Abone Ol

Yeni Akit'in son numarası! Üniversitede büyük tepki!

Irkçı ve faşist yayınlarıyla dikkat çeken Yeni Akit gazetesi ve Haber Vaktim bu kez 2 akademisyeni hedef gösterdi..

Yeni Akit'in son numarası! Üniversitede büyük tepki!

Kışkırtıcı, karalayıcı ve yalan yayınlar yaparak sürekli birilerini hedefine aldığı eleştirileri yapılan ve kamuoyundan da sık sık tepki toplayan Yeni Akit gazetesi ve web sitesi Haber Vaktim'e bir tepki daha geldi.

Son olarak Akitçiler Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Atılgan ve Yrd. Doç. Dr. Reşat Barış Ünlü'yü hedef aldı.

417 akademisyen topladıkları imzalarla birlikte bir bildiri yayınlayarak Yeni Akit ve Haber Vaktim'e dur dediler, bu yayınların Başbakan'ın demeçlerinden bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladılar.

Akademisyenlerin açıklaması ve imzalar şöyle:

"ALÇAKÇA HEDEF GÖSTERMESİNİ DEHŞETLE İZLİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde Yeni Akit adlı yayın organı ve internet sitesi Haber Vaktim'in, Ankara Üniversitesi'nde çalışan iki öğretim üyesini, hiçbir şekilde suç olmayan görüş ve yaklaşımlarını cahilane ve toptancı bir biçimde malzeme ederek, alçakça hedef göstermesini dehşetle izliyoruz.

Bu yayınlarda fikirleri ve muhalif duruşları nedeniyle iki çok değerli akademisyen, lümpenliğin abartılı ve seçici diliyle suçlu gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu çirkin yayınları kaygıyla izleyen biz akademisyenler, söz konusu yayın organının baştan aşağı ayrımcı bir anlayış ve nefret kusan bir dille kurum ve kişileri hedef göstermesini kesinlikle kabul edilemez buluyoruz.

Yayın hayatı boyunca kendine ırkçı, ayrımcı, nefretle örülü, ajitatif ve insanlık dışı bir "haberciliği"/"muhbirliği" şiar edinmiş Yeni Akit/Haber Vaktim'in bu yayınları, hiç kuşku yok ki, geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de Başbakan'a dönük protestolar ve ona karşı polis şiddetiyle başlayan tartışmalardan, Başbakan'ın öğrencisine ve birbirine sahip çıkan öğretim elemanlarını suçlayan demeçlerinden bağımsız düşünülemez. Başbakan'ın ve ona destek veren rektörlerin hakkaniyetsiz ve yakışıksız demeçleri, ODTÜ'de ve diğer büyük üniversitelerde öğrencilerin olduğu kadar akademisyenlerin de ciddi tepkisiyle karşılaşınca, nefret söylemine başvurularak, hedef gösterme furyasının başlaması, akademik özgürlüklere, üniversite özerkliğine, düşünce ve ifade özgürlüğüne, eleştirel düşünceye, protesto hakkına tahammülsüzlüğün ne kadar endişe verici boyutlara vardığının göstergesidir.

Üniversite özerkliğinin, bilimin ve eleştirel düşüncenin sistematik olarak yıpratıldığı, üniversitelerin yeni düzenlemelerle piyasa yasalarına teslim edilmesinin amaçlandığı, eleştirel üniversite çalışanlarının sindirilmeye çalışıldığı, araştırma görevlilerinin belirsiz bir gelecekle ve güvencesiz çalışma koşulları altında taşeronlaştırıldığı, öğrencilerin en temel demokratik haklarını kullandıkları için sudan sebeplerle şiddet, taciz ve tutuklamalara maruz kaldığı bir dönemde Yeni Akit/Haber Vaktim'e dur demek, bugün daha fazla önem kazanmaktadır.

İşte bu yüzden, bizler, haberlere konu olan meslektaşlarımızı ve şiddete uğrayan öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı bildiriyor, Yeni Akit/Haber Vaktim adlı yayının yaydığı nefreti vicdanlara havale ediyor, şimdiye değin kötücül ve müfteri bir tavırla isimlerini karalamaya çalıştığı kişi ve kurumların herhangi bir saldırı girişimine maruz kalması halinde mesulünün bu yayın olacağını ilgili makamlara ihbar ediyoruz.

