MedyaFaresi MedyaFaresi

Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu

Tahkim Kurulu, Sergen Yalçın'a verilen 3 maçlık cezanın 1 maçlık kısmını 1 yıl süreyle erteledi.

Eklenme: 02 Nisan 2015 20:37 - Güncelleme: 11 Nisan 2016 02:36

Tahkim Kurulu, Sivasspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a verilen 3 maçlık cezanın 1 maçını, 1 yıl süreyle erteledi.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle;

Tahkim Kurulu 02 Nisan 2015 günü (22) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2015/93

Medicana Sivas Spor Kulübü teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın PFDK'nın 24.03.2015 tarih ve E.2014-2015/906, K.2014-2015/1072 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca, Medicana Sivas Spor Kulübü teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşıldığından Medicana Sivas Spor Kulübü teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın "yaptırımın ertelenmesi" talebinin kabulüne, PFDK'ca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasından henüz infaz edilmeyen yalnız 1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine, ertelenmeyen 2 resmi müsabakadan men cezasının ise derhal infazına; oyçokluğu ile (K.2015/99);

2- E.2015/94

MKE Kırıkkale Spor Kulübünün AFDK'nın 20.03.2015 tarih ve E.2014-2015/1324, K.2014-2015/1780 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; her ne kadar AFDK'ca MKE Kırıkkale Spor Kulübü'ne saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2-3 ve 35/3. maddeleri uyarınca 2 maç seyircisiz olarak saha kapatma ve 2.000.-TL para cezası verilmişse de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda gerçekleşen saha olaylarına kulüp mensuplarının dâhil olduğuna dair delil bulunmadığından MKE Kırıkkale Spor Kulübü'ne saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2-3. ve 35/3. maddeleri uyarınca verilen 2 maç seyircisiz olarak saha kapatma ve 2.000.-TL para cezasının, 2 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile (K.2015/100);

3- E.2015/95

Diyarbakır 1968 Spor Kulübü futbolcusu Abuzeyt Tekcanlı'nın AFDK'nın 26.03.2015 tarih ve E.2014-2015/1467, K.2014-2015/1881 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Diyarbakır 1968 Spor Kulübü futbolcusu Abuzeyt Tekcanlı'ya rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/101);

4- E.2015/97

Kasımpaşa Erok Spor Kulübü'nün AFDK'nın 23.03.2015 tarih ve E.2014-2015/1406, K.2014-2015/1833 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; 17.03.2015 tarihinde Edirne Gençlik Spor Kulübü-Kasımpaşa Erok Spor Kulübü arasında oynanması gerekirken; müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması nedeniyle oynanamayan müsabakada Kasımpaşa Erok Spor Kulübü'nün, BAL Statüsü'nün 9/6.maddesi ile FDT'nin 46/1, 32. Maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına dair AFDK kararında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/102);

5- E.2015/98

Denizli Spor Kulübü teknik sorumlusu Mehmet Altıparmak'ın PFDK'nın 26.03.2015 tarih ve E.2014-2015/924, K.2014-2015/1093 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- PFDK'ca Denizli Spor Kulübü teknik sorumlusu Mehmet Altıparmak'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile

- Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Denizli Spor Kulübü teknik sorumlusu Mehmet Altıparmak'ın "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile, (K.2015/103);

