MedyaFaresi MedyaFaresi

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında Başkan Özilhan’ın hangi sözleri alkış aldı?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı bugün gerçekleştirildi. YİK Başkanı Tuncay Özilhan, konuşmasında demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.

Eklenme: 15 Mayıs 2019 14:01 - Güncelleme: 15 Mayıs 2019 14:04

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı bugün gerçekleştirildi. YİK Başkanı Tuncay Özilhan, konuşmasında demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı ve kısa vadede sorunların çözümü için hedefe varırken ‘ekonomide liberal piyasa düzeni, kural temelli uluslararası sistemle olan ittifak’ çıpalarının kullanılması gerektiğini söyledi.

Özilhan'ın konuşmasının Türkiye’nin ekonomik potansiyelini hayata geçirmesi için TÜSİAD'ın 'demokrasi, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, insan hakları, akademik özgürlükler, liyakat ve ifade özgürlüğü' çağrısı yapmaya devam edeceği, bunun da tüzükle belirlenmiş bir görev olduğuna dair bölümü salondakilerden büyük alkış aldı.

"Demokrasi işler kılınırsa, hukukun üstünlüğü tesis edilirse ekonomimizin performansı yükselecek"
Türkiye’nin 2023 hedeflerinden uzaklaştığı ve 2002-2007 dönemindeki parlak günlerine bir türlü geri dönemediği yorumunda bulunan Özilhan, Küresel Rekabet Endeksi, işgücü piyasası verimliliği, enflasyon, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü gibi göstergeler konusunda Türkiye’nin son sıralarda yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Bunlar ekonomiyi aşağı çeken; girişimciyi, girişim yapamaz hale getiren bir ayak bağı oluşturmuş durumda.  Oysa ülkemiz pazar büyüklüğünde 13. sırada.  Bu bize gerçekleştiremediğimiz potansiyeli gösteriyor.

Demek ki, demokrasi işler kılınırsa, hukukun üstünlüğü tesis edilirse, eleştirel düşünmenin önünü açan bir eğitim reformu yapılırsa, ekonomimizin performansı yükselecek.

82 milyon nüfusuyla, jeostratejik konumuyla, gelişmiş altyapısıyla, sanayisinin seviyesiyle, tarımın sunduğu fırsatlarıyla Türkiye muazzam imkanlara sahip. Bu imkanları iyi değerlendirelim diye çırpınmamızın sebebi bu.

Biz bu nedenle ekonomi derken demokrasi diyoruz; yargı bağımsızlığı diyoruz; hukukun üstünlüğü diyoruz; insan hakları diyoruz; akademik özgürlükler diyoruz; liyakat diyoruz; ifade özgürlüğü diyoruz. Demeye de devam edeceğiz. Çünkü bu görevi, TÜSİAD’ın tüzüğünden alıyoruz.”

Ardından TÜSİAD tüzüğünün amaç maddesini hatırlatan Özilhan’ın sözleri salonda büyük alkış aldı. Alkışın ardından Özilhan, konuşmasının ilgili bölümünü “Bu maddenin verdiği güçle, diyoruz ki: ekonomideki sıkıntıları aşmak için önce yönetim sistemimizdeki sıkıntıları aşmamız gerekir. Aksi halde, ekonomide atılacak adımlar pansuman niteliğinde kalır; yarayı tedavi etmez” sözleriyle bitirdi.

TÜSİAD tüzüğünün amaç maddesinden neler yer alıyor?
TÜSİAD, insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının, liberal ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

TÜSİAD, Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma anlayışı içinde, kadın-erkek eşitliğini siyaset, ekonomi ve eğitim açısından gözeten iş insanlarının toplumun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancıyla, yukarıda sunulan ana gayenin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirir.

(T24 - Gonca Tokyol)