MedyaFaresi MedyaFaresi

Yeni Şafak yazarı: O reklam düpedüz pornografik bir reklam

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, kamuoyunda tarışmaya yol açanSıla ve Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı Coca Cola'nın yeni reklam filmine ilişkin olarak, "Düpedüz pornografik bir reklam. Bütün değerlerimizi, ahlâkı, haya'yı yerle bir eden pespaye bir reklam bu!"...

Eklenme: 08 Mayıs 2015 14:27 - Güncelleme: 09 Nisan 2016 21:12

"Yeni-paganizm*, çağın dininin adıdır" diyen Kaplan, "Yeni-paganizm'i sadece CocaCola ile sınırlayamayız elbette. Ama CocaCola ve CocaColanizasyon süreci, hem kolonyalizmin yerini aldı; hem de yeni-paganizm biçimlerini ürpertici boyutlarda yaygınlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın Yeni Şafak'ta "CocaColanizasyon: Yeni-paganizm’in misyoneri!" başlığıyla yayımlanan (8 Mayıs 2015) yazısı şöyle:

Televizyonlarda CocaCola'nın yeni bir reklamı yayınlanmaya başladı: Düpedüz pornografik bir reklam. Bütün değerlerimizi, ahlâkı, haya'yı yerle bir eden pespaye bir reklam bu!

Dekadans'ın / tefessüh'ün böylesi görülmedi! Toplum tepki vermeli, hem Coca Cola şirketini hem reklamı yayınlayan televizyonları hem de sessiz kalan RTÜK'ü şiddetle protesto etmeli.

Mesele, sadece basit bir CocaCola meselesi değil. Coca Cola'nın da sadece bir içecek olmadığını bilelim ayrıca.

Mesele, sanıldığından da karmaşık ve hayatî. Birkaç boyutu var meselenin.

Her kuruş, bir kurşun!

Öncelikli olarak, CocaCola şirketinin İsrail'e gözardı edilemeyecek miktarlarda yardım yaptığı biliniyor.

Bunun ne demek olduğunu söylemek bile gerekmiyor: Ödediğimiz her kuruş, masum çocukları vuran bir kurşuna dönüşüyor!

Bu, basit bir şey değil. Bunu küçümseyenleri gördüm a-sosyal medyada!

İnsaf, vicdan ve merhamet, diyorum sadece! Masum çocukların öldürülmesinde şu ya da bu şekilde de olsa suç ortağı olmak demek bu!

Çağın dini: Yeni-Paganizm

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu, CocaCola reklamı, oluşturduğu CocaColanizasyon endüstrisi, yeni kolonyalizm biçimi, en önemlisi de yeni-paganizm olgusu, bütün insanlığı ilgilendiren varoluşsal bir mesele.

Asıl üzerinde kafa patlatılması gereken mesele bu: Yeni-paganizm, çağın dininin adıdır. Din-dışı kutsallıklar icadıdır yeni-paganizm.

Yeni-paganizm'i sadece CocaCola ile sınırlayamayız elbette. Ama CocaCola ve CocaColanizasyon süreci, hem kolonyalizmin yerini aldı; hem de yeni-paganizm biçimlerini ürpertici boyutlarda yaygınlaştırıyor.

Coca Cola ve benzeri ürünlerin reklamlarıyla, hızı, hazı kutsayan pagan bir kültür ve hayat tarzı icat ediyorlar!

Çağın dini: Yeni-paganizm.

Tanrıları: Para ve hazcılık, kariyerizm ve egoizm.

Tapınakları: Bankalar, AVM'ler, stadyumlar ve medyalar.

Kurbanları: İnsan, Hayat ve Hakikat.

Köksüz genç kuşaklar: Gönüllü “özgür köleler”!

Dünyayı, özellikle de genç kuşakları, Batı'nın sefih, bütün değerleri çözücü, yoz, yozlaştırıcı, pespaye hedonist kültürünün gönüllü kölesi hâline getiriyorlar!

Silahlarla değil, reklamlarla vuruyorlar!

Önce bu yoz pagan kültürle uyuşturuyorlar, genç kuşakları kendi kültürlerinden koparıyorlar!

Sonra da köksüz, duyarsız, ruhsuz, hazcı ve bencil kuşaklar icat ediyorlar!

Kitlelerin afyonu: Medya

Tekrar ediyorum: CocaCola meselesi, basit bir içecek meselesi değildir.

Dekadant/tefessüh ettirici, hedonist reklamlarıyla bütün değerleri, bütün kutsalları yerle bir ediyorlar!

Cinselliği, hazcılığı, bencilliği kutsayan din-dışı kutsallara dayanan yeni-paganizm biçimleri icat ediyorlar.

Ve iğrenç reklamlarla yeni-paganizm biçimlerini, küre ölçeğinde tek hayat tarzı, tek kültür ve tek “din” olarak yaygınlaştırıyorlar.

Çarmıh'ın adı değişti: Medya, Kitlelerin afyonu artık!

Uyuşturuyor, ayatıyor, zihni körleştiriyor, canlı cenazelere dönüşen gönüllü “özgür köleler” icat ediyor! Ve acıtmadan öldürüyor!

Yeni-Paganizm: Demokrasi'nin bitişi, Dromokrasi'nin zaferi

CocaCola, sadece CocaCola'dan ibaret değil. Yeni kolonizasyonun, yeni-paganizm biçimlerinin misyoneri'dir CocaCola!

0 yüzden şunu söyleyebiliriz rahatlıkla: Modernliğin siyasî haklar rejimi Demokrasi bitti artık! Yerine başka bir şey yerleşti: Zihni öldüren, hayatı çölleştiren, din-dışı kutsallıklar icat eden postmodernligin hız ve haz rejimi Dromokrasi zaferini ilan etti!

Dünyanın en büyük varoluşsal meselesi bu! Sadece bizim değil, bütün dünyanın en büyük meselesi.

CocaCola'yla, pagan reklamlarıyla, CocaColanizasyon süreciyle, tektipleştirici pagan bir kültür, pagan bir hayat tarzı ve pagan, sahte bir din icat etmek, kısacası dünyayı paganlaştırmak istiyorlar!

Eğer bunu göremiyorsak, zaten “işimiz” bitmiş, yeni-paganizm zaferini ilan etmiş demektir.

Vesselâm.

*Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır.