MedyaFaresi MedyaFaresi

Türk halkı sağa yaklaşıp AB'den uzaklaşıyor!

65 ilde yapılan Türkiye anketinden ilgi çekici sonuçlar çıktı. İşte o anketin sonuçları

Eklenme: 26 Mayıs 2010 12:04 - Güncelleme: 02 Kasım 2015 09:56

Prof. Çarkoğlu ile Prof. Kalaycıoğlu tarafından hazırlanan rapora göre Türk halkının sadece yüzde 28'i demokrasiden memnun, yüzde 41'i artık AB'yi istemiyor.

Halkın siyasi eğilimleri önceki yıllara göre sağa kayıyor

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu tarafından Uluslararası Sosyal Saha Çalışmaları Programı kapsamında hazırlanan 'Türkiye'de Toplumsal Eşitsizlik' başlıklı rapor ilgi çekti. 65 il ve ilçe merkezinde yapılan ve bin 569 kişinin katıldığı anketin sonuçları şöyle:

Demokrasiden memnun değiliz

Ankete katılanlara yöneltilen bir soru ise 'Demokrasiden tatmin'. Türkiye'deki demokrasiden memnun olanların oranı sadece yüzde 28. Oysa 2007'de bu oran yüzde 52 olarak belirlenmiş. Memnun olmayanların orası ise 2009'de yüzde 50'ye yükselirken 2007'de bu oran yüzde 29 olarak ortaya konulmuştu.

AB'yi istemiyoruz

Avrupa Birliği'ne bakışın da değiştiği ankette göze çarpıyor. AB'ye destek verenlerin oranı Ekim-Kasım 2009'de yüzde 46'ya düşerken AB'ye hayır diyenlerin oranı yüzde 41'e çıkıyor. Oysa Aralık 2008-Şubat 2009'da AB'ye destek verenlerin oranı yüzde 56 olarak belirlenmişti.

Sol düşüyor sağ yükseliyor

Yine ankette seçmenin sağ ve sol ideolojik düzlemde dağılımı da ele alındı. Buna göre ankete katılanların yüzde 34.2'si kendisini sağda görürken bu oran 1990'da yüzde 22.7. Kendisi solda görenlerin oranı yüzde 13.2 olarak ortaya çıkarken bu oran 1990'da yüzde 21.8.

Araştırmaya katılanlara göre hayatta yükselmenin yolu doğru kişileri tanımaktan geçiyor. Yükselmek için kişinin kendi çalışmasının önemli olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 95'i bulurken bunu doğru kişileri tanımak yüzde 89 ile takip ediyor. Yanıt verenlerin yüzde 86'sı kişilerin ebeveynlerinin eğitimli olması ve yüzde 83'ü ise bireyin hırslı olmasının hayatta yükselmenin koşulları arasında görüyor. Yine katılanların yüzde 49'u siyasetçileri tanımanın hayatta başarılı olmak için doğuştan kazanılan kültürel öğelerden iki misli önemli olduğunu belirtiyor.

'Zirveye ulaşmak için yolsuzluğa bulaşmak şart'

Katılımcıların yüzde 53'ü yolsuzluğa bulaşmadan bireyin toplumda zirve olarak adlandırılan bir konuma ulaşamayacağını ifade ediyor. Deneklerin sadece dörtte biri bu görüşü kabul etmediğini belirtiliyor. Hak etmeyenlerin toplumda yükseldiği algısı deneklerin yarısı tarafından kabul gördü. Çalışmanın bir başka dikkat çeken yanı ise uzlaşmayla ilgili. Büyük çoğunluğa göre (yüzde 72) yoksullar ve varlıklılar arasında güçlü düzeyde uzlaşmazlık var.

'Bakanlar haklarından çok doktorlar az para kazanıyor'

Ankette ilginç bir soru da katılımcılara yöneltildi. Katılımcılardan farklı işler için ideal kazanç ve ödendiğirni düşündükleri kazancı belirtmeleri istendi. Ankete katılanlara göre ortalama olarak bakanlar hakettiklerinde 2 bin 600 lira daha fazla para alırken, pratisyen hekimler hakettiklerinden 450 TL daha az para kazanıyor. Her üç katılımcıdan ikisi de geliri yüksek olanlar daha çok vergi veremesini istiyor.