Dünyanın en büyük 18 camisi

Dünyada binlerce bulunan, İslam aleminin yani Müslümanların ibadet yeri olan camilerin her biri mimari, tarihi ve estetik açıdan farklılıklar gösteriyor. Bu camilerin bazıları da muazzam büyüklükleriyle insanı hayretler içerisinde bırakan cinsten.

Eklenme Tarihi: 25 Haziran 2016

Mescid-i Şah İsfahan, İran Kapasite: 700,000 I. Abbas Safevi'nin emriyle 1611 yılında inşasına başlanılan caminin dört tarafı kubbelerle çevrilidir ve her bir kubbe kemerlerle çevrelenmiştir. Caminin duvarları, 7 renkten meydana gelmiş mozaikle kaplanmış.

Badshahi Cami Lahor, Pakistan Kapasite: 100,000 Moğol İmparatoru Aurangazeb tarafından 1673 yılında yaptırılmıştır. 8 minaresi ve 3 kubbesi bulunan caminin kapasitesi 100.000 kişidir. Yaklaşık 2.6 km2′lik avlusu vardır ve minarelerinin yüksekliği 53.75 m’dir.

Mescid-i Nebevî Medine, Suudi Arabistan Kapasite: 1,000,000 Hicret'ten sonra Medine'de Hz. Muhammed ile arkadaşları tarafından inşa edilen, Hz. Muhammed'in kabrinin de içerisinde bulunduğu mescit. "Nebevi" Arapça'da "Peygambere Ait" anlamına gelir, "Mescid-i Nebevî" tamlamasının anlamı ise "Peygamber Mescidi"dir. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanlara göre ikinci en kutsal mescittir.

İmam Ali Cami Necef, Irak Kapasite: 800,000 Kabe ve Mescid-i Nebevî'den sonra üçüncü kutsal yerdir. Burası Hz. Muhammed'in amcasının oğlu, damadı ve dördüncü İslam halifesi olan Ali ibn Ebu Talib'in defnedildiği yerdir.