6- E.2015/99

İslâhiye Spor Kulübü ile futbolcu Mustafa Güngör'ün, AFDK'nın 24.03.2015 tarih ve E.2014-2015/1104, K.2014-2015/1872 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- AFDK'ca, futbolcu Mustafa Güngör'e lisans ve uygunluk belgeleri üzerinde sahtecilik yaparak kullanması nedeniyle FDT'nin 48/1-a. maddesi uyarınca iki yıl resmi müsabakalardan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- AFDK'ca, İslahiye Spor Kulübü'ne evrakta sahtecilik yaparak, kullanması ihlali gerekçesiyle FMT'nin 22/g. ve FDT'nin 46/1. maddeleri uyarınca, İslahiye Spor Kulübü-Nizip Belediye Spor Kulübü arasında oynanan müsabakada (0-3) hükmen mağlubiyetine karar verilmişse de; kulübün sahtecilik ihlaline iştirakine dair delil olmadığı, nitekim AFDK'ca kulüp veya mensupları hakkında ceza tayini yoluna gidilmediği, bu durumda da kulübün sahteciliği bilebilecek konumda olmadığı dikkate alınarak; AFDK'ca İslahiye Spor Kulübü'ne verilen (0-3) hükmen mağlubiyet cezasının kaldırılmasına; böylece 25.01.2015 tarihinde İslahiye Spor Kulübü-Nizip Belediye Spor Kulübü arasında oynanan müsabakanın bittiği sonuç ile tesciline, oybirliği ile, (K.2015/104);

7- E.2015/100

MKE Kırıkkale Spor Kulübü'nün AFDK'nın 23.03.2015 tarih ve E.2014-2015/1405, K.2014-2015/1832 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Her ne kadar AFDK'ca MKE Kırıkkale Spor Kulübü'ne saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2-3 ve 35/3. maddeleri uyarınca 3 maç seyircisiz olarak saha kapatma ve 2.000.-TL para cezası verilmişse de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda gerçekleşen saha olaylarına, kulüp mensuplarının dâhil olduğuna dair dosyada delil bulunmadığından, MKE Kırıkkale Spor Kulübü'ne saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2-3. ve 35/3. maddeleri uyarınca verilen 3 maç seyircisiz olarak saha kapatma ve 2.000.-TL para cezasının; 3 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- AFDK'ca MKE Kırıkkale Spor Kulübü'ne müsabakada meydana gelen çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53. Maddesine uygun olarak 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- AFDK'ca verilen cezaların toplanması sureti ile MKE Kırıkkale Spor Kulübü'ne verilen nihai cezanın; 3 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2.000.-TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, (K.2015/105);

8- E.2015/101

Iğdır Aras Spor Kulübü'nün idarecisi Tohit Alak'ın AFDK'nın 20.03.2015 tarih ve E.2014-2015/1339, K.2014-2015/1784 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Her ne kadar Iğdır Aras Spor Kulübü'nün idarecisi Tohit Alak'a kavga nedeniyle FDT'nin 53. maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve 1.000.-TL para cezası verilmişse de, Iğdır Aras Spor Kulübü'nün idarecisi Tohit Alak'ın disiplin ihlalini, rakip takım futbolcusunun kendisine saldırısına (yumruk vurmasına) karşılık olarak gerçekleştirdiği anlaşıldığından, FDT'nin 12/2.maddesi uyarınca verilen cezada 2/3 oranında indirime gidilerek; Iğdır Aras Spor Kulübü'nün idarecisi Tohit Alak'a verilen cezanın, 20 gün hak mahrumiyeti ve 333.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle, (K.2015/106);

9- E.2015/102

Sancaktepe Belediye Spor Kulübü futbolcusu Emirhan Azak'ın AFDK'nın 26.03.2015 tarih ve E.2014-2015/1444, K.2014-2015/1902 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Sancaktepe Belediye Spor Kulübü futbolcusu Emirhan Azak'a rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Sancaktepe Belediye Spor Kulübü futbolcusu Emirhan Azak'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a. maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasında FDT'nin 13.maddesi uygulanması suretiyle indirime gidilmiş olması, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda yerinde görülmemekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK'ca Sancaktepe Belediye Spor Kulübü futbolcusu Emirhan Azak'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına, oybirliği ile;

- Cezaların birleştirilmesi suretiyle Sancaktepe Belediye Spor Kulübü futbolcusu Emirhan Azak'a verilen 5 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına, oybirliğiyle,

- Fazla yatırıldığı anlaşılan 100.-TL harcın talep halinde başvurana iadesine, (K.2015/107);

