MedyaFaresi MedyaFaresi

Tapelerin imhası savcıya havale

MECLİS Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, AK Partili dört eski bakanla ilgili “Yüce Divan’a sevk edilmelerine gerek görülmeyen” raporu, komisyonun yasal süresinin dolduğu son dakikalarda Meclis Başkanlığı’na teslim etti. Köylü, komisyonda AK Partili 9 üyenin...

Eklenme: 10 Ocak 2015 10:58 - Güncelleme: 02 Aralık 2015 05:00

Köylü, raporu Meclis Başkanlığı’na verdiği dün gece yarısı, İstanbul Başsavcılığı’na da tape kayıtlarını klasörler halinde gönderdi. Köylü, klasörlere eklediği üst yazıda, Ceza Muhakemesi Yasası’nın 135’inci maddesine göre “tanıklıktan çekilme hakkı olanların” konuşmalarının yer aldığı kayıtların “imha edilmesi” yönünde karar aldıklarını vurguladı. Köylü, başsavcılıktan “bu kararın gereğinin takdir ve ifasını” istedi.

SON OYLAMA HAFTAYA

Raporun, içtüzükteki azami süreler beklenmeden birkaç gün içinde bastırılması ve gelecek hafta Genel Kurul’da görüştürülmesi planlanıyor. AK Parti’nin, dört eski bakanla ilgili nihai Yüce Divan oylamasının yapılacağı görüşmeyi, TBMM TV’nin yayın yapmadığı cuma gününe aldırmak istediği öğrenildi.

YETERLİ ŞÜPHE OLUŞMADI

Komisyon raporunda, usul ve esas yönünden iki açıyla eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan gönderilmediği anlatıldı. Eski bakanlar hakkında “yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği” belirtilen raporda, diğer yandan operasyonda toplanan delillerin “hukuksuz olduğu” savunuldu.

Raporda, Anayasa’nın 38’inci maddesindeki “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kullanılmayacağı” ilkesi ve özel hayatın gizliliğiyle ilgili anayasal hükümlerin yanı sıra Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 206, 217 ve 289’uncu maddelerine göre hukuka aykırı delillere dayalı dava açılamayacağı, bu delillerin suçun ispatında kullanılamayacağı kaydedildi. Mahkemelerce verilen teknik takip kararlarında CMK’daki “sınırları aşan” uygulamalar nedeniyle delillerin hukuksuz olduğu savunuldu.

İddiaların içeriği konusunda ise, hediye olduğu iddia edilen saatle ilgili elden ödeme belgesi, piyanoyla ilgili Zafer Çağlayan’ın eşinin euro hesabını bozdurup ödediğine dair beyanları, menfaat karşılığı gösterilen vize ve otel işleriyle ilgili başvuru olmaması, istisnai vatandaşlık kabullerinin Bakanlar Kurulu’nca verilmesi anlatıldı ve dosyaya göre imar değişiklikleriyle ilgili herhangi bir örgütten söz edilemeyeceği belirtildi. Raporda önemli ölçüde İstanbul’daki başsavcılık ve mahkemelerce verilen takipsizlik kararlarının ayrıntıları yer aldı.

(Hürriyet)