Abone Ol

MEB yönetmeliği: Atatürkçülük ve milli bayramlar okullara döndü

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda milli bayramların kutlanmasını tekrar yasal zorunluluk haline getirirken, Atatürkçülüğü dikkate alan eğitim modeli de tekrar yönetmeliğe girdi.

MEB yönetmeliği: Atatürkçülük ve milli bayramlar okullara döndü

Okulların rutin işleyişiyle ilgili de ayrıntılı değişiklikler yapan bakanlık beş günden fazla mazeretsiz devamsızlık yapan öğrencilere de teşekkür ve takdir vermeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle hayata geçirilen bazı uygulamalar şöyle:

Devamsızlık takdir ve teşekküre engel

– Mazeretsiz devamsızlık süresi beş günü geçenler teşekkür ve takdir belgesi alamayacak.  Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen,

tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70’ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek.

– Disiplin suçlarında araştırma, inceleme, soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının iş birliği içerisinde yürütülecek. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi (özel okullar için) görüşlerine başvurulmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılacak. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı karar için oy kullanacak ancak işletme yetkilisi kullanamayacak.

-Okul değiştirme cezası kesinleşen öğrencinin diğer okula nakil işlemi gerçekleştirilinceye kadar geçen sürede öğrenci okula devam ettirilmeyecek ve bu süre devamsızlıktan sayılmayacak.

– Yönetmelik ile ayrıca yetenek sınavı ile öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerindeki programlara ‘hafızlık’ programı da eklendi.

– Liselerde haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacak. Haftalık ders programı hazırlanırken engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin bu durumları dikkate alınacak.

Devamsızlık düzenlemesi

– Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve

özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60,

tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

Başarı yükseltme sınavı kalktı

– Başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için yapılan sınav kaldırıldı

– Bakanlığın yeni düzenlemesi ile sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca yapılan ortak sınavlarla ilgili önemli bir karar alındı. Bu sınava katılan ve başarısını yükselten öğrenci sayısının az olması nedeniyle sınavın amacına hizmet etmediği taleplerinin yoğunluğu tespit edildiğinden bu sınavlar kaldırıldı.

– Ders kesiminde, dört yıllık eğitim ve öğretim yılına ait mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilecek. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde; Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları ile bünyesinde farklı programlar uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde her program için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilecek.

– Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu olmayacak.

– ‘Rehber öğretmen’ ibaresi ‘rehberlik öğretmeni’ olarak değiştirildi.

– Hamile öğretmenlere, hamileliğin 24’üncü haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmeyecek. Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulacak. Ancak, engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerden istekli olanların nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacak.

– Okullarda görevli personelden yürüttükleri görevden dolayı fazla mesai yapmak durumunda kalanlara, okul müdürlüğünce istenilen bir zaman diliminde izin kullandırma hükmü getirildi.

–  Yapılan değişiklikle Eğitimde Atatürkçülüğün öne çıkarılması tekrar yönetmeliğe girdi. Buna göre, Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususların öğretmenler kurulunda görüşülecek.

“Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması” şeklinde eklenen fıkra ile sınıf/alan zümre toplantılarında Atatürkçülük konularının ele alınması sağlanacak.

Milli bayramı kutlama zorunluluğu yönetmeliğe döndü

– Daha önce yönetmelikten çıkarılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı yeniden ‘Okullarda kutlanacak ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri‘ olarak yönetmeliğine yeniden eklendi. Daha önce milli bayramların okulda kutlanması okul yönetiminin inisiyatifine bırakılmıştı.

(DİKEN)