10- E.2015/103

Ünye Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 23.03.2015 tarih ve E.2014-2015/1409, K.2014-2015/1834 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4.,7. ve 8/5. maddeleri uyarınca, Kurulumuza yapılacak itirazlarda başvuru harcının yatırılması zorunlu olup harcı yatırılmamış başvuruların reddi gerektiğinden, Ünye Spor Kulübü'nün itirazının başvuru harcının yatırılmamış olması nedeniyle reddine, oybirliği ile, (K.2015/108);

11- E.2015/104

Kahramanmaraş Spor Kulübü'nün futbolcusu Gökhan Ünver ile ilgili PFDK'nın 26.03.2015 tarih ve E.2014-2015/914, K.2014-2015/1096 sayılı kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Kahramanmaraş Spor Kulübü'nün futbolcusu Gökhan Ünver'e müsabaka görevlisine yönelik "tükürme" eylemi nedeniyle FDT'nin 41/2.ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2015/109);

12- E.2015/105

Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 30.03.2015 tarihli kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; her ne kadar Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda gerçekleşen saha olaylarına, kulüp mensuplarının da dâhil olduğu dikkate alınarak "saha kapatma" cezası verilip verilmeyeceğinin tartışılmaması yerinde görülmemişse de, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, AFDK'ca Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'ne, saha olayları ihlaline bağlı olarak FDT.'nin 52/2-3 ve 35/3.maddeleri uyarınca verilen bir maç seyircisiz oynama ve 2.000.-TL para cezasının onanmasına, oybirliğiyle, (K.2015/110);

13- E.2015/106

Osmanlı Spor Kulübü'nün PFDK'nın 26.03.2015 tarih ve E.2014-2015/917, K.2014-2015/1080 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Osmanlı Spor Kulübü'ne müsabakaya usulsüz seyirci almasından dolayı FDT.'nin 49.maddesi uyarınca 26.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Osmanlı Spor Kulübü'ne özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle talimatlara aykırılıktan dolayı FDT.'nin 46/1.maddesi uyarınca verilen 6.000.-TL para cezasının, aynı suçtan iki kez cezalandırılamayacağı hukuk genel ilkesi dikkate alınarak, kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Osmanlı Spor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu ihlal aynı sezon içerisinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştiğinden dolayı FDT.'nin 53/2.maddesi uyarınca 10.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Cezaların birleştirilmesi suretiyle Osmanlı Spor Spor Kulübü'ne verilen toplam cezanın, 36.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle, (K.2015/111);

14- E.2015/86

Adana Demir Spor Kulübünün, futbolcu Erdi Öner ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti'nin 02.03.2015 tarih ve E.2014/13 sayılı kararına itirazına ilişkin açılan duruşmaya Adana Demir Spor Kulübü ve futbolcu Erdi Öner vekilleri katıldı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Erdi Öner vekiline; bu celse tebliğ edilen, Adana Demir Spor Kulübü'nün itiraz dilekçesi ve eklerine karşı yazılı beyanda bulunmak üzere gelecek duruşmaya kadar süre verilmesine;

- Taraf vekillerine, kulüp ile futbolcu arasındaki cari ilişkiyi gösterir tablo ve dayanak belgeleri sunmak üzere gelecek duruşmaya kadar süre verilmesine;

- Bu nedenlerle duruşmanın 09.04.2015 Perşembe günü saat 14.30'da yapılmasına;

15- E.2015/96

Osmaniye Spor Kulübü antrenörü Salih Karalar'ın AFDK'nın 24.03.2015 tarih ve E.2014-2015/1104, K.2014-2015/1872 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- Şartları oluşmayan, uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

- AFDK'nın gerekçeli kararının Osmaniye Spor Kulübü antrenörü Salih Karalar'a tebliği ile yazılı beyanda bulunmak üzere 09.04.2014 günü saat 14.00'e kadar süre verilmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu