MedyaFaresi MedyaFaresi

Mahkemeden Mehmet Altan'ın tutukluluğuyla ilgili yeni karar

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu gazeteci ve yazar Mehmet Altan'la ilgili yeni bir karar verdi.

Eklenme: 19 Ocak 2018 20:56 - Güncelleme: 19 Ocak 2018 21:00

Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan hakkında verdiği hak ihlaline ilişkin kararın gerekçesini açıklamasının ardından, Altan'ın avukatı tarafından yapılan tahliye talebi İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir kez daha oy çokluğuyla reddedildi.

Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu sanık Mehmet Altan hakkında hak ihlali kararına ilişkin gerekçeli kararın resmî gazetede yayımlanmasının ardından Altan'ın avukatı bir kez daha tahliye talebinde bulundu.

"ANAYASA MAHKEMESİ, MAHKEMEMİZ YERİNE GEÇEREK..."

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararda, Anayasa Mahkemesi'nin yargılamanın yapıldığı mahkemenin yerine geçerek delil değerlendirmesi ve yerindelik incelemesi yapmasının bireysel başvuru incelemesinin kapsamı içerisinde olmadığı belirterek şunları kaydetti:

"Zira bu kapsamda kabul edilir ise yargılamayı yapan mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin tespit ve değerlendirmesi aksine bir karar verme imkanı kalmayacaktır. Anayasa mahkemesi başvurucu sanık hakkında vermiş olduğu kararda, mahkememizin dosya kapsamında bulunan bütün delillerin tutuklamaya yönelik yeterli delil olarak görmemekle mahkememiz yerine geçerek, delil değerlendirmesinde bulunmuş ve kanuna aykırı şekilde yerindelik incelemesi yapmıştır. Anayasa Mahkemesi'nce iddianamede belirtilen deliller ile sınırlı olarak değerlendirme yapılmış ise de ceza yargılamasında karardan önce her aşamada resen ya da talep üzerine delil toplamak mümkün olup, yerel mahkeme sadece iddianamede belirtilen deliller ile bağlı değildir. Dolasıyla kendisine kanun çizilmiş yetkisini aşmıştır. Dosyada tutukluluk halinin devamına gerektirir olguların olup olmadığının takdir etme yetkisi mahkememize aittir. Ayrıca vermiş olduğu ihlal kararında tahliyeye yönelik bir hüküm de bulunmamaktadır"

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kararda, dosya kapsamında bulunan deliller, karşılaşılan darbe tehdidinin büyüklüğü, sanığın kaçma ihtimali, dosyanın geldiği aşama kanunda ön görülen ceza miktarına göre, sanık hakkında verilen tutuklama kararının ölçülü ve yerinde olduğu belirtildi. Tahliye talebi reddedildi.

KARARA, ÜYE HAKİM BİR KEZ DAHA ŞERH DÜŞTÜ

Mahkemenin üye hakimi Recep Kurt muhalefet şerhi düştü.

Muhalefet şerhinde şu ifadelere yer verildi:

"AYM'nin kararı dikkate alındığında başvuruda bulunan Mehmet Altan'ın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar verildiği anlaşılmakla, Anayasamızın 153/6. maddesi gereğince, 'AYM kararları resmi gazetede yayımlanır, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar' amir hükmü ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkında kanun ve Ceza Muhakemesi hukukunun kıyas ve yoruma ilişkin genel ilkeleri dikkate alındığında, 6216 sayılı yasanın 50/2. maddesi gereğince hak ihlali oluğu tespit edildiğinden, mahkememizce ihlalin sonucunun ortadan kaldırılması gerekeceğinden ve bu husus ancak başvuru sahibi olan Altan'ın tahliyesi yoluyla mümkün olduğundan sadece başvuru sahibinin tahliye edilmesi gerektiği görüşü ile sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum." (DHA)