Prof. Dr. A. Selçuk Ertekin, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Gümüş, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İnsel, Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Mithat Kılıçoğlu, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Göktürk, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Aydan Balamir, ODTÜ
Prof. Dr. Aykut Çoban, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayse Erzan,  İTÜ
Prof. Dr. Ayşe Berkman, MSGSÜ
Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Gözen
Prof. Dr. B. Özgür Sarıoğlu, ODTÜ
Prof. Dr. Cem Somel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Terzi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. D. B. Kejanlıoğlu, AÜ emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Emine Gül Kapçı
Prof. Dr. Fatma Gök, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhunde Özbay
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fulya Atacan, YTÜ
Prof. Dr. Füsun Üstel, Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Gençay Gürsoy
Prof. Dr. Gülhan Türkay, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. H. Neşe Özgen, MSGSÜ
Prof. Dr. Hacer Ansal, Işık Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Gürvit, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Mıhcı, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hale Bolak Boratav, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Berktay, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Hilmi Uysal, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Özel, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İlker Özkan, ODTU
Prof. Dr. İrfan Açıkgöz,  Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. İzge Günal, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. L. Işıl Ünal, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Leyla Neyzi, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Mediha Göbenli
Prof. Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Türkay, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Meryem Koray
Prof. Dr. Metin Özuğurlu, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mine Gencel Bek, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Biricik, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Nejla Kurul, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Nurcan Özkaplan İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Samim Akgönül, Université de Strasbourg
Prof. Dr. Seher Tanrıyar, MSGSÜ
Prof. Dr. Selçuk Ertekin
Prof. Dr. Selim Badur, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Sema Erder
Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu, Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel Irzık, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Simten Coşar, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Songül Karahasanoglu
Prof. Dr. Şahika Yüksel, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Tahsin Yeşildere
Prof. Dr. Ufuk Katkıcı, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Veli Deniz, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Yalçın Göğüş,  ODTÜ, emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin Özdek, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Yeşim Ediş Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Z. Tül Akbal Süalp, Bahcesehir Universitesi
Prof. Dr. Zelal Ekinci, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Adem Yavuz Elveren, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Kuyaş, Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Asker Bal, Mardin Artuklu Üniversitesi
Doç. Dr. Ali K. Saysel, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı Kayhan, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Atilla Güney, Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşen Uysal, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Ayten Alkan, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Bahadır Aydın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Baki Tezcan, Kaliforniya Üniversitesi
Doç. Dr. Besime Şen, MSGSÜ
Doç. Dr. Buket Türkmen, Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent Duru, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
Doç. Dr. Cem Dişbudak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy, A.Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Çetin Veysal
Doç. Dr. Çiğdem Kafesçioglu, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Yükseker, Koç Üniversitesi
Doç. Dr. Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Doğan Göçmen, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru Voyvoda, ODTÜ
Doç. Dr. Ece Algan, California State University
Doç. Dr. Elçin Macar, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Erol Kuyurtar, Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Esra Arsan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Ferdan Ergut, ODTU
Doç. Dr. Ferhat Kentel, İstanbul Şehir Üniversitesi
Doç. Dr. Funda Cantek, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Gülbiye Yaşar, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Gülseren Adaklı, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hacı Kurt, Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Haluk Levent, Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Şiriner, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal inal, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut TOĞRUL
Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Birdal, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, MSGSÜ
