MedyaFaresi MedyaFaresi

Salda Gölü'ne ihanet: ÇED Raporu olmadan nasıl ihale yapıldı?

İktidarın ‘Millet Bahçesi’ yapmaya hazırlandığı dünyanın ender sulak alanlarından biri olan Salda Gölü 1989 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmişti, 30 yıl sonra Millet Bahçesi olma yolunda.

Eklenme: 08 Aralık 2019 11:34 - Güncelleme: 08 Aralık 2019 11:58

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, “ÇED Raporu almadan, planlar askıdan inmeden (10 Temmuz 2019 da askıya çıktı) 31 Temmuz da bu ihale nasıl yapılmıştır”

Hülya Karabağlı / Medyafaresi.com özel haber

AKP iktidarının, tüm itirazlara rağmen Millet Bahçesi yapmaya hazırlandığı Salda Gölü ve çevresi dünyanın ender sulak alanlarından biri olma özelliğine sahip.

1989 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınan Salda Gölü’nde kısıtlı yapılaşmaya izin vermek amacıyla 1992 yılında bazı bölgelerin koruma derecesi düşürülüyor.

Sulak Koruma Bölgesi Sınırları belirlendikten sonra Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından onaylanıyor. Salda Gölü’nde bugünkü tablo 1989’da verilen koruma çatısının çok uzağında…

30 yıl sonra korunması gereken 1. derece doğal sit 2. derece doğal sit ve mutlak korunması gereken sulak alanların tam içine yapılmak istenen Millet Bahçesi Projesiyle karşı karşıya.

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Salda Gölü’nün korunması için siyasi mücadeleyi sürdürüyor.

“Göl kendini temizleme yeteneğine sahip değil”

Salda Gölü’nün kapalı bir tatlı su ekosistemi olması nedeniyle kendi kendine temizleyebilmek gibi bir yeteneğe sahip olamadığına dikkat çeken Göker, “Hedefledikleri 1,5 milyon ziyaretçinin göle bırakacağı atıkları en azından vücuduna sürdüğü güneş yağından nasıl koruyacaksınız” dedi.

Medyafaresi.com'a konuşan Mehmet Göker, 1. derece sit alanı iken Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanmadan Salda Gölü’nün nasıl Millet Bahçesi haline getirildiği sorusuna yanıt aradığını belirtti.

CHP’li Göker’in hükümetten yanıtların peşine düştüğü Salda Gölü soruları şöyle:

· Salda gölü 1. derece sit alanı iken Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanmadan nasıl Millet Bahçesi haline getirdiniz? Karardan 4 gün önce başlattığınız süreçteki aceleciliğiniz neden?

· Salda Gölü kapalı bir tatlı su ekosistemidir. Yani kendi kendine temizleyebilmek gibi bir yeteneğe sahip değildir. Hedeflediğiniz 1,5 milyon ziyaretçinin göle bırakacağı atıkları en azından vücuduna sürdüğü güneş yağından nasıl koruyacaksınız?

· Lejantta taban alanı ile projelerin taban alanları arasındaki farkı ne ile açıklıyorsunuz? Hazırladığınız plana neden uymuyorsunuz?

· 1 nci derece deprem bölgesinde “2. 50 m de yapmayı planladığınız ve tek özelliği “sızdırmazlık” olan WC nin olası bir depremde zarar görmesi halinde göle ulaşacak atıklar için ihale tedbiriniz var mıdır?

· Salda gölü “Doğal SİT Alanı” iken yasada belirtmesine rağmen “Koruma” tedbirleri neden alınmamış ya da uygulanmamıştır?

· Korunması gereken 1 nci derece doğal sit 2 nci derece doğal sit ve mutlak korunması gereken sulak alanların tam içine neden Millet Bahçesi Projesi yapılmıştır? Bu uygulama 2863 sayılı Kanuna uygun mudur?

· ÇED Raporu almadan, planlar askıdan inmeden (10 Temmuz 2019 da askıya çıktı) 31 Temmuz da bu ihale nasıl yapılmıştır?

· İtirazlar sonrasında planlar ve plan hükümlerdinde yapılan değişiklikler nedeniyle yapılan ihaleyi hukuki zemine nasıl oturtacaksınız? İhaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz?

· Millet Bahçesi projesinde görünen 4413 m2 inşaat alanı mevcut ancak toplamda 7902 m2 inşaat alanı mevcut. Geriye kalan 3489 m2 alanı neden ve neye hizmet için rezerv alanı olarak tutmaktasınız?

SALDA GÖLÜ KRONOLOJİSİ

Dünyanın ender sulak alanlarından biri olan Salda Gölü ve çevresi,

· 1989 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmış ancak kısıtlı yapılaşmaya izin vermek amacıyla 1992’de bazı bölgelerin koruma derecesi düşürülmüştür. Alana ait Sulak Koruma Bölgesi Sınırları belirlenmiş olup Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

· Göl, henüz bu kadar üne kavuşmamışken Düden Deresi Kayadibi mevkiinde Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan sulama göleti hakkında Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER tarafından 27 Temmuz 2015 tarihinde yazılı soru önergesi verilmiştir. Sonrasında söz konusu gölet dava konusu edilmiş ve gölet inşaatı durdurulmuştur.

· 18 Şubat 2019 tarihinde Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılmasının düşünüldüğü Burdur mitingi sırasında bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dillendirilmiştir.

· 11 Mart 2019 tarihinde TOKİ’ye “İkinci 100 Günlük İcraat Programı” çerçevesinde daha önce çalışmalarına başlanmış olan Millet bahçelerinin 81 ilde yaygınlaştırılmasına yönelik projenin yürütülmesi için yetki verilmiştir.

· 14 Mart 2019 tarihli ve 824 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Salda Gölü “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilerek bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilir denilmiştir.

· 10 Temmuz 2019 tarihinde Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 - 1/5000 - 1/1000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün internet sitesinde ilana çıkmıştır.

· 29 Temmuz 2019 tarihinde İhalenin usulsüz ve yasal düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle Yeşilova sakinleri ve Mimarlar Odası tarafından ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Isparta İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

· Henüz askı ve itiraz süresi dolmadan 31 Temmuz 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Salda Gölü'nde yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yapıldığı söylenen millet bahçesi ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhaleye 7 istekli firmanın teklif vermiş olduğu ve değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanarak, millet bahçesinin yapımına başlanacağı belirtilmiştir.

· 16 Ağustos 2019 tarihinde Isparta İdare Mahkemesi yetkisizlik kararı neticesiyle söz konusu dosyanın Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

· 07 Ekim 2019 tarihinde Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 - 1/5000 - 1/1000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarında değişikliğe gidilmiş ancak ihaleye eski plana uygun çıkıldığı bahane edilmiş ve ihale iptal edilmemiştir.

· İhalenin iptaline ilişkin dava Ankara’da devam ederken, Yeşilova sakinleri yeniden düzenlenen imar planlarının iptali istemiyle bakanlık aleyhinde Isparta Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne 8 Ekim 2019 tarihinde dava açmıştır.

· Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili gerçekleştirilen ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava, 29 Kasım 2019 tarihinde Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi tarafından, ihale işleminin ve ihale onayının mevzuata uygunluğu gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. Ayrıca kararda proje ve ÇED kararı olmamasına ilişkin iddiaların bu davada incelenemeyeceği belirtilmişti.

Medyafaresi.com