MedyaFaresi MedyaFaresi

TBMM'ye 25. Kare uyarısı!

TBMM Dilekçe Komisyonu'na Cezaevinden başvuran bir dilekçi, görsel medyada kullanılan 25. Kare tekniğinin yasaklanması uyarısında bulununca titiz bir incelemenin de yolunu açtı.

Eklenme: 29 Aralık 2019 14:28 - Güncelleme: 29 Aralık 2019 14:31

 Komisyon, konuyu  önce RTÜK'e sordu. RTÜK, "Bilinçaltı tekniklerinin kullanılması, tüm dünyada yasaklanmış bu türden yayınların tespitinin yapılmasının mevcut teknolojiler ile mümkün olmadığı"  yanıtı verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise,  alınan izinler kapsamında içinde uzman ve avukatların bulunduğu bir heyet ile dilekçe sahibi ile görüştü. Ticaret Bakanlığı da kendisiyle ilgili konularda ayrıntılı bir bilgil  verdi.

Hülya Karabağlı - Medyafaresi.com (Ankara)

TBMM, bilinçaltı teknikleri kullanılarak subliminal mesaj anlamına gelen, "25. Kare" tekniği konusunda uyarıldı. TBMM Dilekçe Komisyonu'na Cezaevinden başvuran bir dilekçi, görsel medyada kullanılan 25. Kare tekniğinin yasaklanması, vatandaşların genetik bilgilerinin tespiti ve bilgi muhafazasını engelleyen önlemlerin alınması, kadın cinayetlerinin televizyonlarda yayınlanmasının belli kurallara bağlanması, terk edilen bebekler için pozitif ayrımcılık getirilmesi ve yurt dışında kullanımı yasaklanan sodyum flörür içeren ürünlerin Türkiye’de de yasaklanmasını talep etti.

Dilekçinin başvurusunu işleme alan Komisyon, konuyu önce RTÜK'e sordu. RTÜK, "Bilinçaltı tekniklerinin kullanılması, tüm dünyada yasaklanmış bu türden yayınların tespitinin yapılmasının mevcut teknolojiler ile mümkün olmadığı"  yanıtı verdi.

Komisyonun konuyu ilettiği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise, içinde uzman ve avukatların bulunduğu bir heyet ile  dilekçe sahibini yüz yüze görüştürdü.  Görüşmede,  dilekçi, "Görsel medya ile sunulan yayınlarda 25.kare tekniği kullanılarak halka olumsuz mesajlar iletildiğini, özellikle çocukların bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini, bunun önüne geçilmesi ve çocukların korunması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK'ün ortak çalışma yaparak TV yayınlarına kısıtlama getirilmesini ve özellikle çocuk programlarının daha fazla denetlenmesini" talep etti.

"25. Kare yasak"

TBMM'nin görüş istediği Ticaret Bakanlığı ise, 25. Kare uygulamasına asla izin verilemeyeceğini belirtti. Bakanlık, özellikle reklamlarda 25. Kare uygulamalarına yönelik net bir tavır sergileyerek, "bir reklamda elektronik aygıtlar ya da başka teknikler kullanılarak izleyiciler tarafından reklam izlenirken fark edilemeyecek, ancak bilinçaltıyla algılanması sağlanacak bir görüntüye yer verilemez ve bu yolla tüketiciye subliminal bir mesaj iletilemez. Böyle bir durumun varlığı halinde idari yaptırım uygulanabilecektir" dedi. Ticaret Bakanlığı, "reklamlarda '25. Kare tekniği' olarak bilinen tekniğin kullanılması ve bu yolla tüketiciye subliminal mesaj iletilmesi yasaklanmıştır" vurgulamasını yaptı

TBMM’ye Cezaevinden ’25. Kare’  uyarısında bulunan vatandaşın dilekçesi şöyle.

Dilekçi: Görsel medyada kullanılan 25. Kare tekniğinin yasaklanması, vatandaşların genetik bilgilerinin tespiti ve bilgi muhafazasını engelleyen önlemlerin alınması, af düzenlemesi getirilecekse muhatap mağdurun affetmesi şartının ilgili maddeye eklenmesi, terk edilen bebekler için pozitif ayrımcılık getirilmesi ve yurt dışında kullanımı yasaklanan sodyum flörür içeren ürünlerin Türkiye’de de kullanımının yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeler getirilmesini talep etmektedir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 31.12.2018 tarih ve 44096195-110.01.03- E.31087 sayılı cevabi yazısında özetle aşağıdaki açıklamalar bulunmaktadır. Bilinçaltı tekniklerinin kullanılması tüm Dünyada yasaklanmış, bu türden yayınların tesbitinin yapılması ise mevcut teknolojiler ile mümkün olmadığından, Üst Kurulda da yayınlarda bilinçaltı tekniklerin kullanılıp kullanılmadığının tespiti için sürekli tarama yapacak rutin bir çalışma yapılamamaktadır.

Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 24.09.2019 tarih ve 48031567-622.02- E.2276582 sayılı cevabi yazısında özetle aşağıdaki açıklamalar bulunmaktadır. Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 08.01.2019 57423 sayılı yazısı ile TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığına hitaben mektup gönderen Siyasettin ÖZAYDIN ile içinde bir avukatın da bulunduğu komisyon marifetiyle görüşme yapılması talep edilmiştir. Müdürlüğümüzün 17.01.2019 tarih ve 161525 sayılı yazı Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından izin talep edilerek yapılan görüşme sonucunda aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.

Dilekçesinde belirtmiş olduğu şekilde görsel medya ile sunulan yayınlarda 25.kare tekniği kullanılarak halka olumsuz mesajlar iletildiğini, özellikle çocukların bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini, bunun önüne geçilmesi ve çocukların korunması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK'ün ortak çalışma yaparak TV yayınlarına kısıtlama getirilmesini ve özellikle çocuk programlarının daha fazla denetlenmesini talep ettiğini belirtmiştir.

Medyaya yansıyan kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti ve istismar eylemlerinin görünür kılınmasının kişiler üzerinde olumsuz etki yaptığını, kişileri bu tür eylemleri işlemeye yönlendirdiğini, bu sebeple kadınlar hakkındaki olumsuz haberlerin medyaya yansıtılmamasını talep etmektedir.

 Gayri resmi birliktelik sonucunda çocuk dünyaya getiren kadınların toplum baskısı nedeniyle çocuklarını bırakmak zorunda kaldığını, bu noktada kadının nasıl bir yol izleyeceğini bilmediği, buna yönelik çalışmalar yapılarak görünür kılınmasını, sorun olduğunda rahat ulaşabilecekleri bir telefon hattı oluşturulmasını talep etmiştir.

Ticaret Bakanlığı'nın cevabi yazısında özetle aşağıdaki açıklamalar bulunmaktadır.

Özetle belirtmek gerekirse, reklamlarda "25. kare tekniği" olarak bilinen tekniğin kullanılması ve bu yolla tüketiciye subliminal mesaj iletilmesi, yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile yasaklanmış bulunmaktadır.