine getirir. Temettü haccında kurban kesmek vacibdir.
Kıran haccı
Umre ve haccı bir ihramda yapmak anlamına gelir. Hacı adayı ihrama girerken hem umre, hem de hacca niyet eder. Önce umreyi yapar fakat ihramdan çıkmaz, sonra da haccı yapar. Kıran haccında da kurban kesmek vacibdir.
Tavaf nedir?
Tavaf; Kabenin etrafını usulüne göre yedi defa dolaşmaktır.
Telbiye nedir?
İhramlı olarak ve yüksek sesle: ''Lebbeyk, Allahümme Iebbeyk, Iebbeyke la serike Ieke Iebbeyk, innel'hamde ve'n ni'mete Ieke ve'lmülk; la serike Iek.'' demektir. Kadınlar hafif sesle telbiye getirirler.
Vakfe nedir?
Hac'da Arafat ve Müzdelife denilen yerlerde belirli zamanlarda bir süre kalmaktır.
Sa'y nedir?
Kabenin yakınında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. Bu gidiş-gelişler, Safa'dan Merve'ye dört, Merve'den Safa'ya üç olmak üzere yedi defadır.
Umre nedir?
Eğer Kabe hac mevsimi dışında ihramlı olarak tavaf edilir ve Safa ile Merve tepeleri arasında Sa'y edilirse buna "Umre" denir.
Hac ibadetinin maddi manevi faydaları
1. Hacca giden Müslüman, Allah’ın kendisine verdiği vücut sağlığı ve mal zenginliği gibi dünya nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olur.
2. Değişik ülkelerden gelen Müslümanlar görüşüp tanışır ve bilgi alışverişinde bulunur, aynı zamanda ticari ilişkilerde bulunurlar.
3. Hac, insanın kul hakkı dışında diğer günahlardan affedilmesine sebeptir. Bunun için günahlarının affedilmesi için dua ederler. Bir daha kötü bir iş yapmamak, dürüst ve ahlaklı olmak üzere Allah’a söz verirler.
4. Hac, çeşitli Müslüman ülke insanları arasında kardeşlik kurulmasına yardımcı olur. İslam dininin birlik ve beraberlik dini olduğu, hacda daha kolay anlaşılır.
5. Hac mevsiminde Kabe mahşer yerini andırır. Hac ibadetini yerine getiren Müslüman dünya menfaatleri için yapılan kötü işlerin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu kavrar.
6. Ruhi sıkıntılardan kurtulması için insanlara seyahat tavsiye edilir. Allah da Kur’an’da gezip dolaşmayı tavsiye etmiştir. İşte hacca gidenler bu seyahati tabii olarak yapmış olurlar.
7. Bütün hacı adaylarının renk, ırk ve meslek ayırımı gözetmeden bembeyaz ve aynı tip ihram içinde bulunmaları eşitlik fikrinin yerleşmesine yardımcı olur.
8. Hac ibadeti dünya Müslümanları arasında tanışma, yakınlaşma, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının gelişmesine yol açtığı için evrensel boyutları olan bir ibadettir.
Hac sözlükte ne demek?
Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir.