MedyaFaresi MedyaFaresi

Nihat Hoca'dan Özdemir İnce'ye din dersi! Gülünç olma!

Hürriyet yazarı Özdemir İnce'nin kutsal kitapların insan ürünü olduğuna dair yazısına aynı gazetede yazan Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

Eklenme: 03 Aralık 2010 15:43 - Güncelleme: 31 Mart 2016 05:40
Bir köşe yazarı Tevrat ve İncil'deki bazı bilgilerin Mezopotamya kaynaklı olduğunu ve buradan kutsal kitapların bilgilerinin insan ürünü olduğunu iddia etti. Ne dersiniz? (Ahmet Turan İstanbul)

Bu iddia sahibi olan araştırmacılar vahyin tarihi sürecini tam kavramamış ve çok sathi bir bilgiyle bu meseleleri çözmeye çalışanlardır. İlk vahiy Tevrat ve İncil değil ki! Yüce Allah ilk insan olarak Hz. Adem'den bu yana 120 bin civarında peygamber göndermiştir. Bunların bir kısmı bir kavme, bir kısmı bir köye, bir kısmı bir millete gelmiştir. Ve bütün bu peygamberler Yüce Allah'tan aldıkları vahiyleri, buyrukları, öğretileri, ahlaki söylemleri, kıssaları, meseleleri halklara iletmişlerdir. Hatta vahyin tarihini Hz. Adem'den önceye, cinlerin yaradılışına kadar götürmek mümkün olabilir. Bu bilgiler nesilden nesile bütün medeniyetleri derinden etkilemiştir.

MÖ 3500-2000 arasında Sümerler, MÖ 2000'de Hititler veya Asurlular veya daha önceki milletler veya sonrakiler bu bilgilerden yararlanmışlardır, etkilenmişlerdir. Onun için Sümerlerdeki "Yaradılış" veya "tufar", "insanın balçıktan yaratılması" gibi bilgilerini yadırgamak yanlıştır. Bu süreci anlayamamaktır. Hititler, Sümerler veya Asurlular elbette peygamberlerden etkilenmiş, onların öğretilerini almış ve kullanmışlardır. Bu nedenle de Tevrat, İncil veya Kuran-ı Kerim'deki bazı olayların ortak bir dilinin olması son derece normaldir. Bilakis vahyin gerçekliğini, kaynağının tek olduğunu ispatlamaktadır.

Konfüçyüs'ün öğretilerinde göğün hiç mi etkisi yok! Sokrat'ın Atinalılara yaptığı müdafaasında nebevi izler yok mu? Eflatun, Platon'un Yüce Yaratıcı'dan çok uzak olduğunu söyleyebilir miyiz? Sokrat'ın müdafaasının sonunda söylediği "Kendi yollarımıza gidiyoruz. Ben ölmeye, siz yaşamaya. Hangimizin daha doğru olduğunu yalnızca Tanrı bilir" sözü bu peygamber vahiylerinin yansımasından başka bir şey değildir.

Sonuç olarak: Sümer-Asur-Hitit- mitolojisindeki bazı bilgilerden hareketle kutsal kitapların ve Allah fikrinin insan kaynaklı olduğu sonucunu çıkarmak yanlıştır. Bilgisizliktir. Vahiy tarihini anlayamamaktır. Buradan kutsal metinlerin insan ürünü olduğu değil, tam tersine Yüce Allah'ın "Peygamber göndermedik hiçbir nesli bırakmadığı ve sağlıklı, erdemli bütün bilgilerin vahiy kaynaklı olduğu sonucu çıkar.

Nihat Hatipoğlu/Hürriyet