MedyaFaresi MedyaFaresi

Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

Osmanlı Devletinde 17. yüzyılda etkili olan köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi sorusunun cevabını vereceğiz.

Eklenme: 10 Kasım 2019 10:43 - Güncelleme: 10 Kasım 2019 11:28

Soru : Osmanlı Devletinde 17. yüzyılda etkili olan köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

A- Bahçede

B- Marangozhanede

C- Ahırda

D- Mutfakta

Doğru Cevap: Mutfakta

Köprülüler ailesine adını veren Mehmet Paşa, 18.asır Osmanlı sadrazamlarındandır.

Arnavut asıllı olup, kendisinin Edirne'de düzenlettirdiği vakfiyesinde Arnavut Belgrat'ının (Berat) Ruznikkasabasından olduğunu söylemektedir. 

Köprü voyvodası (ağa, reis, yönetici, tahsil memuru) Yusuf Ağa'nın kızı olan eşi Ayşe hanım Amasya'nın Köprü kasabasında doğmuş olup, Mehmet Paşa da görevsiz zamanlarını orada geçirdiği için kendisine Köprülü denilmiştir.

Kasabaya sonradan Vezirköprü denilmesi Mehmet Paşa ile bu münasebeti dolayısıyladır.

Genç yaşta gittiği İstanbul'da saray hizmetinegirdi.Buradaki ilk görevi hassa aşçıları neferliği oldu.

Daha sonra büyükodalı zümresine (saray adap ve erkanının öğrenildiği yer) daha sonra hazine-i amire (devlet hazinesi) hademeliğine geçti.

Geçimsizliği ve itaatsizliği yüzünden sipahilik görevi ile saraydan çıkarıldığında 40 yaşını geçmişti.