19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Son Kez Gördüğü Annesi ve Kız Kardeşiyle Hüzün Dolu Vedalaşması

Bu öyle bir bağımsızlık savaşıydı ki, Atatürk vatanı uğruna, annesi ve kız kardeşini ardında bırakmayı bile göze almıştı...

Eklenme Tarihi: 19 Mayıs 2021

Mondros Mütarekesinin ardından, vatan yer yer işgal edilmeye başlanmıştı ve bu sırada, Mustafa Kemal Şişli'deki evinde arkadaşları ile vatanın kurtarılmasını planlamıştı.

Bu evde alınan karara göre Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılacaktı ve onun bu düşüncelerinden padişah Vahdettin habersizdi. Hatta, Mustafa Kemal Paşa'ya lll. Ordu müfettişliği görevini vermiş, İstanbul'dan ayrılmasına fırsat sağlamıştı.

Mustafa Kemal, 15 Mayıs 1919 günü, kendisini ziyarete gelen arkadaşlarını uğurlarken şöyle diyordu:

''Bu geceyi annem ve kız kardeşimle geçireceğim. Size veda ziyaretine gelemeyeceğim. Şimdi ayrılmış olalım.''

Vee tam 100 yıl önce, Mustafa Kemal Şişli'deki eve annesi Zübeyde Hanım ve Makbuş diye seslendiği kız kardeşi Makbule ile vedalaşmaya geldi.

Makbule Hanım'a yemeği annesinin odasında yemek istediğini söyleyen Mustafa Kemal, son gecesini annesiyle baş başa geçirmek istiyordu.