Doç. Dr. Nilgün Erdem, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Nilgün Tutal, Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Ozan Erözden, YTÜ  
Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Özgür Aydın, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem Özkan, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem Şahin Güngör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar Bedirhanoğlu, ODTU
Doç. Dr. Seçkin Özsoy, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Sefa Feza Arslan, MSGSÜ
Doç. Dr. Semra Purkis, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Sevilay Çelenk, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Sibel Yardımcı, MSGSÜ
Doç. Dr. Sümer Hasimoglu, Emekli Ögretim Üyesi
Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Şebnem Oğuz, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Şennur Özdemir, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Tansel Korkmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Teoman Pamukçu, ODTÜ
Doç. Dr. Tezcan DURNA, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Türkan Yalçın SANCAR, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Veysel TOLAN, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Vildan İyigüngör
Doç. Dr. Yasemin Özgün, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Yılmaz Turgut, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Yücel Demirer, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Yüksel Taşkın,
Doç. Dr. Zerrin  Kurtoğlu, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep Gambetti, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doc. Dr. Engin SARI, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doğan, Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Asli Telli Aydemir, İstanbul Şehir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Aylın Dikmen Özarslan, MSGSÜ
Yrd. Doç. Dr. Aylin Topal, ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Aynur Özuğurlu, Kocaeli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Aysel Kayaoğlu, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yakar Önal, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Basak Alpan, ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Başak Tuğ, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Başak Uçanok, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bediz Yılmaz, Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Begüm Özden Fırat, MSGSÜ
Yrd. Doç. Dr. Bige Açımuz, Özyeğin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Burak Özçetin, Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Burcu Sümer, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Burcu Yakut-Cakar, Kocaeli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük, Boğaziçi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cem Kirazoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu, Başkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Çağla Kubilay, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş, PAÜ
Yrd. Doç. Dr. Defne Karaosmanoglu, Bahçeşehir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Derya Çetin, Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru Deniz Ozan, Dumlupınar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Elçin Aktoprak, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erdem Çiftçi, Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erdem Yörük, Koç Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Esin Berktaş, MSGSÜ
Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Boğaziçi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Eylem Akdeniz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih Güngör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Akyüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Feryal Saygılıgil, Arel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Figen Binbay, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
Yrd. Doç. Dr. Funda Hülagü-Demirbilek, Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gizem Arıkan, Yaşar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gönenç Onay, MSGSÜ.
Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal, Kocaeli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güner Coşkunsu, Mardin Artuklu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. H. Gökçe Zabunoğlu, Kırıkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hülya Kendir, Kocaeli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Irmak Ertuna-Howison, Beykent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İlke Şanlıer Yüksel, Doğuş Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça, YTÜ
Yrd. Doç. Dr. Jale Özata Dirlikyapan, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kurtar Tanyılmaz. Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ, Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul
Yrd. Doç. Dr. M. Barış Gümüşbaş, Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Meral Gürbüz, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mesut Yücebaş, Gaziantep Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu, Boğaziçi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Paker, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ, ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şener, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Topkara, MSGSÜ
Yrd. Doç. Dr. N. Gamze Toksoy, MSGSÜ
