Abone Ol

Kudüs neden bu kadar önemli? İşte o harita...

Hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar hem de Museviler için dinsel anlamda önem taşıyan Kudüs paylaşılamayan bir kenttir. Dünya’nın en eski şehirlerinden biri sayılan Kudüs şu anda Filistin ve İsrail arasında bölünmüştür.

Kudüs neden bu kadar önemli? İşte o harita...

Hem İsrail hem de Filistin Kudüs'ü kendi başkenti olarak gösteriyor. Ancak uluslararası toplum Kudüs'ü başkent olarak tanımıyor.

KUDÜS KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR : Yahudiler ve Hristiyanlar Kudüs'e Yerushalayim derler. Manası Barışın Şehri demektir. Arapça'da Kudüs Al-Quds olarak geçer ve “kutsal” ya da “Kutsal Tapınak” anlamına gelir.

FİLİSTİN'İ İSRAİL ADIM ADIM YEDİ : İsrail 1946'dan bu yana adım adım Filistin topraklarını işgal etti. Bunu bazen büyük operasyonlarla yaptı bazı durumlarda da illegal yerleşim birimleri açarak. Gelinen noktada Filistin toprakları kuşa dönerken en son Kudüs'ü tamamen ele geçirmek için en büyük kozunu oynadı.

Kudüs neden bu kadar önemli? İşte o harita... - Resim: 1

Kudüs haritada Akdeniz ve Ölü Deniz’in kuzey sınırı arasında yer almaktadır. Doğu Kudüs’le birlikte düşünüldüğünde, alan ve nüfus olarak, hayli büyük bir şehirdir. 800 binin üzerinde nüfusu olan Kudüs, 125.1 km² alana sahiptir.

KUDÜS'ÜN ÖNEMİ : Kudüs, üç semavi din için kutsaldır. Sünni Müslümanlar için Kudüs üçüncü en kutsal şehirdir. İslamiyet’te Kudüs, Milattan sonra 610 yılında ilk Kıble olmuştur ve Kur’ana göre Hz. Muhammed, 10 yıl sonra Miraç’a bu şehirden çıkmıştır.

KUDÜS'ÜN KADERİ
Uzun tarihi boyunca Kudüs, 2 defa yok edildi, 23 defa işgal edildi, 52 defa saldırıya uğradı ve 44 defa ele geçirilip tekrar kurtarıldı.

Kudüs neden bu kadar önemli? İşte o harita... - Resim: 2

Kudüs, Yahudiler için de en kutsal şehirdir çünkü kutsal kitaplarına göre, İsrail Kralı Davud, Milattan önce Kudüs’ü Birleşik İsrail Krallığı’nın başkenti olarak inşa etti ve oğlu Kral Süleyman, İlk Tapınağı şehrin içinde kurdu. Hristiyanlar için Kudüs’ün kutsallığı, İncil’e göre İsa’nın bu şehirde çarmıha gerilmesinden ve 300 yıl sonra Azize Helena’nın İsa’nın hayatındaki hac noktalarını belirlemesinden gelmektedir.

KUDÜS fotoğrafında da görüldüğü gibi 3 büyük dinin sembolleri de yanyadır. Öndeki kısım Yahudiler için önemli olan Ağlama Duvarı, arkasındaki yer Kubbet-ül Sahra ve Mescid-i Aksa.

ŞU ANDA KUDÜS'ÜN STATÜSÜ NEDİR : Günümüzde Kudüs’ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının en önemli sorunlarından biridir. 1948 Arap-İsrail Savaşı’nda, Batı Kudüs, İsrail tarafından, Eski Kudüs de içinde olmak üzere Doğu Kudüs ise Ürdün tarafından ele geçirilmişti. İsrail 1967 yılındaki Altı-Gün Savaşı esnasında Ürdün'ün elindeki Doğu Kudüs’ü de ele geçirip işgal etti.

KUDÜS Hıristiyanlar için Hz. İsa'ya ait olduğuna inanılan mezar yeri sebebiyle eşsiz önemde. Bu mezarın üzerine Kutsal Kabir Kilisesi yapılmıştır. Mezar Hıristiyanların hac yeridir.

Günümüzde, İsrail’in temel kanunları, Kudüs’ü İsrail’in “bölünmez başkenti” olarak kabul eder. Uluslararası toplum ise işgali kabul etmeyip, Doğu Kudüs’ü, İsrail işgali altında olan Filistin sınırı olarak tanımlar. Uluslararası toplum Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmiyor ve bu sebeple de Kudüs’te hiçbir ülkenin elçiliği bulunmuyor.

KUDÜS'ÜN NÜFUSU FİLİSTİNLİ VE YAHUDİ SAYISI : Aralık 2007 yılındaki nüfus sayısımının sonuçlarına göre Kudüs’teki nüfus 747,600 idi. Nüfusun yüzde 64'ü Yahudi, yüzde 32'si Müslüman ve yüzde 2'si Hristiyan.