Yrd. Doç. Dr. Nazan Üstündağ, Boğaziçi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nihan Ciğerci Ulukan, Ordu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Arıcı, Haliç Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Onur Demir, Yeditepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Özgür Yılmaz, Koç Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Özlem Vapur, Muğla Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Reyda Ergün, Kadir Has Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Saadet Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sanlı ATEŞ, Çukurova Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sebiha KABLAY, Ordu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selim Çakmaklı, Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selim Temo, Mardin Artuklu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selime Güzelsarı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sema Bayraktar, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu, Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ş. Gürçağ Tuna, Tunceli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Taylan KOÇ, Çukurova Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tuna Kuyucu, Boğaziçi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin, Nişantaşı Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Umut Ulukan, Ordu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ü. Anıl Doğan, İTÜ
Yrd. Doç. Dr. Ülkü Güney, Maltepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Yıldırım Niğde Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yonca Demir, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gönen, Beykent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoglu, Boğaziçi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Uysal, Boğaziçi Üniversitesi
Okt. Abidin Çevik, Kocaeli Üniversitesi
Öğr. El. Sarphan Uzunoğlu, Kadir Has Üniversitesi
Öğr. Gör. Aydın Gelmez, Dicle Üniversitesi
Öğr. Gör. Ayşe Ertuğrul, Bahçeşehir Üniversitesi
Öğr. Gör. Dalsu Özgen, ODTÜ
Öğr. Gör. Ali Karadogan, Ankara Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Okvuran, Ankara Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Serdar, İTÜ
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Kanbak, Kocaeli Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Begüm Başdaş, Bilgi Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Biriz Berksoy, İstanbul Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Burak Sönmezer, Atılım Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Özgür Öztürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Öğr. Gör. Elif Çağış, Yeditepe Üniversitesi
Öğr. Gör. Eren Alkan, İzmir Üniversitesi
Öğr. Gör. Gülengül Altıntaş, Bahçeşehir Üniversitesi
Öğr. Gör. Hakan Coşkun,  Mustafa Kemal Üniversitesi
Öğr. Gör. İpek Seyalıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Öğr. Gör. Mehmet Atlı, Mardin Artuklu Üniversitesi
Öğr. Gör. Nihat Koçyiğit, İzmir Üniversitesi
Öğr. Gör. Sibel Çelikel Yiğiter, Kocaeli Üniversitesi
Öğr. Gör. Umut Şah, İstanbul Arel Üniversitesi
Öğr. Gr. Dr. Evren Balta, YTÜ
Öğr. Gör. Haşim Cem Çelik, Celal Bayar Üniversitesi
Öğr. Gör. Özgür ÖKTEMÜ, Şırnak Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Pelin Yalçınoğlu, Anadolu Üniversitesi
Öğr. Gör. Yusuf ÇİFTÇİ, Mardin Artuklu Üniversitesi
Öğr. Gör. Korkut AKIN
Okt. Refik Baysal, MSGSÜ
Okt. Tülay Özenç, İzmir Üniversitesi
Öğr. Gör. Elçin Arabacı, Georgetown Üniversitesi
Öğr. Gör. Elvan Aksen, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Ali Somel, Ankara Üniversitesi
Dr. Ayça Alemdaroğlu, Stanford University
Dr. Ayşe Senem Donatan
Dr. Barış Karaağaç, Trent University, Kanada
Dr. Barış Kılıçbay, Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Pennsylvania Üniversitesi
Dr. Bengi Akbulut, Bağımsız araştırmacı
Dr. Cenap Yoloğlu, Mersin Üniversitesi
Dr. Cenk Yiğiter. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Duygu Türk, Ankara Üniversitesi
Dr. Düzgün Çakırca
Dr. Ece Öztan, Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Emrah Pelvanoglu
Dr. Ersin Asliturk, Ottawa, Canada
Dr. Esengül Ayyıldız, Çukurova Üniversitesi
Dr. Esra Ergüzeloğlu-Kilim, Mersin Üniversitesi
Dr. Funda Karapehlivan, Marmara Üniversitesi
Dr. Gaye Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Gökçen Başaran İnce, Ege Üniversitesi
Dr. Güçlü Ateşoğlu, MSGSÜ
Dr. Gülhan Balsoy, Işık Üniversitesi
Dr. Gürel Tüzün
Dr. İnci Solak Akman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Kerem Gökten, Ordu Üniversitesi
Dr. Koray Yılmaz
Dr. M. Gürsan Şenalp, Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü
Dr. Malte Fuhrmann, Orient-Institut Istanbul
Dr. Mehmet Karlı, Galatasaray Universitesi
Dr. Mehmet Penpecioğlu, ODTU
Dr. Mesut Muyan, PhD, ODTÜ
Dr. Mesut Sert, Akdeniz Üniversitesi
Dr. Nazır Kapusuz, Sosyal Haklar Derneği
Dr. Necat Akyıldız, Em. Öğr. Üyesi
Dr. Nil Mutluer, Fatih Üniversitesi
Dr. O. Özgür Güven, İstanbul üniversitesi
Dr. Osman Cen, Chicago
Dr. Özge Biner, Strasbourg Universitesi
Dr. Özge Ertem
Dr. Özlem Albayrak, Ankara Üniversitesi
Dr. Seda Altug, Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Sinan Yıldırmaz
Dr. Tolga Tören, Araştırmacı
Dr. Ümit Akçay, New York Üniversitesi
Dr. Zafer Yılmaz, Ankara Üniversitesi
Dr. Zeliha Hacımuratlar, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Erkan Bozkurt, Ege Üniversitesi
Arş. Gör. Adem Yesilyurt, ODTÜ
Arş. Gör. Akın Atauz
Arş. Gör. Ali Tolga Özden, ODTÜ
Arş. Gör. Armağan Öztürk, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Aydın Arı, Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör. Aydın Ördek, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Ayşe Arslan, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Bahar Şimşek, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Arş. Gör. Barış Mutluay, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Başak Demir, Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji
Arş. Gör. Behlül Çalışkan, Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Berhan SONER, MSGSÜ
Arş. Gör. Berrak Karahoda, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Arş. Gör. Berrak Karahoda, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Arş. Gör. Burçin Kalkın Kızıldaş, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Cafer Sarıkaya, Yeditepe Üniversitesi
Arş. Gör. Can Irmak Özinanır, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Cansu Akbaş, Ege Üniversitesi
Arş. Gör. Cavidan Soykan, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Cemil Yıldızcan, Galatasaray Üniversitesi
Arş. Gör. Ceren Salmanoğlu, Ankara Üniversitesi 4
Arş. Gör. Ceren Saran, İstanbul Arel Üniversitesi
Arş. Gör. Coşku ÇELİK, Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör. Demet Bolat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Arş. Gör. Deniz Ali Gür, Muğla Üniversitesi
Arş. Gör. Deniz Demir, Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Deniz Özçetin, ODTÜ
Arş. Gör. Dinçer Çevik, Muğla Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Aslı Yılmaz Uçar, ODTÜ
Arş. Gör. Dr. Cem Özatalay, Galatasaray Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Ceren Sözeri, Galatasaray Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Gülşah Kurt, Galatasaray Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Melehat Kutun Gürgen
Arş. Gör. Dr. Ruhi Demiray, Kocaeli Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Sarp Balcı, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Seçkin Sertdemir Özdemir, Galatasaray Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Uraz AYDIN, Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Duygu Canan Öztürk, ODTÜ
Arş. Gör. Ece Baykal, Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Emre Canpolat, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Ercan Şen,   Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Evrim Yörük, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Eylem Canaslan, Kırklareli Üniversitesi
Arş. Gör. Ezgi Burgan, Muğla Üniversitesi
Arş. Gör. Feray Artar, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Ferda Uzunyayla, AİBÜ
Arş. Gör. Gamze Polat, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Gonca Erol, Galatasaray Üniversitesi
Arş. Gör. Gökçe Zeybek, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Gülce Çetiner, Ege Üniversitesi
Arş. Gör. Gülşah Gülen, ODTÜ
Arş. Gör. Günce Sabah Eryılmaz Bahçeşehir Üniversitesi
Arş. Gör. Güneş Gümüş, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Güneş Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. İbrahim Gündoğdu, ODTÜ
Arş. Gör. İnan Özdemir Taştan, AÜ. İletişim Fakültesi
Arş. Gör. Mehtap Tosun, ODTÜ
Arş. Gör. Mühdan Sağlam, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Nalan Ova, Selçuk Üniversitesi
Arş. Gör. Nisan Kuyucu, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Nuri Yeşilyurt, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Özgen Yalçın, Adnan Menderes Üniversitesi
Arş. Gör. Özgür Bal, ODTÜ
Arş. Gör. Rana Gürbüz, YYÜ
Arş. Gör. Safiye Ateş Durç, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Seçil Doğuç, Galatasaray  Üniversitesi
Arş. Gör. Sedat Yağcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Selim Heper, ODTÜ
Arş. Gör. Selin Pelek, Galatasaray Üniversitesi
Arş. Gör. Sercan Kıyak, Muğla Üniversitesi
Arş. Gör. Serkan Günay, ODTÜ
Arş. Gör. Sıdıka Akdeniz, Şırnak Üniversitesi
Arş. Gör. Sipan Aslan, ODTÜ
Arş. Gör. Sümercan Bozkurt, ODTÜ
Arş. Gör. Şefik Özcan, Artuklu Üniversitesi
Arş. Gör. Uğur Yağan, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Utku Özmakas, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Ülkü Ay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Arş. Gör. Ümit Sönmez, London School of Economics and Political Science, Londra
Arş. Gör. Yasin Durak, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Yektanurşin Duyan, Mardin Artuklu Üniversitesi
Arş. Gör. Yusuf Avcı, Bartın Üniversitesi
Arş. Gör. Zehra Yılmaz, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi
Arş. Gör. Zeynep Arıkanlı, Galatasaray Üniversitesi
Arş. Gör. İlker İnmez,  Kocaeli Üniversitesi
Uzm. Duygu Abbasoğlu, Anadolu Üniversitesi
Uzm. Galip Deniz Altınay, Mersin Üniversitesi
Berk Esen, Cornell Üniversitesi, Doktora
Birol Dinçel, MSGSÜ, Doktora
Burak Gürel, Johns Hopkins Üniversitesi, Doktora
Burcu CINGAY, Boğaziçi Üniversitesi, Doktora
Demir Demiroz, ODTÜ, Doktora
Emine Sarikartal, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Doktora
Esra Sarıoğlu, Binghamton Üniversitesi, Doktora
Ezgi Dogru, York Üniversitesi, Doktora
Gözde Orhan, Boğaziçi Üniversitesi, Doktora
İdil Çetin, Galatasaray Üniversitesi, Doktora
İhsan Ercan Sadi, New York Üniversitesi, Doktora
K. Onur Unutulmaz, University of Oxford
Ozan Değer, Ankara Üniversitesi, Doktora
Önder Küçükural, Sabancı Üniversitesi, Doktora
Özgür Balkılıç Wilfrid Laurier University, Doktora
Özgür Sevgi Göral, EHESS, Doktora
Saliha Yazgaç, ODTÜ, doktora
Yağmur Ceylan Uslu, Galatasaray Üniversitesi, Doktora
Yonca Güneş YÜCEL, MSGSÜ, Doktora